• KLM 38942. Kakel. Till flera ugnar. Tennvit glasyr på gulvit skärv. Handformpressade reliefkakel. Stildrag från Karl Johanstiden.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. krönkakel     (10,5x24x7 cm)
   5 st. fotsims      (11x28x9 cm)
   4 st. friskakel      (13,5x25x6 cm)
:2. 3 st. fotsims       (8,5x26x9 cm) återfanns ej vid inventering 2013.
:3. 5 st. fotsims       (7,5x28,5x8 cm) övermålade med beige oljefärg.
:4. 4 st. friskakel      (18x24x5,5 cm) 
   2 st. hörnfris      (18x17x10,5 cm)
:5. 5 st. friskakel      (18x25x6,5 cm) har drejad rump.
:6. 3 st. mittsims      (7,5x23x4 cm)
  2 st. -"-          (7,5x21x4 cm)
  1 st. hörnmittsims  (6,5x16x12 cm)
:7. 4 st. fotsims       (8x23x6,5 cm) med drejad rump.
  1 st. -"-          (8x17x6 cm) -"- 
  1 st. hörnfotsims   (6,5x18x14 cm) -"- 
  1 st. -"-          (6,5x16x9,5 cm) -"- 
  3 st. mittsims      (6x21,5x5 cm) -"- 
  1 st. hörnmittsims  (5x16x11 cm) -"- 
  3 st. krönkakel     (15,5x26x5 cm) -"- 
  2 st. -"-          (15,5x22x5 cm) -"- 
:8. 4 st. fotsims       (11x24x9,5 cm)
  1 st. -"-          (11x21x9,5 cm)
  2 st. hörnfotsims   (11x26x16,5 cm)
:9. 5 st. krönkakel     (21,5x26x7,5 cm)
  5 st. friskakel      (19,5x25x8,5 cm)
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38942. Kakel. Till flera ugnar. Tennvit glasyr på gulvit skärv. Handformpressade reliefkakel. Stildrag från Karl Johanstiden.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. krönkakel     (10,5x24x7 cm)
   5 st. fotsims      (11x28x9 cm)
   4 st. friskakel      (13,5x25x6 cm)
:2. 3 st. fotsims       (8,5x26x9 cm) återfanns ej vid inventering 2013.
:3. 5 st. fotsims       (7,5x28,5x8 cm) övermålade med beige oljefärg.
:4. 4 st. friskakel      (18x24x5,5 cm) 
   2 st. hörnfris      (18x17x10,5 cm)
:5. 5 st. friskakel      (18x25x6,5 cm) har drejad rump.
:6. 3 st. mittsims      (7,5x23x4 cm)
  2 st. -"-          (7,5x21x4 cm)
  1 st. hörnmittsims  (6,5x16x12 cm)
:7. 4 st. fotsims       (8x23x6,5 cm) med drejad rump.
  1 st. -"-          (8x17x6 cm) -"- 
  1 st. hörnfotsims   (6,5x18x14 cm) -"- 
  1 st. -"-          (6,5x16x9,5 cm) -"- 
  3 st. mittsims      (6x21,5x5 cm) -"- 
  1 st. hörnmittsims  (5x16x11 cm) -"- 
  3 st. krönkakel     (15,5x26x5 cm) -"- 
  2 st. -"-          (15,5x22x5 cm) -"- 
:8. 4 st. fotsims       (11x24x9,5 cm)
  1 st. -"-          (11x21x9,5 cm)
  2 st. hörnfotsims   (11x26x16,5 cm)
:9. 5 st. krönkakel     (21,5x26x7,5 cm)
  5 st. friskakel      (19,5x25x8,5 cm)
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38942. Kakel. Till flera ugnar. Tennvit glasyr på gulvit skärv. Handformpressade reliefkakel. Stildrag från Karl Johanstiden.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. krönkakel     (10,5x24x7 cm)
   5 st. fotsims      (11x28x9 cm)
   4 st. friskakel      (13,5x25x6 cm)
:2. 3 st. fotsims       (8,5x26x9 cm) återfanns ej vid inventering 2013.
:3. 5 st. fotsims       (7,5x28,5x8 cm) övermålade med beige oljefärg.
:4. 4 st. friskakel      (18x24x5,5 cm) 
   2 st. hörnfris      (18x17x10,5 cm)
:5. 5 st. friskakel      (18x25x6,5 cm) har drejad rump.
:6. 3 st. mittsims      (7,5x23x4 cm)
  2 st. -"-          (7,5x21x4 cm)
  1 st. hörnmittsims  (6,5x16x12 cm)
:7. 4 st. fotsims       (8x23x6,5 cm) med drejad rump.
  1 st. -"-          (8x17x6 cm) -"- 
  1 st. hörnfotsims   (6,5x18x14 cm) -"- 
  1 st. -"-          (6,5x16x9,5 cm) -"- 
  3 st. mittsims      (6x21,5x5 cm) -"- 
  1 st. hörnmittsims  (5x16x11 cm) -"- 
  3 st. krönkakel     (15,5x26x5 cm) -"- 
  2 st. -"-          (15,5x22x5 cm) -"- 
:8. 4 st. fotsims       (11x24x9,5 cm)
  1 st. -"-          (11x21x9,5 cm)
  2 st. hörnfotsims   (11x26x16,5 cm)
:9. 5 st. krönkakel     (21,5x26x7,5 cm)
  5 st. friskakel      (19,5x25x8,5 cm)
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38942. Kakel. Till flera ugnar. Tennvit glasyr på gulvit skärv. Handformpressade reliefkakel. Stildrag från Karl Johanstiden.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. krönkakel     (10,5x24x7 cm)
   5 st. fotsims      (11x28x9 cm)
   4 st. friskakel      (13,5x25x6 cm)
:2. 3 st. fotsims       (8,5x26x9 cm) återfanns ej vid inventering 2013.
:3. 5 st. fotsims       (7,5x28,5x8 cm) övermålade med beige oljefärg.
:4. 4 st. friskakel      (18x24x5,5 cm) 
   2 st. hörnfris      (18x17x10,5 cm)
:5. 5 st. friskakel      (18x25x6,5 cm) har drejad rump.
:6. 3 st. mittsims      (7,5x23x4 cm)
  2 st. -"-          (7,5x21x4 cm)
  1 st. hörnmittsims  (6,5x16x12 cm)
:7. 4 st. fotsims       (8x23x6,5 cm) med drejad rump.
  1 st. -"-          (8x17x6 cm) -"- 
  1 st. hörnfotsims   (6,5x18x14 cm) -"- 
  1 st. -"-          (6,5x16x9,5 cm) -"- 
  3 st. mittsims      (6x21,5x5 cm) -"- 
  1 st. hörnmittsims  (5x16x11 cm) -"- 
  3 st. krönkakel     (15,5x26x5 cm) -"- 
  2 st. -"-          (15,5x22x5 cm) -"- 
:8. 4 st. fotsims       (11x24x9,5 cm)
  1 st. -"-          (11x21x9,5 cm)
  2 st. hörnfotsims   (11x26x16,5 cm)
:9. 5 st. krönkakel     (21,5x26x7,5 cm)
  5 st. friskakel      (19,5x25x8,5 cm)
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38942. Kakel. Till flera ugnar. Tennvit glasyr på gulvit skärv. Handformpressade reliefkakel. Stildrag från Karl Johanstiden.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. krönkakel     (10,5x24x7 cm)
   5 st. fotsims      (11x28x9 cm)
   4 st. friskakel      (13,5x25x6 cm)
:2. 3 st. fotsims       (8,5x26x9 cm) återfanns ej vid inventering 2013.
:3. 5 st. fotsims       (7,5x28,5x8 cm) övermålade med beige oljefärg.
:4. 4 st. friskakel      (18x24x5,5 cm) 
   2 st. hörnfris      (18x17x10,5 cm)
:5. 5 st. friskakel      (18x25x6,5 cm) har drejad rump.
:6. 3 st. mittsims      (7,5x23x4 cm)
  2 st. -"-          (7,5x21x4 cm)
  1 st. hörnmittsims  (6,5x16x12 cm)
:7. 4 st. fotsims       (8x23x6,5 cm) med drejad rump.
  1 st. -"-          (8x17x6 cm) -"- 
  1 st. hörnfotsims   (6,5x18x14 cm) -"- 
  1 st. -"-          (6,5x16x9,5 cm) -"- 
  3 st. mittsims      (6x21,5x5 cm) -"- 
  1 st. hörnmittsims  (5x16x11 cm) -"- 
  3 st. krönkakel     (15,5x26x5 cm) -"- 
  2 st. -"-          (15,5x22x5 cm) -"- 
:8. 4 st. fotsims       (11x24x9,5 cm)
  1 st. -"-          (11x21x9,5 cm)
  2 st. hörnfotsims   (11x26x16,5 cm)
:9. 5 st. krönkakel     (21,5x26x7,5 cm)
  5 st. friskakel      (19,5x25x8,5 cm)
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38942. Kakel. Till flera ugnar. Tennvit glasyr på gulvit skärv. Handformpressade reliefkakel. Stildrag från Karl Johanstiden.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. krönkakel     (10,5x24x7 cm)
   5 st. fotsims      (11x28x9 cm)
   4 st. friskakel      (13,5x25x6 cm)
:2. 3 st. fotsims       (8,5x26x9 cm) återfanns ej vid inventering 2013.
:3. 5 st. fotsims       (7,5x28,5x8 cm) övermålade med beige oljefärg.
:4. 4 st. friskakel      (18x24x5,5 cm) 
   2 st. hörnfris      (18x17x10,5 cm)
:5. 5 st. friskakel      (18x25x6,5 cm) har drejad rump.
:6. 3 st. mittsims      (7,5x23x4 cm)
  2 st. -"-          (7,5x21x4 cm)
  1 st. hörnmittsims  (6,5x16x12 cm)
:7. 4 st. fotsims       (8x23x6,5 cm) med drejad rump.
  1 st. -"-          (8x17x6 cm) -"- 
  1 st. hörnfotsims   (6,5x18x14 cm) -"- 
  1 st. -"-          (6,5x16x9,5 cm) -"- 
  3 st. mittsims      (6x21,5x5 cm) -"- 
  1 st. hörnmittsims  (5x16x11 cm) -"- 
  3 st. krönkakel     (15,5x26x5 cm) -"- 
  2 st. -"-          (15,5x22x5 cm) -"- 
:8. 4 st. fotsims       (11x24x9,5 cm)
  1 st. -"-          (11x21x9,5 cm)
  2 st. hörnfotsims   (11x26x16,5 cm)
:9. 5 st. krönkakel     (21,5x26x7,5 cm)
  5 st. friskakel      (19,5x25x8,5 cm)
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38942. Kakel. Till flera ugnar. Tennvit glasyr på gulvit skärv. Handformpressade reliefkakel. Stildrag från Karl Johanstiden.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. krönkakel     (10,5x24x7 cm)
   5 st. fotsims      (11x28x9 cm)
   4 st. friskakel      (13,5x25x6 cm)
:2. 3 st. fotsims       (8,5x26x9 cm) återfanns ej vid inventering 2013.
:3. 5 st. fotsims       (7,5x28,5x8 cm) övermålade med beige oljefärg.
:4. 4 st. friskakel      (18x24x5,5 cm) 
   2 st. hörnfris      (18x17x10,5 cm)
:5. 5 st. friskakel      (18x25x6,5 cm) har drejad rump.
:6. 3 st. mittsims      (7,5x23x4 cm)
  2 st. -"-          (7,5x21x4 cm)
  1 st. hörnmittsims  (6,5x16x12 cm)
:7. 4 st. fotsims       (8x23x6,5 cm) med drejad rump.
  1 st. -"-          (8x17x6 cm) -"- 
  1 st. hörnfotsims   (6,5x18x14 cm) -"- 
  1 st. -"-          (6,5x16x9,5 cm) -"- 
  3 st. mittsims      (6x21,5x5 cm) -"- 
  1 st. hörnmittsims  (5x16x11 cm) -"- 
  3 st. krönkakel     (15,5x26x5 cm) -"- 
  2 st. -"-          (15,5x22x5 cm) -"- 
:8. 4 st. fotsims       (11x24x9,5 cm)
  1 st. -"-          (11x21x9,5 cm)
  2 st. hörnfotsims   (11x26x16,5 cm)
:9. 5 st. krönkakel     (21,5x26x7,5 cm)
  5 st. friskakel      (19,5x25x8,5 cm)
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38942. Kakel. Till flera ugnar. Tennvit glasyr på gulvit skärv. Handformpressade reliefkakel. Stildrag från Karl Johanstiden.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. krönkakel     (10,5x24x7 cm)
   5 st. fotsims      (11x28x9 cm)
   4 st. friskakel      (13,5x25x6 cm)
:2. 3 st. fotsims       (8,5x26x9 cm) återfanns ej vid inventering 2013.
:3. 5 st. fotsims       (7,5x28,5x8 cm) övermålade med beige oljefärg.
:4. 4 st. friskakel      (18x24x5,5 cm) 
   2 st. hörnfris      (18x17x10,5 cm)
:5. 5 st. friskakel      (18x25x6,5 cm) har drejad rump.
:6. 3 st. mittsims      (7,5x23x4 cm)
  2 st. -"-          (7,5x21x4 cm)
  1 st. hörnmittsims  (6,5x16x12 cm)
:7. 4 st. fotsims       (8x23x6,5 cm) med drejad rump.
  1 st. -"-          (8x17x6 cm) -"- 
  1 st. hörnfotsims   (6,5x18x14 cm) -"- 
  1 st. -"-          (6,5x16x9,5 cm) -"- 
  3 st. mittsims      (6x21,5x5 cm) -"- 
  1 st. hörnmittsims  (5x16x11 cm) -"- 
  3 st. krönkakel     (15,5x26x5 cm) -"- 
  2 st. -"-          (15,5x22x5 cm) -"- 
:8. 4 st. fotsims       (11x24x9,5 cm)
  1 st. -"-          (11x21x9,5 cm)
  2 st. hörnfotsims   (11x26x16,5 cm)
:9. 5 st. krönkakel     (21,5x26x7,5 cm)
  5 st. friskakel      (19,5x25x8,5 cm)
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38942. Kakel. Till flera ugnar. Tennvit glasyr på gulvit skärv. Handformpressade reliefkakel. Stildrag från Karl Johanstiden.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. krönkakel     (10,5x24x7 cm)
   5 st. fotsims      (11x28x9 cm)
   4 st. friskakel      (13,5x25x6 cm)
:2. 3 st. fotsims       (8,5x26x9 cm) återfanns ej vid inventering 2013.
:3. 5 st. fotsims       (7,5x28,5x8 cm) övermålade med beige oljefärg.
:4. 4 st. friskakel      (18x24x5,5 cm) 
   2 st. hörnfris      (18x17x10,5 cm)
:5. 5 st. friskakel      (18x25x6,5 cm) har drejad rump.
:6. 3 st. mittsims      (7,5x23x4 cm)
  2 st. -"-          (7,5x21x4 cm)
  1 st. hörnmittsims  (6,5x16x12 cm)
:7. 4 st. fotsims       (8x23x6,5 cm) med drejad rump.
  1 st. -"-          (8x17x6 cm) -"- 
  1 st. hörnfotsims   (6,5x18x14 cm) -"- 
  1 st. -"-          (6,5x16x9,5 cm) -"- 
  3 st. mittsims      (6x21,5x5 cm) -"- 
  1 st. hörnmittsims  (5x16x11 cm) -"- 
  3 st. krönkakel     (15,5x26x5 cm) -"- 
  2 st. -"-          (15,5x22x5 cm) -"- 
:8. 4 st. fotsims       (11x24x9,5 cm)
  1 st. -"-          (11x21x9,5 cm)
  2 st. hörnfotsims   (11x26x16,5 cm)
:9. 5 st. krönkakel     (21,5x26x7,5 cm)
  5 st. friskakel      (19,5x25x8,5 cm)
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum

Kakel

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to