• KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38923. Kakel. Till flat praktkakelugn. Koboltblå dekor på vit tennglasyr och gul lergodsskärv. Drejad rump. Delftimiterande dekor med genrelandskap, figurer i 1700-tals kläder, skepp och byggnader. Simser och bårder med stiliserade blommor. 

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 3 st. fasadkakel     (34,5x19x4 cm) varav 1 fragment
  1 st. -"-  1/2 lod   (34,5x9,5x4 cm)
  5 st. -"-          (22x19,5x5,5 cm)
  5 st. -"-  1/2 lod   (22x10x2,5 cm)
  4 st. -"-          (21,5x16-18x5,5 cm)
:2. 6 st. hörnfasad     (22x21,5x10 cm)
:3. 4 st. friskakel      (17,5x24x6 cm) varav 1 med sotluckshål
:4. 4 st. hörnfris      (17,5x23x11 cm)
:5. 2 st. friskakel      (21,5x26x6 cm)
:6. 2 st. hörnfris      (21,5x21x13,5 cm)
:7. 3 st. fris          (13x26x4,5 cm) fragment
:8. 1 st. hörnfris      (13x2x7 cm) fragment
:9. 1 st. hörnpelare    (34,5x15x10,5 cm)
:10. 2 st. krönkakel    (17x19x3,5 cm) fragment
:11. 1 st. friskakel     (15x24,5x5 cm) fragment
:12. 2 st. hörnfris     (15x27x12 cm)
:13. 1 st. halvcirkelornament   (20x38x5 cm)
:14. 9 st. simser      (4,5x12-25x4 cm)
   3 st. hörnsimser   (4,5x15x11,5 cm)
:15. 54 st. fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum

Kakel

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to