• KLM 38949. Kakel. Från flera kakelugnar. Tennglasyr på gulröd lergodsskärv. Dekormålning i koboltblått, antimongult, manganlila och koppargrönt. Drejad rump.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. fasadkakel, plant         (31,5x23x5 cm) antimongul blomdekor
:2. 1 st. fasadkakel, plant 1/2 lod   (31,5x14x5 cm) manganlila fågel och koppargrön vegetation
:3. 1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x24,5x6 cm) färgkroppsgrön och turkos dekor
:4. 4 st. simskakel plana          (6x23x3,5 cm) blomdekor i antimongult, koppargrönt, manganlila och koboltblå
  1 st. hörnsims, plant          (6x16x3 cm) -''-
:5. 27 st. blandade fragment

Kakel samlade under :6 har koboltblå dekormålning föreställande blommor, festoner, rocailler och nordstjärnor.
:6. 1 st. fasadkakel, plant         (29x22,5x6 cm) infasad för elstadslucka
  1 st. hörnfasad, plant          (30x25x10 cm)
  1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x22x4,5 cm) med sotluckshål
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x20,5x4 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x16x8,5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (25x22x6 cm) fragment
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x6 cm)
  5 st. simskakel, plana          (6x24x4 cm)
  1 st. hörnsims, plan           (5,5x16x3 cm)
  4 st. fotsims, välvda           (13x21x4,5 cm)
  1 st. hörnfotsims, plan         (12x22x7,5 cm)
  45 st. blandade fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38949. Kakel. Från flera kakelugnar. Tennglasyr på gulröd lergodsskärv. Dekormålning i koboltblått, antimongult, manganlila och koppargrönt. Drejad rump.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. fasadkakel, plant         (31,5x23x5 cm) antimongul blomdekor
:2. 1 st. fasadkakel, plant 1/2 lod   (31,5x14x5 cm) manganlila fågel och koppargrön vegetation
:3. 1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x24,5x6 cm) färgkroppsgrön och turkos dekor
:4. 4 st. simskakel plana          (6x23x3,5 cm) blomdekor i antimongult, koppargrönt, manganlila och koboltblå
  1 st. hörnsims, plant          (6x16x3 cm) -''-
:5. 27 st. blandade fragment

Kakel samlade under :6 har koboltblå dekormålning föreställande blommor, festoner, rocailler och nordstjärnor.
:6. 1 st. fasadkakel, plant         (29x22,5x6 cm) infasad för elstadslucka
  1 st. hörnfasad, plant          (30x25x10 cm)
  1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x22x4,5 cm) med sotluckshål
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x20,5x4 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x16x8,5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (25x22x6 cm) fragment
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x6 cm)
  5 st. simskakel, plana          (6x24x4 cm)
  1 st. hörnsims, plan           (5,5x16x3 cm)
  4 st. fotsims, välvda           (13x21x4,5 cm)
  1 st. hörnfotsims, plan         (12x22x7,5 cm)
  45 st. blandade fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38949. Kakel. Från flera kakelugnar. Tennglasyr på gulröd lergodsskärv. Dekormålning i koboltblått, antimongult, manganlila och koppargrönt. Drejad rump.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. fasadkakel, plant         (31,5x23x5 cm) antimongul blomdekor
:2. 1 st. fasadkakel, plant 1/2 lod   (31,5x14x5 cm) manganlila fågel och koppargrön vegetation
:3. 1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x24,5x6 cm) färgkroppsgrön och turkos dekor
:4. 4 st. simskakel plana          (6x23x3,5 cm) blomdekor i antimongult, koppargrönt, manganlila och koboltblå
  1 st. hörnsims, plant          (6x16x3 cm) -''-
:5. 27 st. blandade fragment

Kakel samlade under :6 har koboltblå dekormålning föreställande blommor, festoner, rocailler och nordstjärnor.
:6. 1 st. fasadkakel, plant         (29x22,5x6 cm) infasad för elstadslucka
  1 st. hörnfasad, plant          (30x25x10 cm)
  1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x22x4,5 cm) med sotluckshål
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x20,5x4 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x16x8,5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (25x22x6 cm) fragment
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x6 cm)
  5 st. simskakel, plana          (6x24x4 cm)
  1 st. hörnsims, plan           (5,5x16x3 cm)
  4 st. fotsims, välvda           (13x21x4,5 cm)
  1 st. hörnfotsims, plan         (12x22x7,5 cm)
  45 st. blandade fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38949. Kakel. Från flera kakelugnar. Tennglasyr på gulröd lergodsskärv. Dekormålning i koboltblått, antimongult, manganlila och koppargrönt. Drejad rump.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. fasadkakel, plant         (31,5x23x5 cm) antimongul blomdekor
:2. 1 st. fasadkakel, plant 1/2 lod   (31,5x14x5 cm) manganlila fågel och koppargrön vegetation
:3. 1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x24,5x6 cm) färgkroppsgrön och turkos dekor
:4. 4 st. simskakel plana          (6x23x3,5 cm) blomdekor i antimongult, koppargrönt, manganlila och koboltblå
  1 st. hörnsims, plant          (6x16x3 cm) -''-
:5. 27 st. blandade fragment

Kakel samlade under :6 har koboltblå dekormålning föreställande blommor, festoner, rocailler och nordstjärnor.
:6. 1 st. fasadkakel, plant         (29x22,5x6 cm) infasad för elstadslucka
  1 st. hörnfasad, plant          (30x25x10 cm)
  1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x22x4,5 cm) med sotluckshål
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x20,5x4 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x16x8,5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (25x22x6 cm) fragment
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x6 cm)
  5 st. simskakel, plana          (6x24x4 cm)
  1 st. hörnsims, plan           (5,5x16x3 cm)
  4 st. fotsims, välvda           (13x21x4,5 cm)
  1 st. hörnfotsims, plan         (12x22x7,5 cm)
  45 st. blandade fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38949. Kakel. Från flera kakelugnar. Tennglasyr på gulröd lergodsskärv. Dekormålning i koboltblått, antimongult, manganlila och koppargrönt. Drejad rump.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. fasadkakel, plant         (31,5x23x5 cm) antimongul blomdekor
:2. 1 st. fasadkakel, plant 1/2 lod   (31,5x14x5 cm) manganlila fågel och koppargrön vegetation
:3. 1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x24,5x6 cm) färgkroppsgrön och turkos dekor
:4. 4 st. simskakel plana          (6x23x3,5 cm) blomdekor i antimongult, koppargrönt, manganlila och koboltblå
  1 st. hörnsims, plant          (6x16x3 cm) -''-
:5. 27 st. blandade fragment

Kakel samlade under :6 har koboltblå dekormålning föreställande blommor, festoner, rocailler och nordstjärnor.
:6. 1 st. fasadkakel, plant         (29x22,5x6 cm) infasad för elstadslucka
  1 st. hörnfasad, plant          (30x25x10 cm)
  1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x22x4,5 cm) med sotluckshål
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x20,5x4 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x16x8,5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (25x22x6 cm) fragment
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x6 cm)
  5 st. simskakel, plana          (6x24x4 cm)
  1 st. hörnsims, plan           (5,5x16x3 cm)
  4 st. fotsims, välvda           (13x21x4,5 cm)
  1 st. hörnfotsims, plan         (12x22x7,5 cm)
  45 st. blandade fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum
 • KLM 38949. Kakel. Från flera kakelugnar. Tennglasyr på gulröd lergodsskärv. Dekormålning i koboltblått, antimongult, manganlila och koppargrönt. Drejad rump.

Förteckning över samtliga kakel, med mått inom parentes, gjord i samband med inventering 1997: 
:1. 1 st. fasadkakel, plant         (31,5x23x5 cm) antimongul blomdekor
:2. 1 st. fasadkakel, plant 1/2 lod   (31,5x14x5 cm) manganlila fågel och koppargrön vegetation
:3. 1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x24,5x6 cm) färgkroppsgrön och turkos dekor
:4. 4 st. simskakel plana          (6x23x3,5 cm) blomdekor i antimongult, koppargrönt, manganlila och koboltblå
  1 st. hörnsims, plant          (6x16x3 cm) -''-
:5. 27 st. blandade fragment

Kakel samlade under :6 har koboltblå dekormålning föreställande blommor, festoner, rocailler och nordstjärnor.
:6. 1 st. fasadkakel, plant         (29x22,5x6 cm) infasad för elstadslucka
  1 st. hörnfasad, plant          (30x25x10 cm)
  1 st. fasadkakel, välvd         (32,5x22x4,5 cm) med sotluckshål
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x20,5x4 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (27,5x23x8,5 cm)
  1 st. nischkakel, välvd         (28x16x8,5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x5 cm)
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (25x22x6 cm) fragment
  1 st. fasadkakel, 1/2 lod        (31x11,5x6 cm)
  5 st. simskakel, plana          (6x24x4 cm)
  1 st. hörnsims, plan           (5,5x16x3 cm)
  4 st. fotsims, välvda           (13x21x4,5 cm)
  1 st. hörnfotsims, plan         (12x22x7,5 cm)
  45 st. blandade fragment
  Photo: Johansson, Magnus / Kalmar läns museum

Kakel

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to