• KLM 23672 Bokband, träpärmar klädda med läder, svinläder. Ytan är helt dekorerad med pressade ornament, på pärmen mittfält med Karl V:s bild samt ramverk med porträttmedaljonger, vapensköldar och klassiska småornament. Dekortypen kom i bruk vid 1500-talets mitt. Författad av Philippo Marbachio, titel, Apologia libri Christianae concordiae... Tryckt i Heidelberg 1583 av Joannes Spies, vilkens boktryckarmärke också finns på sista sidan. Bokens förste ägare i Sverige har tecknat sitt namn på titelbladet, Petrüs Jonae A. Anno 91, samt satt sin namnstämpel, rund, med JA.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 23672 Bokband, träpärmar klädda med läder, svinläder. Ytan är helt dekorerad med pressade ornament, på pärmen mittfält med Karl V:s bild samt ramverk med porträttmedaljonger, vapensköldar och klassiska småornament. Dekortypen kom i bruk vid 1500-talets mitt. Författad av Philippo Marbachio, titel, Apologia libri Christianae concordiae... Tryckt i Heidelberg 1583 av Joannes Spies, vilkens boktryckarmärke också finns på sista sidan. Bokens förste ägare i Sverige har tecknat sitt namn på titelbladet, Petrüs Jonae A. Anno 91, samt satt sin namnstämpel, rund, med JA.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 23672 Bokband, träpärmar klädda med läder, svinläder. Ytan är helt dekorerad med pressade ornament, på pärmen mittfält med Karl V:s bild samt ramverk med porträttmedaljonger, vapensköldar och klassiska småornament. Dekortypen kom i bruk vid 1500-talets mitt. Författad av Philippo Marbachio, titel, Apologia libri Christianae concordiae... Tryckt i Heidelberg 1583 av Joannes Spies, vilkens boktryckarmärke också finns på sista sidan. Bokens förste ägare i Sverige har tecknat sitt namn på titelbladet, Petrüs Jonae A. Anno 91, samt satt sin namnstämpel, rund, med JA.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 23672 Bokband, träpärmar klädda med läder, svinläder. Ytan är helt dekorerad med pressade ornament, på pärmen mittfält med Karl V:s bild samt ramverk med porträttmedaljonger, vapensköldar och klassiska småornament. Dekortypen kom i bruk vid 1500-talets mitt. Författad av Philippo Marbachio, titel, Apologia libri Christianae concordiae... Tryckt i Heidelberg 1583 av Joannes Spies, vilkens boktryckarmärke också finns på sista sidan. Bokens förste ägare i Sverige har tecknat sitt namn på titelbladet, Petrüs Jonae A. Anno 91, samt satt sin namnstämpel, rund, med JA.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 23672 Bokband, träpärmar klädda med läder, svinläder. Ytan är helt dekorerad med pressade ornament, på pärmen mittfält med Karl V:s bild samt ramverk med porträttmedaljonger, vapensköldar och klassiska småornament. Dekortypen kom i bruk vid 1500-talets mitt. Författad av Philippo Marbachio, titel, Apologia libri Christianae concordiae... Tryckt i Heidelberg 1583 av Joannes Spies, vilkens boktryckarmärke också finns på sista sidan. Bokens förste ägare i Sverige har tecknat sitt namn på titelbladet, Petrüs Jonae A. Anno 91, samt satt sin namnstämpel, rund, med JA.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 23672 Bokband, träpärmar klädda med läder, svinläder. Ytan är helt dekorerad med pressade ornament, på pärmen mittfält med Karl V:s bild samt ramverk med porträttmedaljonger, vapensköldar och klassiska småornament. Dekortypen kom i bruk vid 1500-talets mitt. Författad av Philippo Marbachio, titel, Apologia libri Christianae concordiae... Tryckt i Heidelberg 1583 av Joannes Spies, vilkens boktryckarmärke också finns på sista sidan. Bokens förste ägare i Sverige har tecknat sitt namn på titelbladet, Petrüs Jonae A. Anno 91, samt satt sin namnstämpel, rund, med JA.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 23672 Bokband, träpärmar klädda med läder, svinläder. Ytan är helt dekorerad med pressade ornament, på pärmen mittfält med Karl V:s bild samt ramverk med porträttmedaljonger, vapensköldar och klassiska småornament. Dekortypen kom i bruk vid 1500-talets mitt. Författad av Philippo Marbachio, titel, Apologia libri Christianae concordiae... Tryckt i Heidelberg 1583 av Joannes Spies, vilkens boktryckarmärke också finns på sista sidan. Bokens förste ägare i Sverige har tecknat sitt namn på titelbladet, Petrüs Jonae A. Anno 91, samt satt sin namnstämpel, rund, med JA.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 23672 Bokband, träpärmar klädda med läder, svinläder. Ytan är helt dekorerad med pressade ornament, på pärmen mittfält med Karl V:s bild samt ramverk med porträttmedaljonger, vapensköldar och klassiska småornament. Dekortypen kom i bruk vid 1500-talets mitt. Författad av Philippo Marbachio, titel, Apologia libri Christianae concordiae... Tryckt i Heidelberg 1583 av Joannes Spies, vilkens boktryckarmärke också finns på sista sidan. Bokens förste ägare i Sverige har tecknat sitt namn på titelbladet, Petrüs Jonae A. Anno 91, samt satt sin namnstämpel, rund, med JA.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 23672 Bokband, träpärmar klädda med läder, svinläder. Ytan är helt dekorerad med pressade ornament, på pärmen mittfält med Karl V:s bild samt ramverk med porträttmedaljonger, vapensköldar och klassiska småornament. Dekortypen kom i bruk vid 1500-talets mitt. Författad av Philippo Marbachio, titel, Apologia libri Christianae concordiae... Tryckt i Heidelberg 1583 av Joannes Spies, vilkens boktryckarmärke också finns på sista sidan. Bokens förste ägare i Sverige har tecknat sitt namn på titelbladet, Petrüs Jonae A. Anno 91, samt satt sin namnstämpel, rund, med JA.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum

Bok

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to