• KLM 28568:1:1-13. Dockservis, teservis, flintporslin. Vitt gods, alla ytor, med undantag för tefatens undersidor, med grålila marmordekor under klar, ofärgad glasyr. I fatens undersida en intryckt stämpel, har ej kunnat bestämmas. 
:1:1 Tekanna, svag vertikal kannelering, låg, vid bukig, indragen omedelbart ovanför fotkanten, mynningspartiet vinklat och med obetydlig snedställd 1,7 cm bred översida, fals för locket, örat volutformigt, ca 2,5 cm högre än kannan i övrigt. höjd 8 cm (10,3 cm), största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,7 cm, botten diameter 6,4 cm. 
:1:2 Lock, välvt, till kannan, med svagt markerad, strålform, kannelering, knopp i form av blomma med fyra svagt räfflade kronblad, genomborrat m runt hål inuti knoppen; försett med fals. Höjd 2,8 cm, diameter 5,3, falsens diameter 3,8 cm. 
:1:3 Sockerskål, form som :1:1, två tvärställda öron diameter 2,9 cm, det ena avslaget, locket saknas. Höjd 6,2 cm, största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,3 cm, botten diameter 6,8 cm. :1:4-8 Koppar, 5 st, skålformiga med kraftig indragning ovanför fotkanten, bottenytan nedsänkt ca 6 mm, smalt ögleformigt öra med stödten på mitten. :1:7 har örats övre del avslagen. Höjd 4,8 övre diameter 7,4 cm, botten diameter 3,8 cm. 
:1:9-13 Tefat, 5 st varav 1 st lagat (6 bitar), ett fat med svagt missfärgad glasyr, obetydliga glasyrsprickor. Släta med kanten skålformigt vidgad, markerad försänkning i botten, undersidan svagt försänkt med instämplat märke. Höjd 2,2 cm, övre diameter 11,7 cm, botten diameter 5,7 cm.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 28568:1:1-13. Dockservis, teservis, flintporslin. Vitt gods, alla ytor, med undantag för tefatens undersidor, med grålila marmordekor under klar, ofärgad glasyr. I fatens undersida en intryckt stämpel, har ej kunnat bestämmas. 
:1:1 Tekanna, svag vertikal kannelering, låg, vid bukig, indragen omedelbart ovanför fotkanten, mynningspartiet vinklat och med obetydlig snedställd 1,7 cm bred översida, fals för locket, örat volutformigt, ca 2,5 cm högre än kannan i övrigt. höjd 8 cm (10,3 cm), största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,7 cm, botten diameter 6,4 cm. 
:1:2 Lock, välvt, till kannan, med svagt markerad, strålform, kannelering, knopp i form av blomma med fyra svagt räfflade kronblad, genomborrat m runt hål inuti knoppen; försett med fals. Höjd 2,8 cm, diameter 5,3, falsens diameter 3,8 cm. 
:1:3 Sockerskål, form som :1:1, två tvärställda öron diameter 2,9 cm, det ena avslaget, locket saknas. Höjd 6,2 cm, största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,3 cm, botten diameter 6,8 cm. :1:4-8 Koppar, 5 st, skålformiga med kraftig indragning ovanför fotkanten, bottenytan nedsänkt ca 6 mm, smalt ögleformigt öra med stödten på mitten. :1:7 har örats övre del avslagen. Höjd 4,8 övre diameter 7,4 cm, botten diameter 3,8 cm. 
:1:9-13 Tefat, 5 st varav 1 st lagat (6 bitar), ett fat med svagt missfärgad glasyr, obetydliga glasyrsprickor. Släta med kanten skålformigt vidgad, markerad försänkning i botten, undersidan svagt försänkt med instämplat märke. Höjd 2,2 cm, övre diameter 11,7 cm, botten diameter 5,7 cm.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 28568:1:1-13. Dockservis, teservis, flintporslin. Vitt gods, alla ytor, med undantag för tefatens undersidor, med grålila marmordekor under klar, ofärgad glasyr. I fatens undersida en intryckt stämpel, har ej kunnat bestämmas. 
:1:1 Tekanna, svag vertikal kannelering, låg, vid bukig, indragen omedelbart ovanför fotkanten, mynningspartiet vinklat och med obetydlig snedställd 1,7 cm bred översida, fals för locket, örat volutformigt, ca 2,5 cm högre än kannan i övrigt. höjd 8 cm (10,3 cm), största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,7 cm, botten diameter 6,4 cm. 
:1:2 Lock, välvt, till kannan, med svagt markerad, strålform, kannelering, knopp i form av blomma med fyra svagt räfflade kronblad, genomborrat m runt hål inuti knoppen; försett med fals. Höjd 2,8 cm, diameter 5,3, falsens diameter 3,8 cm. 
:1:3 Sockerskål, form som :1:1, två tvärställda öron diameter 2,9 cm, det ena avslaget, locket saknas. Höjd 6,2 cm, största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,3 cm, botten diameter 6,8 cm. :1:4-8 Koppar, 5 st, skålformiga med kraftig indragning ovanför fotkanten, bottenytan nedsänkt ca 6 mm, smalt ögleformigt öra med stödten på mitten. :1:7 har örats övre del avslagen. Höjd 4,8 övre diameter 7,4 cm, botten diameter 3,8 cm. 
:1:9-13 Tefat, 5 st varav 1 st lagat (6 bitar), ett fat med svagt missfärgad glasyr, obetydliga glasyrsprickor. Släta med kanten skålformigt vidgad, markerad försänkning i botten, undersidan svagt försänkt med instämplat märke. Höjd 2,2 cm, övre diameter 11,7 cm, botten diameter 5,7 cm.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 28568:1:1-13. Dockservis, teservis, flintporslin. Vitt gods, alla ytor, med undantag för tefatens undersidor, med grålila marmordekor under klar, ofärgad glasyr. I fatens undersida en intryckt stämpel, har ej kunnat bestämmas. 
:1:1 Tekanna, svag vertikal kannelering, låg, vid bukig, indragen omedelbart ovanför fotkanten, mynningspartiet vinklat och med obetydlig snedställd 1,7 cm bred översida, fals för locket, örat volutformigt, ca 2,5 cm högre än kannan i övrigt. höjd 8 cm (10,3 cm), största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,7 cm, botten diameter 6,4 cm. 
:1:2 Lock, välvt, till kannan, med svagt markerad, strålform, kannelering, knopp i form av blomma med fyra svagt räfflade kronblad, genomborrat m runt hål inuti knoppen; försett med fals. Höjd 2,8 cm, diameter 5,3, falsens diameter 3,8 cm. 
:1:3 Sockerskål, form som :1:1, två tvärställda öron diameter 2,9 cm, det ena avslaget, locket saknas. Höjd 6,2 cm, största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,3 cm, botten diameter 6,8 cm. :1:4-8 Koppar, 5 st, skålformiga med kraftig indragning ovanför fotkanten, bottenytan nedsänkt ca 6 mm, smalt ögleformigt öra med stödten på mitten. :1:7 har örats övre del avslagen. Höjd 4,8 övre diameter 7,4 cm, botten diameter 3,8 cm. 
:1:9-13 Tefat, 5 st varav 1 st lagat (6 bitar), ett fat med svagt missfärgad glasyr, obetydliga glasyrsprickor. Släta med kanten skålformigt vidgad, markerad försänkning i botten, undersidan svagt försänkt med instämplat märke. Höjd 2,2 cm, övre diameter 11,7 cm, botten diameter 5,7 cm.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 28568:1:1-13. Dockservis, teservis, flintporslin. Vitt gods, alla ytor, med undantag för tefatens undersidor, med grålila marmordekor under klar, ofärgad glasyr. I fatens undersida en intryckt stämpel, har ej kunnat bestämmas. 
:1:1 Tekanna, svag vertikal kannelering, låg, vid bukig, indragen omedelbart ovanför fotkanten, mynningspartiet vinklat och med obetydlig snedställd 1,7 cm bred översida, fals för locket, örat volutformigt, ca 2,5 cm högre än kannan i övrigt. höjd 8 cm (10,3 cm), största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,7 cm, botten diameter 6,4 cm. 
:1:2 Lock, välvt, till kannan, med svagt markerad, strålform, kannelering, knopp i form av blomma med fyra svagt räfflade kronblad, genomborrat m runt hål inuti knoppen; försett med fals. Höjd 2,8 cm, diameter 5,3, falsens diameter 3,8 cm. 
:1:3 Sockerskål, form som :1:1, två tvärställda öron diameter 2,9 cm, det ena avslaget, locket saknas. Höjd 6,2 cm, största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,3 cm, botten diameter 6,8 cm. :1:4-8 Koppar, 5 st, skålformiga med kraftig indragning ovanför fotkanten, bottenytan nedsänkt ca 6 mm, smalt ögleformigt öra med stödten på mitten. :1:7 har örats övre del avslagen. Höjd 4,8 övre diameter 7,4 cm, botten diameter 3,8 cm. 
:1:9-13 Tefat, 5 st varav 1 st lagat (6 bitar), ett fat med svagt missfärgad glasyr, obetydliga glasyrsprickor. Släta med kanten skålformigt vidgad, markerad försänkning i botten, undersidan svagt försänkt med instämplat märke. Höjd 2,2 cm, övre diameter 11,7 cm, botten diameter 5,7 cm.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum
 • KLM 28568:1:1-13. Dockservis, teservis, flintporslin. Vitt gods, alla ytor, med undantag för tefatens undersidor, med grålila marmordekor under klar, ofärgad glasyr. I fatens undersida en intryckt stämpel, har ej kunnat bestämmas. 
:1:1 Tekanna, svag vertikal kannelering, låg, vid bukig, indragen omedelbart ovanför fotkanten, mynningspartiet vinklat och med obetydlig snedställd 1,7 cm bred översida, fals för locket, örat volutformigt, ca 2,5 cm högre än kannan i övrigt. höjd 8 cm (10,3 cm), största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,7 cm, botten diameter 6,4 cm. 
:1:2 Lock, välvt, till kannan, med svagt markerad, strålform, kannelering, knopp i form av blomma med fyra svagt räfflade kronblad, genomborrat m runt hål inuti knoppen; försett med fals. Höjd 2,8 cm, diameter 5,3, falsens diameter 3,8 cm. 
:1:3 Sockerskål, form som :1:1, två tvärställda öron diameter 2,9 cm, det ena avslaget, locket saknas. Höjd 6,2 cm, största diameter 9,5 cm, övre diameter 8,3 cm, botten diameter 6,8 cm. :1:4-8 Koppar, 5 st, skålformiga med kraftig indragning ovanför fotkanten, bottenytan nedsänkt ca 6 mm, smalt ögleformigt öra med stödten på mitten. :1:7 har örats övre del avslagen. Höjd 4,8 övre diameter 7,4 cm, botten diameter 3,8 cm. 
:1:9-13 Tefat, 5 st varav 1 st lagat (6 bitar), ett fat med svagt missfärgad glasyr, obetydliga glasyrsprickor. Släta med kanten skålformigt vidgad, markerad försänkning i botten, undersidan svagt försänkt med instämplat märke. Höjd 2,2 cm, övre diameter 11,7 cm, botten diameter 5,7 cm.
  Photo: Winsö, Maria / Kalmar läns museum

Dockservis

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to