Kanon

1 comment

  • Ett sista försök från mig att ställa informationen om dessa kanoner till sin rätt:

    Dessa 6-pundiga kanoner av Carl Fredric Aschling är gjutna vid Hellefors Styckebruk, dagens Hälleforsnäs (Flens kommun) i Södermanland. Kanoner från Hellefors Styckebruk märktes H, HF eller HF.SB. Bruket var ett av landets priviligerade styckebruk.

    Husaby bruk i texten och på plattorna ute vid kanonerna antar jag avser Huseby bruk i Småland. Det bruket exporterade främst sina kanoner till Nederländerna. I och med att Kronan år 1756 ställde krav på att gjuta alla kanoner massiva avstod bruket helt från styckeproduktion och övergick till civilt gjutgods efter 1756. Kanonerna i beskrivningen är alla gjutna efter 1785, alltså inte på Huseby bruk.

    Hellefors Styckebruks arkiv från 1659- finns på ArkivSörmland i Eskilstuna i materialet finns provskjutningsprotokoll för dessa pjäser, undertecknade av konstruktören C F Aschling. Det råder ingen tvekan om att dessa kanoner är felmärkta, vilket jag påtalat i informationen vid Sjöhistoriska. Jag hade även ett givande samtal med intendent Hans Lineskär på MM som tyvärr inte finns bland oss längre som även han ska ha sänt ändringsförslag till Sjöhistoriska. Jag har tråkigt nog sett att de felmärkta kanonerna hamnat i litteraturen. Samma typ av pjäser finns vid Skansen i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.

    Ni får gärna kontakta mig för ytterligare upplysingar. Med vänliga hälsningar, Kaj Eriksson

Select the images you want to order

Share to