• Trafikkopplare TK 190 är en linjetagarutrustning, som används för eldledning.
Tarfikkopplaren består av en manöverlåda och ett stativ.
Manöverlådan används för att förmedla eldledningsdata mellan målföljaande utrustningar och KA-batteriets pjäser. Med varje dataförbindelse kopplas en tillhörande talkanal i manöverlådan.
Manöverlådan har åtta snörlinjer. Till snörlinjerna kan man ansluta högst 16 olika abonnenter och bilda konferensnät.
Med manöverlådan kan 12 olika förutbestämda skjutfall programeras in av operatören.
    Photo: Bengtsson, Kim / Museum för rörligt kustartilleri

Trafikkopplare, manöverlåda

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to