Sitt- och resgodsvagn

Kombinerad vagn för andra klass (tredje klass t.o.m. 1956) och resgods, SJ BF2 4463. Kupéer och resgodsutrymme. Stålkonstruktion.

Boggier: 39.

Order this image

Share to