• KLM 45110:10:1-3. Laterna magica med tillbehör, leksak. :1 Laterna magica eller skioptikon, av plåt. Laterna magica av rödmålad plåt med ”skorsten” och bildrör i omålad plåt med infästningar för glas, toppen av ”skorstenen” i mässingsgul metall. Monterad på en brun träplatta med rund plåt för skål med brännbar vätska. :2 Pappask utan lock, med 14 rektangulära glasplåtar med bilder, längd 11 cm, bredd 3 cm, av glas. Två av glasplåtarna är avslagna. :3 Kuvert, längd 18 cm, bredd 5 cm, med 11 stycken bildserier på film av okänt material. Kuvertet är märkt 1 dz No 450/5 Série A Images our Pellicules FolienBilder FilmsSlides.
    Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
  • KLM 45110:10:1-3. Laterna magica med tillbehör, leksak. :1 Laterna magica eller skioptikon, av plåt. Laterna magica av rödmålad plåt med ”skorsten” och bildrör i omålad plåt med infästningar för glas, toppen av ”skorstenen” i mässingsgul metall. Monterad på en brun träplatta med rund plåt för skål med brännbar vätska. :2 Pappask utan lock, med 14 rektangulära glasplåtar med bilder, längd 11 cm, bredd 3 cm, av glas. Två av glasplåtarna är avslagna. :3 Kuvert, längd 18 cm, bredd 5 cm, med 11 stycken bildserier på film av okänt material. Kuvertet är märkt 1 dz No 450/5 Série A Images our Pellicules FolienBilder FilmsSlides.
    Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
  • KLM 45110:10:1-3. Laterna magica med tillbehör, leksak. :1 Laterna magica eller skioptikon, av plåt. Laterna magica av rödmålad plåt med ”skorsten” och bildrör i omålad plåt med infästningar för glas, toppen av ”skorstenen” i mässingsgul metall. Monterad på en brun träplatta med rund plåt för skål med brännbar vätska. :2 Pappask utan lock, med 14 rektangulära glasplåtar med bilder, längd 11 cm, bredd 3 cm, av glas. Två av glasplåtarna är avslagna. :3 Kuvert, längd 18 cm, bredd 5 cm, med 11 stycken bildserier på film av okänt material. Kuvertet är märkt 1 dz No 450/5 Série A Images our Pellicules FolienBilder FilmsSlides.
    Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum

Laterna magica

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to