• KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM 46339:10. Arkivhandling, samling, 5 stycken. Handskrift med svart bläck på vitt, gulnat papper. Handlingarna är sammanbundna med snöre. Angående försäljning av gård nr 176.
1. Utdrag ur protokoll hållet hos Magistraten på Calmar Rådhus, den 5 april 1802.
2. Charta öfver den utom Calmar Stad, emellan Norra Lands och Malm Wägarne å Malmen belägne Plan, hwilken af Wällofl. Magistraten blifvit beviljad till Byggnings Tomter; Upprättad och Författad år 1802 af J. E. Engman.
3. Köpe Afhandling, upprättad den 14 april 1810, gällande försäljning av tomt nr. 176 på malmvägen. Säljare Jonas Palmgren och Ingrid Nils N. Dotter. Köpare Sven och Lisa Bohman.
4. Handling, upprättad den 1 mars 1802.
5. Handling, upprättad den 18 januari 1802.
  Photo: Kalmar läns museum

Arkivhandling

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to