• Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum
 • Anmärkningar: 101 st bokmärken,7 st frimärken och 8 st överföringsbilder av papper. Bokmärkena har tillhört givarens moster Olga Persson i Billeberga, född där den 30 april 1885. Bok-, frimärkena ligger förvarade i kuvert uppdelade i följande teman :
"pojkar/män", "flickor/kvinnor", "flera människor/människor och djur", "religiösa motiv/
änglar", "djurmotiv", "handmotiv", "blommor och växter", "hus,äggkorg,bokstav",
"tidningsurklipp o dyl.", "överföringsbilder", samt "frimärken".Bokmärkenas motiv/egenheter
"pojkar/män" - 3 st gentlemän,11 st pojkar i olika sysslor ; 2 st soldater och en fiolspelare.
Sammanlagt 17 st.På baksidan av ett bokmärke skrivet i blyerts:"Tillhör Selma Paulina
Andersson(?),1895,(tecken som inte kan överföras).Baksidan på ett annat märkt i bläck:
"Jag gratulerar men ursäkta mig att jag är så liten ty jag har icke hunnit bli större sedan
skottårets början"."Flickor/kvinnor" - 23 st.7 st flickor i olika sysslor,4 st baby/flickor med brev ,5 st flickor med blommor,4 st vackra damer,3 st huvuden.Fyra av dessa flickor har av
ägarinnan fått namn.En baksida märkt: "Selma Paulina Andersson(?),1895,3". "Flera
människor/människor och djur "- 6 st.4 st med barn.2 st med vuxna.På två av dem finns även med en hund.En baksida märkt : "Mine af...(?)..." "Religiösa motiv/änglar" - 27 st.
3 st med skriftligt budskap ur bibeln,en av dessa märkt : "Från söndagsskolan gifwen till Mathilda Karlsson". En annan märkt : "Från söndagsskolan". 2 st föreställer bilder ur bibeln,
7 st änglar i helfigur, 7 st änglahuvuden, 3 st änglar på moln, 5 st bokmärken med "metallhölje". Baksidan av ett ängelhuvud märkt : "Minne af Nelly till Olga". Jesus på korset
(metallhölje) uppklistrad på hårdpapp. Djurmotiv : 7 st. 3 st hundar, 2 st fåglar, 2 st fjärilar.
På baksidan av en fjäril skrivet : "Till Olga Nilsson". "Hand-motiv": - (hälsning-vänskap-fred)
- 14 st. 3 st hand med stadsmotiv bland blommor, 2 st hand med bukett, 1 st med två mötande händer, 3 st hand och vita duvor vid vinterbild, 2 st hand, vita duvor vid blommor,
1 st hand,vit duva med brev, 2 st hand och Hjertlig Lyckönskan.På baksidan av ett av
"Lyckönskningarna" märkt : "Minne". "Blommor och växter" : - 14 st. 11 st blommor, 3 st träd. "Hus,äggkorg,bokstav": - 5 st, 3 st hus, 1 st äggkorg och 1 st bokstav "C".
"Tidningsurklipp och dyl" : - 9 st, 2 st reklamflickor : "Parakan Salak Thé och "Cloettas
Choklad och Cacao". 2 st flickor i helfigur, 2 st barn (flicka/pojke), 1 st med biblisk text, 1 st med bild på de tre vise männen, 1 st bokstav "O". På baksidan av Cloettaflickan är framsidan spegelvänt tecknad i blyerts. Flickan har fått namnet : "Amalia". En av flickorna
i helfigur är kallad : "Teckla". "Överföringsbilder" - (Kalkomanibilder) 8 st. 3 st avlånga blom-
rankor (två identiska), 2 st rundade blomrankor, 3 st buketter (två identiska). De rundade blomrankorna märkta : "6287" med blått på baksidan. Baksidan av en bukett märkt : "-79"
med blyerts. "Frimärken" - 7 st. Samtliga från Togo,alla utom en stämplade.Valör : 0,30 F
0,50 F , 1 F , 10 F, 25 F ,30 F och 100 F.
  Photo: Västmanlands läns museum

Bokmärke och frimärke

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to