• Text från Årsboken 2019:
Under drygt fem decennier, från 1872 till 1918, drev Anna Ollson fotoateljé på Kungsgatan i Karlstad. Hennes porträtt är en karta över stadens grädda: borgmästare och borgmästarinnor, handelsmän och deras hustrur, biskopar, läkare och artister. En ung Gustaf Fröding och en ännu yngre Selma Lagerlöf.
Den otympliga ateljékameran gick inte att flytta, men Anna hade också en mindre, bärbar kamera, som hon sågs kånka runt på stadens gator. Punschkalas i Stadsträdgården, baptister i Klarälven, vardagligt arbete, nöjen och högtidsfirande, möten i parker, vid kajer och torg har hon förevigat. Somliga verk är beställningsjobb medan andra vittnar om en sann fotoglädje.
Anna lämnade som 23-åring barndomshemmet i Grava och började arbeta som assistent hos fotografen Fredrik Renard. Hon fick lära sig mörkrumsarbete, framkallning och retuschering. Flit och noggrannhet kännetecknade Annas tid som assistent – och stor sinnesnärvaro. När den stora stadsbranden bröt ut i Karlstad den 2 juli 1865 var Fredrik bortrest. Hans ateljé slukades av lågorna, men Anna lyckades rädda inventarier, utrustning och färdigt arbete.
Efter ännu några år som assistent åt den blivande hovfotografen Gösta
Florman, övertog Anna hans fotoateljé vid Stora torget och startade egen verksamhet. Varje glasnegativ förpackades prydligt i pappersfickor, hon förde noggranna anteckningar i sin ateljéliggare och numrerade alla sina porträtt. 28 829 porträtt skulle det bli innan hon drog sig tillbaka. De utgör i dag en av de största fotografiska samlingarna hos Värmlands Museum.
I Nya Wermlands-Tidningen kunde man år 1924 läsa ”Ännu är fröken Ollson dagligen flitigt sysselsatt i sin atelier och är vid sina 83 år helt säkert den äldsta utövaren av fotografyrket i vårt land, kanske i hela världen”. Anna dog år 1926 och hennes grav finns på Norra kyrkogården i Karlstad.
  Photo: Sjöqvist, Lars / Värmlands Museum
 • Text från Årsboken 2019:
Under drygt fem decennier, från 1872 till 1918, drev Anna Ollson fotoateljé på Kungsgatan i Karlstad. Hennes porträtt är en karta över stadens grädda: borgmästare och borgmästarinnor, handelsmän och deras hustrur, biskopar, läkare och artister. En ung Gustaf Fröding och en ännu yngre Selma Lagerlöf.
Den otympliga ateljékameran gick inte att flytta, men Anna hade också en mindre, bärbar kamera, som hon sågs kånka runt på stadens gator. Punschkalas i Stadsträdgården, baptister i Klarälven, vardagligt arbete, nöjen och högtidsfirande, möten i parker, vid kajer och torg har hon förevigat. Somliga verk är beställningsjobb medan andra vittnar om en sann fotoglädje.
Anna lämnade som 23-åring barndomshemmet i Grava och började arbeta som assistent hos fotografen Fredrik Renard. Hon fick lära sig mörkrumsarbete, framkallning och retuschering. Flit och noggrannhet kännetecknade Annas tid som assistent – och stor sinnesnärvaro. När den stora stadsbranden bröt ut i Karlstad den 2 juli 1865 var Fredrik bortrest. Hans ateljé slukades av lågorna, men Anna lyckades rädda inventarier, utrustning och färdigt arbete.
Efter ännu några år som assistent åt den blivande hovfotografen Gösta
Florman, övertog Anna hans fotoateljé vid Stora torget och startade egen verksamhet. Varje glasnegativ förpackades prydligt i pappersfickor, hon förde noggranna anteckningar i sin ateljéliggare och numrerade alla sina porträtt. 28 829 porträtt skulle det bli innan hon drog sig tillbaka. De utgör i dag en av de största fotografiska samlingarna hos Värmlands Museum.
I Nya Wermlands-Tidningen kunde man år 1924 läsa ”Ännu är fröken Ollson dagligen flitigt sysselsatt i sin atelier och är vid sina 83 år helt säkert den äldsta utövaren av fotografyrket i vårt land, kanske i hela världen”. Anna dog år 1926 och hennes grav finns på Norra kyrkogården i Karlstad.
  Photo: Sjöqvist, Lars / Värmlands Museum
 • Text från Årsboken 2019:
Under drygt fem decennier, från 1872 till 1918, drev Anna Ollson fotoateljé på Kungsgatan i Karlstad. Hennes porträtt är en karta över stadens grädda: borgmästare och borgmästarinnor, handelsmän och deras hustrur, biskopar, läkare och artister. En ung Gustaf Fröding och en ännu yngre Selma Lagerlöf.
Den otympliga ateljékameran gick inte att flytta, men Anna hade också en mindre, bärbar kamera, som hon sågs kånka runt på stadens gator. Punschkalas i Stadsträdgården, baptister i Klarälven, vardagligt arbete, nöjen och högtidsfirande, möten i parker, vid kajer och torg har hon förevigat. Somliga verk är beställningsjobb medan andra vittnar om en sann fotoglädje.
Anna lämnade som 23-åring barndomshemmet i Grava och började arbeta som assistent hos fotografen Fredrik Renard. Hon fick lära sig mörkrumsarbete, framkallning och retuschering. Flit och noggrannhet kännetecknade Annas tid som assistent – och stor sinnesnärvaro. När den stora stadsbranden bröt ut i Karlstad den 2 juli 1865 var Fredrik bortrest. Hans ateljé slukades av lågorna, men Anna lyckades rädda inventarier, utrustning och färdigt arbete.
Efter ännu några år som assistent åt den blivande hovfotografen Gösta
Florman, övertog Anna hans fotoateljé vid Stora torget och startade egen verksamhet. Varje glasnegativ förpackades prydligt i pappersfickor, hon förde noggranna anteckningar i sin ateljéliggare och numrerade alla sina porträtt. 28 829 porträtt skulle det bli innan hon drog sig tillbaka. De utgör i dag en av de största fotografiska samlingarna hos Värmlands Museum.
I Nya Wermlands-Tidningen kunde man år 1924 läsa ”Ännu är fröken Ollson dagligen flitigt sysselsatt i sin atelier och är vid sina 83 år helt säkert den äldsta utövaren av fotografyrket i vårt land, kanske i hela världen”. Anna dog år 1926 och hennes grav finns på Norra kyrkogården i Karlstad.
  Photo: Värmlands Museum
 • Text från Årsboken 2019:
Under drygt fem decennier, från 1872 till 1918, drev Anna Ollson fotoateljé på Kungsgatan i Karlstad. Hennes porträtt är en karta över stadens grädda: borgmästare och borgmästarinnor, handelsmän och deras hustrur, biskopar, läkare och artister. En ung Gustaf Fröding och en ännu yngre Selma Lagerlöf.
Den otympliga ateljékameran gick inte att flytta, men Anna hade också en mindre, bärbar kamera, som hon sågs kånka runt på stadens gator. Punschkalas i Stadsträdgården, baptister i Klarälven, vardagligt arbete, nöjen och högtidsfirande, möten i parker, vid kajer och torg har hon förevigat. Somliga verk är beställningsjobb medan andra vittnar om en sann fotoglädje.
Anna lämnade som 23-åring barndomshemmet i Grava och började arbeta som assistent hos fotografen Fredrik Renard. Hon fick lära sig mörkrumsarbete, framkallning och retuschering. Flit och noggrannhet kännetecknade Annas tid som assistent – och stor sinnesnärvaro. När den stora stadsbranden bröt ut i Karlstad den 2 juli 1865 var Fredrik bortrest. Hans ateljé slukades av lågorna, men Anna lyckades rädda inventarier, utrustning och färdigt arbete.
Efter ännu några år som assistent åt den blivande hovfotografen Gösta
Florman, övertog Anna hans fotoateljé vid Stora torget och startade egen verksamhet. Varje glasnegativ förpackades prydligt i pappersfickor, hon förde noggranna anteckningar i sin ateljéliggare och numrerade alla sina porträtt. 28 829 porträtt skulle det bli innan hon drog sig tillbaka. De utgör i dag en av de största fotografiska samlingarna hos Värmlands Museum.
I Nya Wermlands-Tidningen kunde man år 1924 läsa ”Ännu är fröken Ollson dagligen flitigt sysselsatt i sin atelier och är vid sina 83 år helt säkert den äldsta utövaren av fotografyrket i vårt land, kanske i hela världen”. Anna dog år 1926 och hennes grav finns på Norra kyrkogården i Karlstad.
  Photo: Värmlands Museum
 • Text från Årsboken 2019:
Under drygt fem decennier, från 1872 till 1918, drev Anna Ollson fotoateljé på Kungsgatan i Karlstad. Hennes porträtt är en karta över stadens grädda: borgmästare och borgmästarinnor, handelsmän och deras hustrur, biskopar, läkare och artister. En ung Gustaf Fröding och en ännu yngre Selma Lagerlöf.
Den otympliga ateljékameran gick inte att flytta, men Anna hade också en mindre, bärbar kamera, som hon sågs kånka runt på stadens gator. Punschkalas i Stadsträdgården, baptister i Klarälven, vardagligt arbete, nöjen och högtidsfirande, möten i parker, vid kajer och torg har hon förevigat. Somliga verk är beställningsjobb medan andra vittnar om en sann fotoglädje.
Anna lämnade som 23-åring barndomshemmet i Grava och började arbeta som assistent hos fotografen Fredrik Renard. Hon fick lära sig mörkrumsarbete, framkallning och retuschering. Flit och noggrannhet kännetecknade Annas tid som assistent – och stor sinnesnärvaro. När den stora stadsbranden bröt ut i Karlstad den 2 juli 1865 var Fredrik bortrest. Hans ateljé slukades av lågorna, men Anna lyckades rädda inventarier, utrustning och färdigt arbete.
Efter ännu några år som assistent åt den blivande hovfotografen Gösta
Florman, övertog Anna hans fotoateljé vid Stora torget och startade egen verksamhet. Varje glasnegativ förpackades prydligt i pappersfickor, hon förde noggranna anteckningar i sin ateljéliggare och numrerade alla sina porträtt. 28 829 porträtt skulle det bli innan hon drog sig tillbaka. De utgör i dag en av de största fotografiska samlingarna hos Värmlands Museum.
I Nya Wermlands-Tidningen kunde man år 1924 läsa ”Ännu är fröken Ollson dagligen flitigt sysselsatt i sin atelier och är vid sina 83 år helt säkert den äldsta utövaren av fotografyrket i vårt land, kanske i hela världen”. Anna dog år 1926 och hennes grav finns på Norra kyrkogården i Karlstad.
  Photo: Värmlands Museum

Ateljekamera

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to