• Föremålet består av en järnstam, sex korslagda armar med ornament och en järnplatta med inskription. Gravkorset är av Ekshäradskaraktär. Det är högt med många tätt placerade armar som tillsammans bildar en rombisk form. Riklig dekor. Korset har formen av ett stiliserat träd - ett livsträd som symbol för döden. Armarnas ändar utgörs av utklyvningar som upprullats mot varandra och bildar dekorativa stilistiska löv. Den 2:a armen uppifrån har en (av två tenar vriden) spira på var sida av stammen. 3:e och 4:e armen har två uppåtställda ornament utformade som löv. 5:e armen är försedd med ett tvärställt ornament på var sida om stammen. Korsets topp är krönt med en liknande utsmyckning. Fyra av armarna har uthuggna hål ämnade för hjärtan som är däri fästade med en järnögla. Samtliga 4 hjärtan finns i 5:e armen. 4 av 6 hjärtan finns i 4:e armen. 3 av 4 hjärtan finns i 3:e armen. 1 samt del av ett hjärta finns i 2:a armen. Ovanför nedersta armen på var sida om stammen finns en järnten uppåtböjd och upprullad i en dekorativ form. Nedre delen av stammen är smidd i en spiral. En kvadratisk järnplatta med uthuggen inskription är placerad mellan översta armen och stammens topp. Text: Här under wiler lila LSS från Nedra Wärnäs föd d 30 iuli 1815 död d 4 ocktober 1819 samt 5 aflefne syskon tilhörer SPS H MRD I W. LSS = Lars Svensson, SPS = Sven Persson, H = hustru, MPD = Maria eller Marita Persdotter.
  Photo: Sjöqvist, Lars / Värmlands Museum
 • Föremålet består av en järnstam, sex korslagda armar med ornament och en järnplatta med inskription. Gravkorset är av Ekshäradskaraktär. Det är högt med många tätt placerade armar som tillsammans bildar en rombisk form. Riklig dekor. Korset har formen av ett stiliserat träd - ett livsträd som symbol för döden. Armarnas ändar utgörs av utklyvningar som upprullats mot varandra och bildar dekorativa stilistiska löv. Den 2:a armen uppifrån har en (av två tenar vriden) spira på var sida av stammen. 3:e och 4:e armen har två uppåtställda ornament utformade som löv. 5:e armen är försedd med ett tvärställt ornament på var sida om stammen. Korsets topp är krönt med en liknande utsmyckning. Fyra av armarna har uthuggna hål ämnade för hjärtan som är däri fästade med en järnögla. Samtliga 4 hjärtan finns i 5:e armen. 4 av 6 hjärtan finns i 4:e armen. 3 av 4 hjärtan finns i 3:e armen. 1 samt del av ett hjärta finns i 2:a armen. Ovanför nedersta armen på var sida om stammen finns en järnten uppåtböjd och upprullad i en dekorativ form. Nedre delen av stammen är smidd i en spiral. En kvadratisk järnplatta med uthuggen inskription är placerad mellan översta armen och stammens topp. Text: Här under wiler lila LSS från Nedra Wärnäs föd d 30 iuli 1815 död d 4 ocktober 1819 samt 5 aflefne syskon tilhörer SPS H MRD I W. LSS = Lars Svensson, SPS = Sven Persson, H = hustru, MPD = Maria eller Marita Persdotter.
  Photo: Sjöqvist, Lars / Värmlands Museum
 • Föremålet består av en järnstam, sex korslagda armar med ornament och en järnplatta med inskription. Gravkorset är av Ekshäradskaraktär. Det är högt med många tätt placerade armar som tillsammans bildar en rombisk form. Riklig dekor. Korset har formen av ett stiliserat träd - ett livsträd som symbol för döden. Armarnas ändar utgörs av utklyvningar som upprullats mot varandra och bildar dekorativa stilistiska löv. Den 2:a armen uppifrån har en (av två tenar vriden) spira på var sida av stammen. 3:e och 4:e armen har två uppåtställda ornament utformade som löv. 5:e armen är försedd med ett tvärställt ornament på var sida om stammen. Korsets topp är krönt med en liknande utsmyckning. Fyra av armarna har uthuggna hål ämnade för hjärtan som är däri fästade med en järnögla. Samtliga 4 hjärtan finns i 5:e armen. 4 av 6 hjärtan finns i 4:e armen. 3 av 4 hjärtan finns i 3:e armen. 1 samt del av ett hjärta finns i 2:a armen. Ovanför nedersta armen på var sida om stammen finns en järnten uppåtböjd och upprullad i en dekorativ form. Nedre delen av stammen är smidd i en spiral. En kvadratisk järnplatta med uthuggen inskription är placerad mellan översta armen och stammens topp. Text: Här under wiler lila LSS från Nedra Wärnäs föd d 30 iuli 1815 död d 4 ocktober 1819 samt 5 aflefne syskon tilhörer SPS H MRD I W. LSS = Lars Svensson, SPS = Sven Persson, H = hustru, MPD = Maria eller Marita Persdotter.
  Photo: Sjöqvist, Lars / Värmlands Museum
 • Föremålet består av en järnstam, sex korslagda armar med ornament och en järnplatta med inskription. Gravkorset är av Ekshäradskaraktär. Det är högt med många tätt placerade armar som tillsammans bildar en rombisk form. Riklig dekor. Korset har formen av ett stiliserat träd - ett livsträd som symbol för döden. Armarnas ändar utgörs av utklyvningar som upprullats mot varandra och bildar dekorativa stilistiska löv. Den 2:a armen uppifrån har en (av två tenar vriden) spira på var sida av stammen. 3:e och 4:e armen har två uppåtställda ornament utformade som löv. 5:e armen är försedd med ett tvärställt ornament på var sida om stammen. Korsets topp är krönt med en liknande utsmyckning. Fyra av armarna har uthuggna hål ämnade för hjärtan som är däri fästade med en järnögla. Samtliga 4 hjärtan finns i 5:e armen. 4 av 6 hjärtan finns i 4:e armen. 3 av 4 hjärtan finns i 3:e armen. 1 samt del av ett hjärta finns i 2:a armen. Ovanför nedersta armen på var sida om stammen finns en järnten uppåtböjd och upprullad i en dekorativ form. Nedre delen av stammen är smidd i en spiral. En kvadratisk järnplatta med uthuggen inskription är placerad mellan översta armen och stammens topp. Text: Här under wiler lila LSS från Nedra Wärnäs föd d 30 iuli 1815 död d 4 ocktober 1819 samt 5 aflefne syskon tilhörer SPS H MRD I W. LSS = Lars Svensson, SPS = Sven Persson, H = hustru, MPD = Maria eller Marita Persdotter.
  Photo: Sjöqvist, Lars / Värmlands Museum

Gravkors

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to