• Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Handbok för brevställare. Mindre bok ombunden med läderband och återvunnet papper med tryckt skrift.
På försättsbladet står: "En kårt dock tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljetecken: punct, colon, semicolon, comma, &c. Såsom ock uptekning på de titlar, som öfwer och under bref och andra skrifter, samt på utanskriften, efter den, nu för tiden, wanliga curial-styl, brukas til alla kongl. maj:ts och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på de latinska, fransöska och italienska ord och juridiska termer, som mäst äro brukelige uti bref och skrifter; i anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter den styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis".
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum

Bok

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to