Flygplan

Flygplan av modell MFI-10 Vipan. Högvingat monoplan med täckt kabin och fast landningsställ. Omålad metallblank aluminium med märkning på framkroppen: "MFI VIPAN".

Share to