Flygplan

Ultralätt flygplan, så kallad Weedhopper. Ensitsigt propellerflygplan med fast landställ. Flygplanet är uppbyggt av stålrör och har tygklädda vingar.

Share to