Flygplan

Flygplan i havererat skick. Propellerflygplan av modell Bellanca Decathlon. Flygkropp, vingar och utrustning är separerade. Gulmålat.

Share to