• KLM 39158 Ikon. Trä. En Nikolaustavla, föreställande den helige Nikolaus av Myra. Från 1500-talet eller början av 1600-talet. På ömse sidor om Nikolaus huvud ses två människogestalter, den högra tolkas som Guds moder, den andra föreställer Kristus. Nikolaus är klädd i brungul dräkt med svarta kors, den av honom burna evangelieboken är röd till färgen. Bakgrunden är förgylld, en svart cirkel omger huvudet. Märkligast är omramningen. Två vridna kolonner med ett slags dubbelkapitäl uppbära en bruten båge. Denna från arkitekturen (ursprungligen väl den persiska) hämtade omramningen torde ej ha uppkommit tidigare än på 1400-talet, men säkerligen mest varit i bruk under följande århundrade, däremot har akantusornamenten en ännu äldre karaktär.
    Photo: Kalmar läns museum

Ikon

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to