• KLM 46424:3. Arkivhandling. Av papper, dubbelvikt med handskriven text på en sida. Handlingen är daterad 1685 och handlar om ett skifte av utägor i Fröreda by, texten är dock svårtydd. Då texten är kort är det sannolikt en underrättelse till tinget om att delningen skett och att det främst handlar om en gård som heter Brändekulla. Intill Johan Gummessons underskrift ett rött lacksigill. 

Transkribering av texten:
Anno 1685 dhen 3 julii hält ordinarie Laga ting medh Menige allmogen af Aspelands härads å rättan Tingstadh Målilla ? andre Cronobefalningman wälb Daniel de Kees och häradsnembd Ac ut in acis. (Och för att i målet.)

Dito förordnade länsmannen Anders Bondesson med nemdemännen Börgie i Misterhult Henning i Wirsrum Nils i Ensseboo och Måns i Wångenääs att skifta Uthägorna i Fröreda Byen så att hwar gårdh under sin ? part efter ährr och Ärk? sedan torpet Brändekulla är ifrån dehlt.
				Johan Heller

Att således ords ifrån ords finnes uthi Aspelands Härads Tingsprotocoll och Dombook som pro Ao 1685 till denna Kong Hofrätten ankommit betygar medh wederbörlig Underkrift 
				Johan Gummesson
    Photo: Kalmar läns museum

Arkivhandling

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to