• KLM 46424:4. Arkivhandling. Av papper, dubbelvikt med handskriven text på två sidor. Handlingen är daterad 1687och handlar om delningen av ett skogsskifte i Fröreda by med beskrivningar av olika punkter i terrängen som man utgår från. Intill Johan Gummessons underskrift ett rött lacksigill.

Transkribering av texten:
Anno 1687 dhen 15 Junii höldt jag Johan Heller ordinarie laga Tings medh Meninge allmogen af Aspelands härads å rättan Tingstadh Målilla. Ac ut in actis. (Och för att i målet,)

Dito undertecknades den Skoghdehlningh som Länsmannen Anders Bondesson medh Nämndemännen Börgie i Misterhult och Henning i Wirsrum Ao 1685 d 24 junii förättat emellan Fröreda Byy Nembl.

1 Södra gårdens Råsträngar 1 fäbron 2 Prästkärr och 3 den wägen i Byen steen som står i ett stort röse på Wirehårfvan 4 i siidan widh Askna kullamåse 5 Brändekulla kyrkiowägs in till Brändekulla giärdesgrindh 6 medh Brändekulla giärdesgårdh i Eeken korset widh Siöabodawägen i Eekehestret 7 i kiällan widh kiärret och Syräthan(?) i Häradsmärket eller strängen 8 medh Häradssträngen i Stoora åhn uthåth till fåhrehagen. Till denna dehlen skall och lyda Måhlen som ähr belägen öfver Hwenshult emellan Hwenshulta giärde Harsshulta wägen Ka?bäck (Kåkebäck?) och Jansbäck i Hwensiön.

2 Norr om denna sträng blifwer till Skatte Cronoförpantningsgården sampt frälsegården 1 En steen widh Kalfwahagehörnet 2 Åsegatuwägen till een steen på Sompemohn 3 Een Ahl och steen widh Walkarp 4 Een steen i Kringellkiärret 5 Een steen widh enn Eek på Hästehårssbacken 6 Eeken korset Widh Siöbodawägen i Eekehestret 7 kiällan widh kiärret och Syrätan (?) i Häradssträngen 8 Häradssträngen i Qvarnåhn och sedan den åhn uthåth till Qvarnrena

3 Stoora gårdhens ägor blifver emellan dessa uppnämnda skiähl som ähr K(?)rindievahlen item Möhlbroskogh ifrån Qvarnabron efter Hwenshultawägen och sedan Harshultavägen i Råkebäck och den uppåth i Ladegårds  grindstålpn i Krafsekiälla (?), Löföön i Qvarnmåssen och med åhn i Qvarnabron.
				Johan Heller

Denna Copia är rätt afskrifven och liika lydandes med Aspelands härads protocoll och dombok som pro Amen 1687 till Dhenne Kongl Hofrätten ankommit betygar med wederbörlig underskrift 
				Johan Gummesson
    Photo: Kalmar läns museum
  • KLM 46424:4. Arkivhandling. Av papper, dubbelvikt med handskriven text på två sidor. Handlingen är daterad 1687och handlar om delningen av ett skogsskifte i Fröreda by med beskrivningar av olika punkter i terrängen som man utgår från. Intill Johan Gummessons underskrift ett rött lacksigill.

Transkribering av texten:
Anno 1687 dhen 15 Junii höldt jag Johan Heller ordinarie laga Tings medh Meninge allmogen af Aspelands härads å rättan Tingstadh Målilla. Ac ut in actis. (Och för att i målet,)

Dito undertecknades den Skoghdehlningh som Länsmannen Anders Bondesson medh Nämndemännen Börgie i Misterhult och Henning i Wirsrum Ao 1685 d 24 junii förättat emellan Fröreda Byy Nembl.

1 Södra gårdens Råsträngar 1 fäbron 2 Prästkärr och 3 den wägen i Byen steen som står i ett stort röse på Wirehårfvan 4 i siidan widh Askna kullamåse 5 Brändekulla kyrkiowägs in till Brändekulla giärdesgrindh 6 medh Brändekulla giärdesgårdh i Eeken korset widh Siöabodawägen i Eekehestret 7 i kiällan widh kiärret och Syräthan(?) i Häradsmärket eller strängen 8 medh Häradssträngen i Stoora åhn uthåth till fåhrehagen. Till denna dehlen skall och lyda Måhlen som ähr belägen öfver Hwenshult emellan Hwenshulta giärde Harsshulta wägen Ka?bäck (Kåkebäck?) och Jansbäck i Hwensiön.

2 Norr om denna sträng blifwer till Skatte Cronoförpantningsgården sampt frälsegården 1 En steen widh Kalfwahagehörnet 2 Åsegatuwägen till een steen på Sompemohn 3 Een Ahl och steen widh Walkarp 4 Een steen i Kringellkiärret 5 Een steen widh enn Eek på Hästehårssbacken 6 Eeken korset Widh Siöbodawägen i Eekehestret 7 kiällan widh kiärret och Syrätan (?) i Häradssträngen 8 Häradssträngen i Qvarnåhn och sedan den åhn uthåth till Qvarnrena

3 Stoora gårdhens ägor blifver emellan dessa uppnämnda skiähl som ähr K(?)rindievahlen item Möhlbroskogh ifrån Qvarnabron efter Hwenshultawägen och sedan Harshultavägen i Råkebäck och den uppåth i Ladegårds  grindstålpn i Krafsekiälla (?), Löföön i Qvarnmåssen och med åhn i Qvarnabron.
				Johan Heller

Denna Copia är rätt afskrifven och liika lydandes med Aspelands härads protocoll och dombok som pro Amen 1687 till Dhenne Kongl Hofrätten ankommit betygar med wederbörlig underskrift 
				Johan Gummesson
    Photo: Kalmar läns museum

Arkivhandling

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to