• Brev 1901-09-06 från John Bauer till Emma Bauer, bestående av tre sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm 
Fredag 6 september 
1901
Snälla Mamma!
Pappa har legat på Sofia
Hemmet och jag på min ateljé
i natt. Pappa kände sig
kry i dag, har sofvit godt och
tycker om sig p. S.h.
Jag var i dag på morgonen
hos dr. Forsell. Han tycke
inte riktigt om återbudet,
som naturligt var. Jag reso-
nerade med honom en stund
Han påstod sig ha kunnat
utfördt operationen lika bra 
som någon annan, samt
.
[Sida 2]
att operationen borde ske
så fort som möjligt. Han
var öfvertygad om att inte
Prof. Berg ville åtaga sig
Pappa. Han [inskrivet: Berg] är mycke rädd
för [överskrivet: g] liknande fall och därtill
ytterst försiktig. Prof. Berg
företar sällan själf några
undersökningar, utan anlitar
därtill andra läkare. Han ansåg
också, att [överstruket: om] intet vore att
göra om Pappas högra njure
vore angripen.
Under tiden sökte Pappa
dr. Persson, men han var
ännu inte hemkommen
Efter att likaledes förgäfves
ha sökt dr Rissler på
förmiddagen, träffade vi
honom nu kl. 2. Pappa
.
[Sida 3]
var ganska länge inne.
Doktorn låfvade att åtaga
sig Pappa, men kunde
inte sköta honom å Sofia
hemmet. Han ville i stället
ha Pappa till Maria sjuk-
hus, där han lofvade [överstruket: Pappa] 
den bästa omvårdnad.
dr Rissler har mycke
godt namn om sig
här i staden.
Mera i morgon
Hälsningar
från Pappa
å
John
Pappa skall i morgon (9-10)
besöka dr Rissler å Maria Sjukhus
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1901-09-06 från John Bauer till Emma Bauer, bestående av tre sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm 
Fredag 6 september 
1901
Snälla Mamma!
Pappa har legat på Sofia
Hemmet och jag på min ateljé
i natt. Pappa kände sig
kry i dag, har sofvit godt och
tycker om sig p. S.h.
Jag var i dag på morgonen
hos dr. Forsell. Han tycke
inte riktigt om återbudet,
som naturligt var. Jag reso-
nerade med honom en stund
Han påstod sig ha kunnat
utfördt operationen lika bra 
som någon annan, samt
.
[Sida 2]
att operationen borde ske
så fort som möjligt. Han
var öfvertygad om att inte
Prof. Berg ville åtaga sig
Pappa. Han [inskrivet: Berg] är mycke rädd
för [överskrivet: g] liknande fall och därtill
ytterst försiktig. Prof. Berg
företar sällan själf några
undersökningar, utan anlitar
därtill andra läkare. Han ansåg
också, att [överstruket: om] intet vore att
göra om Pappas högra njure
vore angripen.
Under tiden sökte Pappa
dr. Persson, men han var
ännu inte hemkommen
Efter att likaledes förgäfves
ha sökt dr Rissler på
förmiddagen, träffade vi
honom nu kl. 2. Pappa
.
[Sida 3]
var ganska länge inne.
Doktorn låfvade att åtaga
sig Pappa, men kunde
inte sköta honom å Sofia
hemmet. Han ville i stället
ha Pappa till Maria sjuk-
hus, där han lofvade [överstruket: Pappa] 
den bästa omvårdnad.
dr Rissler har mycke
godt namn om sig
här i staden.
Mera i morgon
Hälsningar
från Pappa
å
John
Pappa skall i morgon (9-10)
besöka dr Rissler å Maria Sjukhus
    Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Select the images you want to order

Share to