• Brev 1901-09-05 från John Bauer till Emma Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[tryckt bild och text:
HÔTEL Continental
PER M. SVANFELDT
OMBYGDT OCH NYMONTERADT
150 RUM OCH SALONGER
STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR
HISSAR
ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM
BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF
MÖRKRUM
Allm. Tel. 61 26
Riks-Tel. 50 06
Stockholm den….19
På tvären i vänster sida: 
CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.]
5 Sept. 1901
kl. ½ 9 f.m.
Snälla Mamma!
Ja nu äro vi lyckligt och 
väl här. Det har varit mycke
trångt i vagnen allt ifrån
Nässjö [inskrivet: men] [överskrivet: P] pappa har åtminstone
fått sitta. Vi åto middag unge
fär vid 2 tiden. Pappa åt 
1 Kopp buljon med äggula
och 2 kalfkokletter. Vi drucko
en halfva rödvin tillsam-
mans. Vädret var det allra
bästa man kan tänka sig
vi riktigt njöto när vi sutto
.
[Sida 2]
i Cafeet. Vid framkomsten
gingo vi direkt hit, fingo
oss ett elegant rum i första
våningen, åto genast, drucko
en kopp kaffe, och la oss
bums. Pappa orkade inte med
mer än en half omelett
och några små, små smör
gåsar.
Det var lite svårt att sofva
till att börja med för alla
droskor, spårvagnar och tåg,
men pappa klarade sig bra [inskrivet: med sitt öra.]
Nu när vi vaknade hade
bandaget lossat något
och varet trängt igenom.
Vi telefonerade i skjortan
till Sofiahemmet för att
höra om något ledigt rum
fans, men kunde inte
få något säkert svar
förr än om en stund
.
[Sida 3]
vi får därför vänta lite.
Någåt senare.
Vi telefonerade till prof.
Berg men kommo inte
fram. Strax därpå kom
svar från Sofiah. 1 rum
(enskildt) i första afdelningen fans
ledigt (pris 7 pr. dag) [överstruket: fans ledigt]
men läkare intyg fordrades.
Vi gingo till Serafimen.
Prof. Bergs privata bostad
ligger strax intill. Vi talade
med portvakten. Han för-
klarade att Pr. B. inte
tog emot förrän den 16.
Vi gingo i alla fall upp
men möttes genast af
ett anslag som tvingade
oss att vända.
Vi gingo direkt till auto
maten och åt frukost.
Vi telefonerade och försäkra
.
[Sida 4]
de oss om rummet på
S.H. Vi resonerar som
så, att det är lika bra
att bo där, som någon
annanstans. De kunna
nog råda oss där, hvilket
som är bäst, antingen
att vänta på Pr. B. eller
[överstruket: genast] låta Pe---n[?] genast
verkställa operationen.
Det är inte lätt att veta hur
man skall göra. dr. Bauer
har ju sagt att det bör
ske så fort som möjligt
och det är ju [överstruket: snart] 3 veckor
sedan dess, å andra sida
är ju Prof. B- utan motsägel
se den förnämste.
Vi gingo från Atomaten
till Olson och därifran
till Brusins. [överskrivet: j] Gubben var
rysligt skral, han kände
.
[Sida 5]
[tryckt bild och text:
HÔTEL Continental
PER M. SVANFELDT
OMBYGDT OCH NYMONTERADT
150 RUM OCH SALONGER
STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR
HISSAR
ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM
BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF
MÖRKRUM
Allm. Tel. 61 26
Riks-Tel. 50 06
Stockholm den….19
På tvären i vänster sida: 
CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.]
kände inte igen Pappa
i början.
Nu sitta vi åter på Ho-
tellet och vänta att klockan
skall bli 2, då vi ämna
besöka dr. Forsell för
att få ett intyg . Pappa
mår bra d.v.s.som vanligt.
Ännu något senare.
Vi ha varit hos dr. Forssell
Han var en ung läkare, [överstruket: so]
och intresserade sig mycke
för Pappa. Hur det var tog
han vist Pappas begäran
om intyg som en bisak.
.
[Sida 6]
Han sade sig ha [överstruket: f] haft
liknande fall förut och var
mycke envis, (säger Pappa) skulle
komma till Pappa [inskrivet: å S.h.] i morgon
tillsammans med en annan
äldre läkare och börja under-
sökningarna. (Han bytte också
om på Pappa). När Pappa
gick hörde jag honom [inskrivet: doktorn] yttra
att papa inte alls skulle
vara orolig utan att allt
nog skulle bra. (dr Forssell
påstod också att både Prof. Berg och dr. Persson
äro bortresta)
Pappa är inte [överskrivet: g] riktigt nöjd
med det här [inskrivet: doktors] besöket. Det
har ju gått alldeles mot
våra beräkningar.
Vi ha nu beställt ett
iltelefonsamtal med dr.
Westlin för att höra
hans
.
[Sida 7]
mening om saken.
Samtalet är ömojligt att
få förr än kl. 6.
Skulle vi inte komma
fram eller hinna tyd-
liggöra saken för
Westlin kan du Hjalmar
gärna besöka honom
så fort detta brefvet
kommer fram, höra
hans mening, och skrifva
den [överstruket: hit] genast till Pappa
Sofiahemmet.
kl. ½ 8 på kvällen.
Jag sitter nu på min atelje.
Dr. Westlin rådde oss att sän-
da återbud till Forsell, som
naturligt var. Han kände
honom inte. Efter samtalet
foro vi direkt till Sofia-
hemmet. Vi motogos mycke
vänligt af en sjuksköterska
.
[Sida 8]
Pappa har ett trefligt rum
med alla möjliga bekväm-
ligheter. Sjuksköterskan rådde
pappa att stanna där i
lugn och invänta Prof. B.
Prof. B hade varit där i
dag. Sjuksköterskan hade
talat med honom angå-
ende Pappa, men han hade
sagt sig på inga villkor
vilja befatta sig med
en operation förr än 
den 16 de.
Jag måste nu sluta
om brefvet skall kom-
ned i kväll
Pappa hälsar 
så mycke
Mera i morgon
John
Var inte orolig Mamma
lilla
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-05 från John Bauer till Emma Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[tryckt bild och text:
HÔTEL Continental
PER M. SVANFELDT
OMBYGDT OCH NYMONTERADT
150 RUM OCH SALONGER
STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR
HISSAR
ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM
BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF
MÖRKRUM
Allm. Tel. 61 26
Riks-Tel. 50 06
Stockholm den….19
På tvären i vänster sida: 
CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.]
5 Sept. 1901
kl. ½ 9 f.m.
Snälla Mamma!
Ja nu äro vi lyckligt och 
väl här. Det har varit mycke
trångt i vagnen allt ifrån
Nässjö [inskrivet: men] [överskrivet: P] pappa har åtminstone
fått sitta. Vi åto middag unge
fär vid 2 tiden. Pappa åt 
1 Kopp buljon med äggula
och 2 kalfkokletter. Vi drucko
en halfva rödvin tillsam-
mans. Vädret var det allra
bästa man kan tänka sig
vi riktigt njöto när vi sutto
.
[Sida 2]
i Cafeet. Vid framkomsten
gingo vi direkt hit, fingo
oss ett elegant rum i första
våningen, åto genast, drucko
en kopp kaffe, och la oss
bums. Pappa orkade inte med
mer än en half omelett
och några små, små smör
gåsar.
Det var lite svårt att sofva
till att börja med för alla
droskor, spårvagnar och tåg,
men pappa klarade sig bra [inskrivet: med sitt öra.]
Nu när vi vaknade hade
bandaget lossat något
och varet trängt igenom.
Vi telefonerade i skjortan
till Sofiahemmet för att
höra om något ledigt rum
fans, men kunde inte
få något säkert svar
förr än om en stund
.
[Sida 3]
vi får därför vänta lite.
Någåt senare.
Vi telefonerade till prof.
Berg men kommo inte
fram. Strax därpå kom
svar från Sofiah. 1 rum
(enskildt) i första afdelningen fans
ledigt (pris 7 pr. dag) [överstruket: fans ledigt]
men läkare intyg fordrades.
Vi gingo till Serafimen.
Prof. Bergs privata bostad
ligger strax intill. Vi talade
med portvakten. Han för-
klarade att Pr. B. inte
tog emot förrän den 16.
Vi gingo i alla fall upp
men möttes genast af
ett anslag som tvingade
oss att vända.
Vi gingo direkt till auto
maten och åt frukost.
Vi telefonerade och försäkra
.
[Sida 4]
de oss om rummet på
S.H. Vi resonerar som
så, att det är lika bra
att bo där, som någon
annanstans. De kunna
nog råda oss där, hvilket
som är bäst, antingen
att vänta på Pr. B. eller
[överstruket: genast] låta Pe---n[?] genast
verkställa operationen.
Det är inte lätt att veta hur
man skall göra. dr. Bauer
har ju sagt att det bör
ske så fort som möjligt
och det är ju [överstruket: snart] 3 veckor
sedan dess, å andra sida
är ju Prof. B- utan motsägel
se den förnämste.
Vi gingo från Atomaten
till Olson och därifran
till Brusins. [överskrivet: j] Gubben var
rysligt skral, han kände
.
[Sida 5]
[tryckt bild och text:
HÔTEL Continental
PER M. SVANFELDT
OMBYGDT OCH NYMONTERADT
150 RUM OCH SALONGER
STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR
HISSAR
ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM
BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF
MÖRKRUM
Allm. Tel. 61 26
Riks-Tel. 50 06
Stockholm den….19
På tvären i vänster sida: 
CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.]
kände inte igen Pappa
i början.
Nu sitta vi åter på Ho-
tellet och vänta att klockan
skall bli 2, då vi ämna
besöka dr. Forsell för
att få ett intyg . Pappa
mår bra d.v.s.som vanligt.
Ännu något senare.
Vi ha varit hos dr. Forssell
Han var en ung läkare, [överstruket: so]
och intresserade sig mycke
för Pappa. Hur det var tog
han vist Pappas begäran
om intyg som en bisak.
.
[Sida 6]
Han sade sig ha [överstruket: f] haft
liknande fall förut och var
mycke envis, (säger Pappa) skulle
komma till Pappa [inskrivet: å S.h.] i morgon
tillsammans med en annan
äldre läkare och börja under-
sökningarna. (Han bytte också
om på Pappa). När Pappa
gick hörde jag honom [inskrivet: doktorn] yttra
att papa inte alls skulle
vara orolig utan att allt
nog skulle bra. (dr Forssell
påstod också att både Prof. Berg och dr. Persson
äro bortresta)
Pappa är inte [överskrivet: g] riktigt nöjd
med det här [inskrivet: doktors] besöket. Det
har ju gått alldeles mot
våra beräkningar.
Vi ha nu beställt ett
iltelefonsamtal med dr.
Westlin för att höra
hans
.
[Sida 7]
mening om saken.
Samtalet är ömojligt att
få förr än kl. 6.
Skulle vi inte komma
fram eller hinna tyd-
liggöra saken för
Westlin kan du Hjalmar
gärna besöka honom
så fort detta brefvet
kommer fram, höra
hans mening, och skrifva
den [överstruket: hit] genast till Pappa
Sofiahemmet.
kl. ½ 8 på kvällen.
Jag sitter nu på min atelje.
Dr. Westlin rådde oss att sän-
da återbud till Forsell, som
naturligt var. Han kände
honom inte. Efter samtalet
foro vi direkt till Sofia-
hemmet. Vi motogos mycke
vänligt af en sjuksköterska
.
[Sida 8]
Pappa har ett trefligt rum
med alla möjliga bekväm-
ligheter. Sjuksköterskan rådde
pappa att stanna där i
lugn och invänta Prof. B.
Prof. B hade varit där i
dag. Sjuksköterskan hade
talat med honom angå-
ende Pappa, men han hade
sagt sig på inga villkor
vilja befatta sig med
en operation förr än 
den 16 de.
Jag måste nu sluta
om brefvet skall kom-
ned i kväll
Pappa hälsar 
så mycke
Mera i morgon
John
Var inte orolig Mamma
lilla
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-05 från John Bauer till Emma Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[tryckt bild och text:
HÔTEL Continental
PER M. SVANFELDT
OMBYGDT OCH NYMONTERADT
150 RUM OCH SALONGER
STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR
HISSAR
ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM
BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF
MÖRKRUM
Allm. Tel. 61 26
Riks-Tel. 50 06
Stockholm den….19
På tvären i vänster sida: 
CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.]
5 Sept. 1901
kl. ½ 9 f.m.
Snälla Mamma!
Ja nu äro vi lyckligt och 
väl här. Det har varit mycke
trångt i vagnen allt ifrån
Nässjö [inskrivet: men] [överskrivet: P] pappa har åtminstone
fått sitta. Vi åto middag unge
fär vid 2 tiden. Pappa åt 
1 Kopp buljon med äggula
och 2 kalfkokletter. Vi drucko
en halfva rödvin tillsam-
mans. Vädret var det allra
bästa man kan tänka sig
vi riktigt njöto när vi sutto
.
[Sida 2]
i Cafeet. Vid framkomsten
gingo vi direkt hit, fingo
oss ett elegant rum i första
våningen, åto genast, drucko
en kopp kaffe, och la oss
bums. Pappa orkade inte med
mer än en half omelett
och några små, små smör
gåsar.
Det var lite svårt att sofva
till att börja med för alla
droskor, spårvagnar och tåg,
men pappa klarade sig bra [inskrivet: med sitt öra.]
Nu när vi vaknade hade
bandaget lossat något
och varet trängt igenom.
Vi telefonerade i skjortan
till Sofiahemmet för att
höra om något ledigt rum
fans, men kunde inte
få något säkert svar
förr än om en stund
.
[Sida 3]
vi får därför vänta lite.
Någåt senare.
Vi telefonerade till prof.
Berg men kommo inte
fram. Strax därpå kom
svar från Sofiah. 1 rum
(enskildt) i första afdelningen fans
ledigt (pris 7 pr. dag) [överstruket: fans ledigt]
men läkare intyg fordrades.
Vi gingo till Serafimen.
Prof. Bergs privata bostad
ligger strax intill. Vi talade
med portvakten. Han för-
klarade att Pr. B. inte
tog emot förrän den 16.
Vi gingo i alla fall upp
men möttes genast af
ett anslag som tvingade
oss att vända.
Vi gingo direkt till auto
maten och åt frukost.
Vi telefonerade och försäkra
.
[Sida 4]
de oss om rummet på
S.H. Vi resonerar som
så, att det är lika bra
att bo där, som någon
annanstans. De kunna
nog råda oss där, hvilket
som är bäst, antingen
att vänta på Pr. B. eller
[överstruket: genast] låta Pe---n[?] genast
verkställa operationen.
Det är inte lätt att veta hur
man skall göra. dr. Bauer
har ju sagt att det bör
ske så fort som möjligt
och det är ju [överstruket: snart] 3 veckor
sedan dess, å andra sida
är ju Prof. B- utan motsägel
se den förnämste.
Vi gingo från Atomaten
till Olson och därifran
till Brusins. [överskrivet: j] Gubben var
rysligt skral, han kände
.
[Sida 5]
[tryckt bild och text:
HÔTEL Continental
PER M. SVANFELDT
OMBYGDT OCH NYMONTERADT
150 RUM OCH SALONGER
STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR
HISSAR
ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM
BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF
MÖRKRUM
Allm. Tel. 61 26
Riks-Tel. 50 06
Stockholm den….19
På tvären i vänster sida: 
CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.]
kände inte igen Pappa
i början.
Nu sitta vi åter på Ho-
tellet och vänta att klockan
skall bli 2, då vi ämna
besöka dr. Forsell för
att få ett intyg . Pappa
mår bra d.v.s.som vanligt.
Ännu något senare.
Vi ha varit hos dr. Forssell
Han var en ung läkare, [överstruket: so]
och intresserade sig mycke
för Pappa. Hur det var tog
han vist Pappas begäran
om intyg som en bisak.
.
[Sida 6]
Han sade sig ha [överstruket: f] haft
liknande fall förut och var
mycke envis, (säger Pappa) skulle
komma till Pappa [inskrivet: å S.h.] i morgon
tillsammans med en annan
äldre läkare och börja under-
sökningarna. (Han bytte också
om på Pappa). När Pappa
gick hörde jag honom [inskrivet: doktorn] yttra
att papa inte alls skulle
vara orolig utan att allt
nog skulle bra. (dr Forssell
påstod också att både Prof. Berg och dr. Persson
äro bortresta)
Pappa är inte [överskrivet: g] riktigt nöjd
med det här [inskrivet: doktors] besöket. Det
har ju gått alldeles mot
våra beräkningar.
Vi ha nu beställt ett
iltelefonsamtal med dr.
Westlin för att höra
hans
.
[Sida 7]
mening om saken.
Samtalet är ömojligt att
få förr än kl. 6.
Skulle vi inte komma
fram eller hinna tyd-
liggöra saken för
Westlin kan du Hjalmar
gärna besöka honom
så fort detta brefvet
kommer fram, höra
hans mening, och skrifva
den [överstruket: hit] genast till Pappa
Sofiahemmet.
kl. ½ 8 på kvällen.
Jag sitter nu på min atelje.
Dr. Westlin rådde oss att sän-
da återbud till Forsell, som
naturligt var. Han kände
honom inte. Efter samtalet
foro vi direkt till Sofia-
hemmet. Vi motogos mycke
vänligt af en sjuksköterska
.
[Sida 8]
Pappa har ett trefligt rum
med alla möjliga bekväm-
ligheter. Sjuksköterskan rådde
pappa att stanna där i
lugn och invänta Prof. B.
Prof. B hade varit där i
dag. Sjuksköterskan hade
talat med honom angå-
ende Pappa, men han hade
sagt sig på inga villkor
vilja befatta sig med
en operation förr än 
den 16 de.
Jag måste nu sluta
om brefvet skall kom-
ned i kväll
Pappa hälsar 
så mycke
Mera i morgon
John
Var inte orolig Mamma
lilla
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-05 från John Bauer till Emma Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[tryckt bild och text:
HÔTEL Continental
PER M. SVANFELDT
OMBYGDT OCH NYMONTERADT
150 RUM OCH SALONGER
STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR
HISSAR
ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM
BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF
MÖRKRUM
Allm. Tel. 61 26
Riks-Tel. 50 06
Stockholm den….19
På tvären i vänster sida: 
CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.]
5 Sept. 1901
kl. ½ 9 f.m.
Snälla Mamma!
Ja nu äro vi lyckligt och 
väl här. Det har varit mycke
trångt i vagnen allt ifrån
Nässjö [inskrivet: men] [överskrivet: P] pappa har åtminstone
fått sitta. Vi åto middag unge
fär vid 2 tiden. Pappa åt 
1 Kopp buljon med äggula
och 2 kalfkokletter. Vi drucko
en halfva rödvin tillsam-
mans. Vädret var det allra
bästa man kan tänka sig
vi riktigt njöto när vi sutto
.
[Sida 2]
i Cafeet. Vid framkomsten
gingo vi direkt hit, fingo
oss ett elegant rum i första
våningen, åto genast, drucko
en kopp kaffe, och la oss
bums. Pappa orkade inte med
mer än en half omelett
och några små, små smör
gåsar.
Det var lite svårt att sofva
till att börja med för alla
droskor, spårvagnar och tåg,
men pappa klarade sig bra [inskrivet: med sitt öra.]
Nu när vi vaknade hade
bandaget lossat något
och varet trängt igenom.
Vi telefonerade i skjortan
till Sofiahemmet för att
höra om något ledigt rum
fans, men kunde inte
få något säkert svar
förr än om en stund
.
[Sida 3]
vi får därför vänta lite.
Någåt senare.
Vi telefonerade till prof.
Berg men kommo inte
fram. Strax därpå kom
svar från Sofiah. 1 rum
(enskildt) i första afdelningen fans
ledigt (pris 7 pr. dag) [överstruket: fans ledigt]
men läkare intyg fordrades.
Vi gingo till Serafimen.
Prof. Bergs privata bostad
ligger strax intill. Vi talade
med portvakten. Han för-
klarade att Pr. B. inte
tog emot förrän den 16.
Vi gingo i alla fall upp
men möttes genast af
ett anslag som tvingade
oss att vända.
Vi gingo direkt till auto
maten och åt frukost.
Vi telefonerade och försäkra
.
[Sida 4]
de oss om rummet på
S.H. Vi resonerar som
så, att det är lika bra
att bo där, som någon
annanstans. De kunna
nog råda oss där, hvilket
som är bäst, antingen
att vänta på Pr. B. eller
[överstruket: genast] låta Pe---n[?] genast
verkställa operationen.
Det är inte lätt att veta hur
man skall göra. dr. Bauer
har ju sagt att det bör
ske så fort som möjligt
och det är ju [överstruket: snart] 3 veckor
sedan dess, å andra sida
är ju Prof. B- utan motsägel
se den förnämste.
Vi gingo från Atomaten
till Olson och därifran
till Brusins. [överskrivet: j] Gubben var
rysligt skral, han kände
.
[Sida 5]
[tryckt bild och text:
HÔTEL Continental
PER M. SVANFELDT
OMBYGDT OCH NYMONTERADT
150 RUM OCH SALONGER
STÖRRE OCH MINDRE FESTVÅNINGAR
HISSAR
ELEKTRISKT LJUS OCH TELEFON I ALLA RUM
BRANDFRITT DEPOSITIONSHVALF
MÖRKRUM
Allm. Tel. 61 26
Riks-Tel. 50 06
Stockholm den….19
På tvären i vänster sida: 
CENTRAL-TRYCKERIET, STOCKHOLM 155. G.]
kände inte igen Pappa
i början.
Nu sitta vi åter på Ho-
tellet och vänta att klockan
skall bli 2, då vi ämna
besöka dr. Forsell för
att få ett intyg . Pappa
mår bra d.v.s.som vanligt.
Ännu något senare.
Vi ha varit hos dr. Forssell
Han var en ung läkare, [överstruket: so]
och intresserade sig mycke
för Pappa. Hur det var tog
han vist Pappas begäran
om intyg som en bisak.
.
[Sida 6]
Han sade sig ha [överstruket: f] haft
liknande fall förut och var
mycke envis, (säger Pappa) skulle
komma till Pappa [inskrivet: å S.h.] i morgon
tillsammans med en annan
äldre läkare och börja under-
sökningarna. (Han bytte också
om på Pappa). När Pappa
gick hörde jag honom [inskrivet: doktorn] yttra
att papa inte alls skulle
vara orolig utan att allt
nog skulle bra. (dr Forssell
påstod också att både Prof. Berg och dr. Persson
äro bortresta)
Pappa är inte [överskrivet: g] riktigt nöjd
med det här [inskrivet: doktors] besöket. Det
har ju gått alldeles mot
våra beräkningar.
Vi ha nu beställt ett
iltelefonsamtal med dr.
Westlin för att höra
hans
.
[Sida 7]
mening om saken.
Samtalet är ömojligt att
få förr än kl. 6.
Skulle vi inte komma
fram eller hinna tyd-
liggöra saken för
Westlin kan du Hjalmar
gärna besöka honom
så fort detta brefvet
kommer fram, höra
hans mening, och skrifva
den [överstruket: hit] genast till Pappa
Sofiahemmet.
kl. ½ 8 på kvällen.
Jag sitter nu på min atelje.
Dr. Westlin rådde oss att sän-
da återbud till Forsell, som
naturligt var. Han kände
honom inte. Efter samtalet
foro vi direkt till Sofia-
hemmet. Vi motogos mycke
vänligt af en sjuksköterska
.
[Sida 8]
Pappa har ett trefligt rum
med alla möjliga bekväm-
ligheter. Sjuksköterskan rådde
pappa att stanna där i
lugn och invänta Prof. B.
Prof. B hade varit där i
dag. Sjuksköterskan hade
talat med honom angå-
ende Pappa, men han hade
sagt sig på inga villkor
vilja befatta sig med
en operation förr än 
den 16 de.
Jag måste nu sluta
om brefvet skall kom-
ned i kväll
Pappa hälsar 
så mycke
Mera i morgon
John
Var inte orolig Mamma
lilla
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to