• Brev 1901-09-16 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av tre sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 16 Sept.
f.m. 1901
Snälla Mamma, Hjalmar 
och Enne.
Pappa känner sig rätt
kry. Det har varit så där
kvalmigt varmt i natt
så pappa har just inte
sofvit så godt, men han
sof när jag kom.
Pappa fick ett lafver-
mang i dag på morgonen.
Doktorn har som vanligt
varit inne på förmiddagen
Han förberedde Pappa på 
en ny blåsskjöljning in
.
[Sida 2]
nom den närmaste fram-
tiden. Kanske i morgon eller
öfvermorgon. Med opera-
tionen kommer det an-
tagligen att dröja länge.
Blåsskjöljningen är inte
Pappa rädd för, efter den
förra gick så lätt.
e.m.
Pappa är vid godt humör,
annars som vanligt.
Det är allt, som jag
har att raportera.
Jag [överstruket: ska] själf mår
bra, men hinner just
inte med att arbeta mycke.
Jag vet nu ingen annan
råd, än att ta ett ritbräde
.
[Sida 3]
med mig till Pappa,
och sitta här och rita.
Jag har en saga att illu-
strera till Bonier. Jag
har haft den nu en vecka,
men ännu inte kommit
i tillfälle att börja på
den. På kvällarna far jag
aldrig vara i fred uppe
på ateljen. Mamma skall
tänka sig, att vi äro 4
stycken och alltid lite främ-
mat.
Hälsningar till
alla
Pappa
å
John.
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1901-09-16 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av tre sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 16 Sept.
f.m. 1901
Snälla Mamma, Hjalmar 
och Enne.
Pappa känner sig rätt
kry. Det har varit så där
kvalmigt varmt i natt
så pappa har just inte
sofvit så godt, men han
sof när jag kom.
Pappa fick ett lafver-
mang i dag på morgonen.
Doktorn har som vanligt
varit inne på förmiddagen
Han förberedde Pappa på 
en ny blåsskjöljning in
.
[Sida 2]
nom den närmaste fram-
tiden. Kanske i morgon eller
öfvermorgon. Med opera-
tionen kommer det an-
tagligen att dröja länge.
Blåsskjöljningen är inte
Pappa rädd för, efter den
förra gick så lätt.
e.m.
Pappa är vid godt humör,
annars som vanligt.
Det är allt, som jag
har att raportera.
Jag [överstruket: ska] själf mår
bra, men hinner just
inte med att arbeta mycke.
Jag vet nu ingen annan
råd, än att ta ett ritbräde
.
[Sida 3]
med mig till Pappa,
och sitta här och rita.
Jag har en saga att illu-
strera till Bonier. Jag
har haft den nu en vecka,
men ännu inte kommit
i tillfälle att börja på
den. På kvällarna far jag
aldrig vara i fred uppe
på ateljen. Mamma skall
tänka sig, att vi äro 4
stycken och alltid lite främ-
mat.
Hälsningar till
alla
Pappa
å
John.
    Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to