• Brev 1901-09-19 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 19 september f.m.
Snälla älskade Mamma!
Någon operation kommer
nog inte i fråga på länge.
Hela deras undersökning har
hitintills gått ut [inskrivet: på] att [överstruket: under]
utröna om högra njuren är
sjuk. Är den det kan ju
ingen operation komma i
fråga. Är den [överstruket: det inskrivet: frisk] kommer nog
inte operationen att blifva
svårare än den förra. Pappas
[inskrivet: r] krafter är nog inte sämre
nu än före den förra opera
tionen, och dr. Rissler är en
.
[Sida 2]
mycke, mycke skicklig opera
tör och därtill spesialist i njur-
sjukdomar. Hvart jag vänder
mig skördar han beröm. han
har lyckligt utfört riktigt vid-
underliga operationer.
Mamma får inte vara äng-
slig. Dr. Rissler sa ju i går
till Pappa att han skulle
vara vid godt hopp.
Jag kommer aldrig i till-
fälle att träffa och tala med
honom. Vid hans mottagning
i stan (2-3) är jag alltid
hos Pappa, och när han är
på sjukhuset (10-11) har jag
Akademien. Han är mycke
upptagen, men nu vill jag
i alla fall försöka träffa ho-
nom, alltid på något sätt.
.
[Sida 3]
Jag är hos Pappa så mycke
som möjligt Mamma lilla,
men [överstruket: vi] jag [inskrivet: vill] inte heller vara
fullkomligt overksam här uppe.
Jag är på akademien mellan
9 – 11, äter frukost och kan
omöjligen vara hos Pappa förr
än något efter 12. Kl. 3 går
jag och äter. [överstruket: parentes samt överskrivet: v] Vägen fram och
tillbaka tar en dryg timma med
spårvagn, [överstruket: parentes] Äfter maten brukar
jag rita något på ateljén, och
är hos Pappa igen något före
eller efter 6. Kl. 8 måste jag gå
för att brefvet skall komma
med tåget på kvällen. Sådant
är mit Schema. Jag är regel-
bundin som en klocka.
Jag har ju aldeles glömt
att tacka för bref, frukt och 
.
[Sida 4]
kort. Tack Mamma lilla.
Pappa har som vanligt
sofvit godt i natt och
någon lapislösning använ-
des inte i dag vid skjöljningen.
[överstruket: så] Till frukost åt Pappa ett
par smörgåsar, 2 ägg [inskrivet: och] drack
mjölk och kaffe.
e.m.
Till middag i dag åt Pappa
en stor tallrik ärter och en
fläskbit, en stor portion plättar
och som vanligt bröd till allt-
sammans. Som Mamma ser
är Pappas matlust just inte
så dålig nu.
Pappa säger att han är
väl så stark nu och jag
törs nästan våga påstå
.
[Sida 5]
2. 
detsamma. Ögonen äro klara
och humöret är godt.
Doktorn var nyss inne,
men Pappa slapp skjölj-
ningen.
Dr. Forsell skall undersöka
Pappas urin.
På lördag eller måndag
kommer Pappa att återigen
undersökas.
Än en gång tack för 
frukten [överstruket: och] brefvet och kortet.
Hälsa barnen från mej
och Alla från
Pappa.
[inskrivet på snedden längst ner i hörnet: vänd]
.
[Sida 6]
P.S Pappa ber jag skall skrifva
att mamma inte ska vara 
lessen.
D.S.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-19 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 19 september f.m.
Snälla älskade Mamma!
Någon operation kommer
nog inte i fråga på länge.
Hela deras undersökning har
hitintills gått ut [inskrivet: på] att [överstruket: under]
utröna om högra njuren är
sjuk. Är den det kan ju
ingen operation komma i
fråga. Är den [överstruket: det inskrivet: frisk] kommer nog
inte operationen att blifva
svårare än den förra. Pappas
[inskrivet: r] krafter är nog inte sämre
nu än före den förra opera
tionen, och dr. Rissler är en
.
[Sida 2]
mycke, mycke skicklig opera
tör och därtill spesialist i njur-
sjukdomar. Hvart jag vänder
mig skördar han beröm. han
har lyckligt utfört riktigt vid-
underliga operationer.
Mamma får inte vara äng-
slig. Dr. Rissler sa ju i går
till Pappa att han skulle
vara vid godt hopp.
Jag kommer aldrig i till-
fälle att träffa och tala med
honom. Vid hans mottagning
i stan (2-3) är jag alltid
hos Pappa, och när han är
på sjukhuset (10-11) har jag
Akademien. Han är mycke
upptagen, men nu vill jag
i alla fall försöka träffa ho-
nom, alltid på något sätt.
.
[Sida 3]
Jag är hos Pappa så mycke
som möjligt Mamma lilla,
men [överstruket: vi] jag [inskrivet: vill] inte heller vara
fullkomligt overksam här uppe.
Jag är på akademien mellan
9 – 11, äter frukost och kan
omöjligen vara hos Pappa förr
än något efter 12. Kl. 3 går
jag och äter. [överstruket: parentes samt överskrivet: v] Vägen fram och
tillbaka tar en dryg timma med
spårvagn, [överstruket: parentes] Äfter maten brukar
jag rita något på ateljén, och
är hos Pappa igen något före
eller efter 6. Kl. 8 måste jag gå
för att brefvet skall komma
med tåget på kvällen. Sådant
är mit Schema. Jag är regel-
bundin som en klocka.
Jag har ju aldeles glömt
att tacka för bref, frukt och 
.
[Sida 4]
kort. Tack Mamma lilla.
Pappa har som vanligt
sofvit godt i natt och
någon lapislösning använ-
des inte i dag vid skjöljningen.
[överstruket: så] Till frukost åt Pappa ett
par smörgåsar, 2 ägg [inskrivet: och] drack
mjölk och kaffe.
e.m.
Till middag i dag åt Pappa
en stor tallrik ärter och en
fläskbit, en stor portion plättar
och som vanligt bröd till allt-
sammans. Som Mamma ser
är Pappas matlust just inte
så dålig nu.
Pappa säger att han är
väl så stark nu och jag
törs nästan våga påstå
.
[Sida 5]
2. 
detsamma. Ögonen äro klara
och humöret är godt.
Doktorn var nyss inne,
men Pappa slapp skjölj-
ningen.
Dr. Forsell skall undersöka
Pappas urin.
På lördag eller måndag
kommer Pappa att återigen
undersökas.
Än en gång tack för 
frukten [överstruket: och] brefvet och kortet.
Hälsa barnen från mej
och Alla från
Pappa.
[inskrivet på snedden längst ner i hörnet: vänd]
.
[Sida 6]
P.S Pappa ber jag skall skrifva
att mamma inte ska vara 
lessen.
D.S.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-19 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 19 september f.m.
Snälla älskade Mamma!
Någon operation kommer
nog inte i fråga på länge.
Hela deras undersökning har
hitintills gått ut [inskrivet: på] att [överstruket: under]
utröna om högra njuren är
sjuk. Är den det kan ju
ingen operation komma i
fråga. Är den [överstruket: det inskrivet: frisk] kommer nog
inte operationen att blifva
svårare än den förra. Pappas
[inskrivet: r] krafter är nog inte sämre
nu än före den förra opera
tionen, och dr. Rissler är en
.
[Sida 2]
mycke, mycke skicklig opera
tör och därtill spesialist i njur-
sjukdomar. Hvart jag vänder
mig skördar han beröm. han
har lyckligt utfört riktigt vid-
underliga operationer.
Mamma får inte vara äng-
slig. Dr. Rissler sa ju i går
till Pappa att han skulle
vara vid godt hopp.
Jag kommer aldrig i till-
fälle att träffa och tala med
honom. Vid hans mottagning
i stan (2-3) är jag alltid
hos Pappa, och när han är
på sjukhuset (10-11) har jag
Akademien. Han är mycke
upptagen, men nu vill jag
i alla fall försöka träffa ho-
nom, alltid på något sätt.
.
[Sida 3]
Jag är hos Pappa så mycke
som möjligt Mamma lilla,
men [överstruket: vi] jag [inskrivet: vill] inte heller vara
fullkomligt overksam här uppe.
Jag är på akademien mellan
9 – 11, äter frukost och kan
omöjligen vara hos Pappa förr
än något efter 12. Kl. 3 går
jag och äter. [överstruket: parentes samt överskrivet: v] Vägen fram och
tillbaka tar en dryg timma med
spårvagn, [överstruket: parentes] Äfter maten brukar
jag rita något på ateljén, och
är hos Pappa igen något före
eller efter 6. Kl. 8 måste jag gå
för att brefvet skall komma
med tåget på kvällen. Sådant
är mit Schema. Jag är regel-
bundin som en klocka.
Jag har ju aldeles glömt
att tacka för bref, frukt och 
.
[Sida 4]
kort. Tack Mamma lilla.
Pappa har som vanligt
sofvit godt i natt och
någon lapislösning använ-
des inte i dag vid skjöljningen.
[överstruket: så] Till frukost åt Pappa ett
par smörgåsar, 2 ägg [inskrivet: och] drack
mjölk och kaffe.
e.m.
Till middag i dag åt Pappa
en stor tallrik ärter och en
fläskbit, en stor portion plättar
och som vanligt bröd till allt-
sammans. Som Mamma ser
är Pappas matlust just inte
så dålig nu.
Pappa säger att han är
väl så stark nu och jag
törs nästan våga påstå
.
[Sida 5]
2. 
detsamma. Ögonen äro klara
och humöret är godt.
Doktorn var nyss inne,
men Pappa slapp skjölj-
ningen.
Dr. Forsell skall undersöka
Pappas urin.
På lördag eller måndag
kommer Pappa att återigen
undersökas.
Än en gång tack för 
frukten [överstruket: och] brefvet och kortet.
Hälsa barnen från mej
och Alla från
Pappa.
[inskrivet på snedden längst ner i hörnet: vänd]
.
[Sida 6]
P.S Pappa ber jag skall skrifva
att mamma inte ska vara 
lessen.
D.S.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-19 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 19 september f.m.
Snälla älskade Mamma!
Någon operation kommer
nog inte i fråga på länge.
Hela deras undersökning har
hitintills gått ut [inskrivet: på] att [överstruket: under]
utröna om högra njuren är
sjuk. Är den det kan ju
ingen operation komma i
fråga. Är den [överstruket: det inskrivet: frisk] kommer nog
inte operationen att blifva
svårare än den förra. Pappas
[inskrivet: r] krafter är nog inte sämre
nu än före den förra opera
tionen, och dr. Rissler är en
.
[Sida 2]
mycke, mycke skicklig opera
tör och därtill spesialist i njur-
sjukdomar. Hvart jag vänder
mig skördar han beröm. han
har lyckligt utfört riktigt vid-
underliga operationer.
Mamma får inte vara äng-
slig. Dr. Rissler sa ju i går
till Pappa att han skulle
vara vid godt hopp.
Jag kommer aldrig i till-
fälle att träffa och tala med
honom. Vid hans mottagning
i stan (2-3) är jag alltid
hos Pappa, och när han är
på sjukhuset (10-11) har jag
Akademien. Han är mycke
upptagen, men nu vill jag
i alla fall försöka träffa ho-
nom, alltid på något sätt.
.
[Sida 3]
Jag är hos Pappa så mycke
som möjligt Mamma lilla,
men [överstruket: vi] jag [inskrivet: vill] inte heller vara
fullkomligt overksam här uppe.
Jag är på akademien mellan
9 – 11, äter frukost och kan
omöjligen vara hos Pappa förr
än något efter 12. Kl. 3 går
jag och äter. [överstruket: parentes samt överskrivet: v] Vägen fram och
tillbaka tar en dryg timma med
spårvagn, [överstruket: parentes] Äfter maten brukar
jag rita något på ateljén, och
är hos Pappa igen något före
eller efter 6. Kl. 8 måste jag gå
för att brefvet skall komma
med tåget på kvällen. Sådant
är mit Schema. Jag är regel-
bundin som en klocka.
Jag har ju aldeles glömt
att tacka för bref, frukt och 
.
[Sida 4]
kort. Tack Mamma lilla.
Pappa har som vanligt
sofvit godt i natt och
någon lapislösning använ-
des inte i dag vid skjöljningen.
[överstruket: så] Till frukost åt Pappa ett
par smörgåsar, 2 ägg [inskrivet: och] drack
mjölk och kaffe.
e.m.
Till middag i dag åt Pappa
en stor tallrik ärter och en
fläskbit, en stor portion plättar
och som vanligt bröd till allt-
sammans. Som Mamma ser
är Pappas matlust just inte
så dålig nu.
Pappa säger att han är
väl så stark nu och jag
törs nästan våga påstå
.
[Sida 5]
2. 
detsamma. Ögonen äro klara
och humöret är godt.
Doktorn var nyss inne,
men Pappa slapp skjölj-
ningen.
Dr. Forsell skall undersöka
Pappas urin.
På lördag eller måndag
kommer Pappa att återigen
undersökas.
Än en gång tack för 
frukten [överstruket: och] brefvet och kortet.
Hälsa barnen från mej
och Alla från
Pappa.
[inskrivet på snedden längst ner i hörnet: vänd]
.
[Sida 6]
P.S Pappa ber jag skall skrifva
att mamma inte ska vara 
lessen.
D.S.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-19 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 19 september f.m.
Snälla älskade Mamma!
Någon operation kommer
nog inte i fråga på länge.
Hela deras undersökning har
hitintills gått ut [inskrivet: på] att [överstruket: under]
utröna om högra njuren är
sjuk. Är den det kan ju
ingen operation komma i
fråga. Är den [överstruket: det inskrivet: frisk] kommer nog
inte operationen att blifva
svårare än den förra. Pappas
[inskrivet: r] krafter är nog inte sämre
nu än före den förra opera
tionen, och dr. Rissler är en
.
[Sida 2]
mycke, mycke skicklig opera
tör och därtill spesialist i njur-
sjukdomar. Hvart jag vänder
mig skördar han beröm. han
har lyckligt utfört riktigt vid-
underliga operationer.
Mamma får inte vara äng-
slig. Dr. Rissler sa ju i går
till Pappa att han skulle
vara vid godt hopp.
Jag kommer aldrig i till-
fälle att träffa och tala med
honom. Vid hans mottagning
i stan (2-3) är jag alltid
hos Pappa, och när han är
på sjukhuset (10-11) har jag
Akademien. Han är mycke
upptagen, men nu vill jag
i alla fall försöka träffa ho-
nom, alltid på något sätt.
.
[Sida 3]
Jag är hos Pappa så mycke
som möjligt Mamma lilla,
men [överstruket: vi] jag [inskrivet: vill] inte heller vara
fullkomligt overksam här uppe.
Jag är på akademien mellan
9 – 11, äter frukost och kan
omöjligen vara hos Pappa förr
än något efter 12. Kl. 3 går
jag och äter. [överstruket: parentes samt överskrivet: v] Vägen fram och
tillbaka tar en dryg timma med
spårvagn, [överstruket: parentes] Äfter maten brukar
jag rita något på ateljén, och
är hos Pappa igen något före
eller efter 6. Kl. 8 måste jag gå
för att brefvet skall komma
med tåget på kvällen. Sådant
är mit Schema. Jag är regel-
bundin som en klocka.
Jag har ju aldeles glömt
att tacka för bref, frukt och 
.
[Sida 4]
kort. Tack Mamma lilla.
Pappa har som vanligt
sofvit godt i natt och
någon lapislösning använ-
des inte i dag vid skjöljningen.
[överstruket: så] Till frukost åt Pappa ett
par smörgåsar, 2 ägg [inskrivet: och] drack
mjölk och kaffe.
e.m.
Till middag i dag åt Pappa
en stor tallrik ärter och en
fläskbit, en stor portion plättar
och som vanligt bröd till allt-
sammans. Som Mamma ser
är Pappas matlust just inte
så dålig nu.
Pappa säger att han är
väl så stark nu och jag
törs nästan våga påstå
.
[Sida 5]
2. 
detsamma. Ögonen äro klara
och humöret är godt.
Doktorn var nyss inne,
men Pappa slapp skjölj-
ningen.
Dr. Forsell skall undersöka
Pappas urin.
På lördag eller måndag
kommer Pappa att återigen
undersökas.
Än en gång tack för 
frukten [överstruket: och] brefvet och kortet.
Hälsa barnen från mej
och Alla från
Pappa.
[inskrivet på snedden längst ner i hörnet: vänd]
.
[Sida 6]
P.S Pappa ber jag skall skrifva
att mamma inte ska vara 
lessen.
D.S.
  Photo: Jönköpings läns museum

Bauers brevsamling

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to