• Brev 1901-09-20 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 20 september 
f.m. 1901
Snälla Mamma, Hjalmar
och Enne.
Pappa har som vanligt
sofvit godt i natt, och åt 
som vanligt sina 2 ägg, sina
smörgåsar och drack sin mjölk
och sitt kaffe till frukost.
Pappa är vid godt humör
och ser nästan något kryare
ut i dag.
Vid skjöljningen i dag an
vändes som väl var ingen
lapislösning. Det är ännu
rätt svårt när såret sätter
.
[Sida 2]
in. e.m.
Till middag i dag åt Pappa
en rätt stor skifva pepparrots-
kött och en potatis, en stor
tallrik bullion och en flaska
sockerdricka. Pappa fick i
början dricka öl, men får nu
som sagt var nöja sig med
sockerdricka.
Någon skjöljning har
inte blifvit af i afton
Om kvällarna brukar Pappa
[överstruket: dricka] äta några smörgåsar, och
dricka mjölk och thé. Någon
gröt har Pappa ännu inte
fått, men ämnar be om det.
Pappa är sömnig i afton
och gäspar [inskrivet: l] kollossalt gång på
gång
.
[Sida 3]
God natt.
Hälsningar till alla
från 
Pappa
å
John
P.S. Pappa tackar så mycke
för brefvet.
Golfven vill Pappa bekosta
och gatskylten vill Pappa ha
målad på väggen DS:
Dr Rissler var alldeles nyss
inne. Han sa, att bara de
får klart för sig att den högra
njuren är frisk blir rästen
endast en tålamodssak.
Han såg mycke vänlig, men
bestämd och allvarlig ut. Han
.
[Sida 4]
klappade Pappa på axeln
och bad honom [överstruket ord] [inskrivet: att] inte
tappa kuraget under de
här långvariga undersökningar-
na, som äro aldeles nödvändiga
(Förofrigt är doktorn mycket
intresserad af Konst.)
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1901-09-20 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 20 september 
f.m. 1901
Snälla Mamma, Hjalmar
och Enne.
Pappa har som vanligt
sofvit godt i natt, och åt 
som vanligt sina 2 ägg, sina
smörgåsar och drack sin mjölk
och sitt kaffe till frukost.
Pappa är vid godt humör
och ser nästan något kryare
ut i dag.
Vid skjöljningen i dag an
vändes som väl var ingen
lapislösning. Det är ännu
rätt svårt när såret sätter
.
[Sida 2]
in. e.m.
Till middag i dag åt Pappa
en rätt stor skifva pepparrots-
kött och en potatis, en stor
tallrik bullion och en flaska
sockerdricka. Pappa fick i
början dricka öl, men får nu
som sagt var nöja sig med
sockerdricka.
Någon skjöljning har
inte blifvit af i afton
Om kvällarna brukar Pappa
[överstruket: dricka] äta några smörgåsar, och
dricka mjölk och thé. Någon
gröt har Pappa ännu inte
fått, men ämnar be om det.
Pappa är sömnig i afton
och gäspar [inskrivet: l] kollossalt gång på
gång
.
[Sida 3]
God natt.
Hälsningar till alla
från 
Pappa
å
John
P.S. Pappa tackar så mycke
för brefvet.
Golfven vill Pappa bekosta
och gatskylten vill Pappa ha
målad på väggen DS:
Dr Rissler var alldeles nyss
inne. Han sa, att bara de
får klart för sig att den högra
njuren är frisk blir rästen
endast en tålamodssak.
Han såg mycke vänlig, men
bestämd och allvarlig ut. Han
.
[Sida 4]
klappade Pappa på axeln
och bad honom [överstruket ord] [inskrivet: att] inte
tappa kuraget under de
här långvariga undersökningar-
na, som äro aldeles nödvändiga
(Förofrigt är doktorn mycket
intresserad af Konst.)
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1901-09-20 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 20 september 
f.m. 1901
Snälla Mamma, Hjalmar
och Enne.
Pappa har som vanligt
sofvit godt i natt, och åt 
som vanligt sina 2 ägg, sina
smörgåsar och drack sin mjölk
och sitt kaffe till frukost.
Pappa är vid godt humör
och ser nästan något kryare
ut i dag.
Vid skjöljningen i dag an
vändes som väl var ingen
lapislösning. Det är ännu
rätt svårt när såret sätter
.
[Sida 2]
in. e.m.
Till middag i dag åt Pappa
en rätt stor skifva pepparrots-
kött och en potatis, en stor
tallrik bullion och en flaska
sockerdricka. Pappa fick i
början dricka öl, men får nu
som sagt var nöja sig med
sockerdricka.
Någon skjöljning har
inte blifvit af i afton
Om kvällarna brukar Pappa
[överstruket: dricka] äta några smörgåsar, och
dricka mjölk och thé. Någon
gröt har Pappa ännu inte
fått, men ämnar be om det.
Pappa är sömnig i afton
och gäspar [inskrivet: l] kollossalt gång på
gång
.
[Sida 3]
God natt.
Hälsningar till alla
från 
Pappa
å
John
P.S. Pappa tackar så mycke
för brefvet.
Golfven vill Pappa bekosta
och gatskylten vill Pappa ha
målad på väggen DS:
Dr Rissler var alldeles nyss
inne. Han sa, att bara de
får klart för sig att den högra
njuren är frisk blir rästen
endast en tålamodssak.
Han såg mycke vänlig, men
bestämd och allvarlig ut. Han
.
[Sida 4]
klappade Pappa på axeln
och bad honom [överstruket ord] [inskrivet: att] inte
tappa kuraget under de
här långvariga undersökningar-
na, som äro aldeles nödvändiga
(Förofrigt är doktorn mycket
intresserad af Konst.)
    Photo: Jönköpings läns museum

Bauers brevsamling

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to