• Strykjärn gjort av O. M. Ober, en tillverkare i Chagrin Falls, en förort till Cleveland, vilket är huvudstad i delstaten Ohio i USA. Strykjärnet är av massivt järn. Den avtagbara handtagsdelen är av järn, med själva handtaget i trä. På både handtags- och strykjärnsdelarna står datum för patent, vilket Ober ansökte om och fick för denna design. På handtagsdelen står det att patentet godkänts 31 juli 1894 och på strykjärnsdelen står det att patentet för denna del godkänts 28 maj (1894?). Strykjärnet torde vara producerat runt sekelskiftet 1800/1900-talet. Fabriken, Ober Manufacturing Company var verksam under perioden 1862-1959. Donerat av Schlasbergs (Henning Schlasberg & Co AB), ett konfektionsföretag som fanns i Landskrona 1896-1978.
    Photo: Landskrona museum

Strykjärn

Share to