• Mangelbräde i brunbetsad lönn. Kraftigt bräde med nedfasade långsidor. Längs mitten av brädet, skuren dekor i form av fem bladrosetter och virvelhjul. På ena änden infällt handtag i form av häst. Längs kanten på båda sidor vågbård inom uddbårder. På de nedfasade långsidorna skuren text: "ANNO 1769 ÄR DENNA KAFEL FIÖL GIORD ÅT ANNA BÖRGES DOTER I TOMTA AF ELIAS LUNDQWIST".

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad lönn. Kraftigt bräde med nedfasade långsidor. Längs mitten av brädet, skuren dekor i form av fem bladrosetter och virvelhjul. På ena änden infällt handtag i form av häst. Längs kanten på båda sidor vågbård inom uddbårder. På de nedfasade långsidorna skuren text: "ANNO 1769 ÄR DENNA KAFEL FIÖL GIORD ÅT ANNA BÖRGES DOTER I TOMTA AF ELIAS LUNDQWIST".

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad lönn. Kraftigt bräde med nedfasade långsidor. Längs mitten av brädet, skuren dekor i form av fem bladrosetter och virvelhjul. På ena änden infällt handtag i form av häst. Längs kanten på båda sidor vågbård inom uddbårder. På de nedfasade långsidorna skuren text: "ANNO 1769 ÄR DENNA KAFEL FIÖL GIORD ÅT ANNA BÖRGES DOTER I TOMTA AF ELIAS LUNDQWIST".

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad lönn. Kraftigt bräde med nedfasade långsidor. Längs mitten av brädet, skuren dekor i form av fem bladrosetter och virvelhjul. På ena änden infällt handtag i form av häst. Längs kanten på båda sidor vågbård inom uddbårder. På de nedfasade långsidorna skuren text: "ANNO 1769 ÄR DENNA KAFEL FIÖL GIORD ÅT ANNA BÖRGES DOTER I TOMTA AF ELIAS LUNDQWIST".

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad lönn. Kraftigt bräde med nedfasade långsidor. Längs mitten av brädet, skuren dekor i form av fem bladrosetter och virvelhjul. På ena änden infällt handtag i form av häst. Längs kanten på båda sidor vågbård inom uddbårder. På de nedfasade långsidorna skuren text: "ANNO 1769 ÄR DENNA KAFEL FIÖL GIORD ÅT ANNA BÖRGES DOTER I TOMTA AF ELIAS LUNDQWIST".

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad lönn. Kraftigt bräde med nedfasade långsidor. Längs mitten av brädet, skuren dekor i form av fem bladrosetter och virvelhjul. På ena änden infällt handtag i form av häst. Längs kanten på båda sidor vågbård inom uddbårder. På de nedfasade långsidorna skuren text: "ANNO 1769 ÄR DENNA KAFEL FIÖL GIORD ÅT ANNA BÖRGES DOTER I TOMTA AF ELIAS LUNDQWIST".

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad lönn. Kraftigt bräde med nedfasade långsidor. Längs mitten av brädet, skuren dekor i form av fem bladrosetter och virvelhjul. På ena änden infällt handtag i form av häst. Längs kanten på båda sidor vågbård inom uddbårder. På de nedfasade långsidorna skuren text: "ANNO 1769 ÄR DENNA KAFEL FIÖL GIORD ÅT ANNA BÖRGES DOTER I TOMTA AF ELIAS LUNDQWIST".

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet

Mangelbräde

Share to