• Fartygsmodell av Vasa i skala 1:10.
    Photo: Karlsson, Anneli / Sjöhistoriska museet
  • Fartygsmodell av Vasa i skala 1:10.
    Photo: Karlsson, Anneli / Sjöhistoriska museet

Fartygsmodell

Fartygsmodell av Vasa i skala 1:10.

Share to