• Brev 1902-04-03 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med rött bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 3 April
1902
.
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne.
Pappa kom väl lyckligt och 
väl hem utan några vidare
följder af ansträngningarna här
uppe? Jag får hoppas och tro
det, eftersom jag inte fått något
bref, men jag har just ingenting
attt säga angående brefskrifning.
Jag mår bra, och känner
[överstruket: me] [inskrivet: mig] aldeles ovanligt spänstig efter
[överstruket streck över o] påsklofvet. Jag och Lange har
varit ute och gått nästan
hela dagarna i ända, åt alla
.
[Sida 2]
väderstreck, men mäst på
djurgården. Pelle ha rest från
stan och lagt sig i Huddinge
så vi ha varit grufligt en-
samma.
Här är vår i luften trotts
all snön.
Så har jag läst anatomi
och knäckt nötter så jag är
öm i käkarna. Det har varit
omöjligt att få låna någon
nötknäckare. Schäffers har inga
och Björklund har ingen.
Så har jag haft 5 konstut-
ställningar at studera.
Apropos dä, du Hjalmar, så
pågar nu en [överstruket: k] jagtutställning
i jägarhyddan på djurgården
men de ä så jädrigt dyra
.
[Sida 3]
med biljetterna.
Den där stora publikationen,
som jag tänkte få ehop, har
jag fått lägga ånda så
länge. De vill ovillkorligen
ha ut ett nummer till själfva
fästen, ett nummer som blir
nästan lika svårt att åstakom
ma, därför att vi få göra
det själfva. Gud vet om jag
inte får göra det ensam.
Farbror Hilmer är troligen
i stan nu. I går förmiddag
hade jag haft en hel massa
[överskrivna bokstäver] telefonbud och 2 besök, en
herre och en dam. Troligtvis
gick den sedvanliga släktmid-
dagen af staplen i går.
Jag ska gå till Ellen
.
[Sida 4]
i morron för i dag har jag
inte [överstruken stapel på t] haft tillfälle.
Mina fina randiga byxor
äro fullkomligt utslitna i
ändan och i söndags råka-
de jag sätta mig på en
stol med spik i så Gud
vet om det vidare kan bli
några söndagsbyxor af
dem.
Hälsningar till 
alla
John.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-04-03 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med rött bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 3 April
1902
.
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne.
Pappa kom väl lyckligt och 
väl hem utan några vidare
följder af ansträngningarna här
uppe? Jag får hoppas och tro
det, eftersom jag inte fått något
bref, men jag har just ingenting
attt säga angående brefskrifning.
Jag mår bra, och känner
[överstruket: me] [inskrivet: mig] aldeles ovanligt spänstig efter
[överstruket streck över o] påsklofvet. Jag och Lange har
varit ute och gått nästan
hela dagarna i ända, åt alla
.
[Sida 2]
väderstreck, men mäst på
djurgården. Pelle ha rest från
stan och lagt sig i Huddinge
så vi ha varit grufligt en-
samma.
Här är vår i luften trotts
all snön.
Så har jag läst anatomi
och knäckt nötter så jag är
öm i käkarna. Det har varit
omöjligt att få låna någon
nötknäckare. Schäffers har inga
och Björklund har ingen.
Så har jag haft 5 konstut-
ställningar at studera.
Apropos dä, du Hjalmar, så
pågar nu en [överstruket: k] jagtutställning
i jägarhyddan på djurgården
men de ä så jädrigt dyra
.
[Sida 3]
med biljetterna.
Den där stora publikationen,
som jag tänkte få ehop, har
jag fått lägga ånda så
länge. De vill ovillkorligen
ha ut ett nummer till själfva
fästen, ett nummer som blir
nästan lika svårt att åstakom
ma, därför att vi få göra
det själfva. Gud vet om jag
inte får göra det ensam.
Farbror Hilmer är troligen
i stan nu. I går förmiddag
hade jag haft en hel massa
[överskrivna bokstäver] telefonbud och 2 besök, en
herre och en dam. Troligtvis
gick den sedvanliga släktmid-
dagen af staplen i går.
Jag ska gå till Ellen
.
[Sida 4]
i morron för i dag har jag
inte [överstruken stapel på t] haft tillfälle.
Mina fina randiga byxor
äro fullkomligt utslitna i
ändan och i söndags råka-
de jag sätta mig på en
stol med spik i så Gud
vet om det vidare kan bli
några söndagsbyxor af
dem.
Hälsningar till 
alla
John.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-04-03 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med rött bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 3 April
1902
.
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne.
Pappa kom väl lyckligt och 
väl hem utan några vidare
följder af ansträngningarna här
uppe? Jag får hoppas och tro
det, eftersom jag inte fått något
bref, men jag har just ingenting
attt säga angående brefskrifning.
Jag mår bra, och känner
[överstruket: me] [inskrivet: mig] aldeles ovanligt spänstig efter
[överstruket streck över o] påsklofvet. Jag och Lange har
varit ute och gått nästan
hela dagarna i ända, åt alla
.
[Sida 2]
väderstreck, men mäst på
djurgården. Pelle ha rest från
stan och lagt sig i Huddinge
så vi ha varit grufligt en-
samma.
Här är vår i luften trotts
all snön.
Så har jag läst anatomi
och knäckt nötter så jag är
öm i käkarna. Det har varit
omöjligt att få låna någon
nötknäckare. Schäffers har inga
och Björklund har ingen.
Så har jag haft 5 konstut-
ställningar at studera.
Apropos dä, du Hjalmar, så
pågar nu en [överstruket: k] jagtutställning
i jägarhyddan på djurgården
men de ä så jädrigt dyra
.
[Sida 3]
med biljetterna.
Den där stora publikationen,
som jag tänkte få ehop, har
jag fått lägga ånda så
länge. De vill ovillkorligen
ha ut ett nummer till själfva
fästen, ett nummer som blir
nästan lika svårt att åstakom
ma, därför att vi få göra
det själfva. Gud vet om jag
inte får göra det ensam.
Farbror Hilmer är troligen
i stan nu. I går förmiddag
hade jag haft en hel massa
[överskrivna bokstäver] telefonbud och 2 besök, en
herre och en dam. Troligtvis
gick den sedvanliga släktmid-
dagen af staplen i går.
Jag ska gå till Ellen
.
[Sida 4]
i morron för i dag har jag
inte [överstruken stapel på t] haft tillfälle.
Mina fina randiga byxor
äro fullkomligt utslitna i
ändan och i söndags råka-
de jag sätta mig på en
stol med spik i så Gud
vet om det vidare kan bli
några söndagsbyxor af
dem.
Hälsningar till 
alla
John.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-04-03 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med rött bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 3 April
1902
.
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne.
Pappa kom väl lyckligt och 
väl hem utan några vidare
följder af ansträngningarna här
uppe? Jag får hoppas och tro
det, eftersom jag inte fått något
bref, men jag har just ingenting
attt säga angående brefskrifning.
Jag mår bra, och känner
[överstruket: me] [inskrivet: mig] aldeles ovanligt spänstig efter
[överstruket streck över o] påsklofvet. Jag och Lange har
varit ute och gått nästan
hela dagarna i ända, åt alla
.
[Sida 2]
väderstreck, men mäst på
djurgården. Pelle ha rest från
stan och lagt sig i Huddinge
så vi ha varit grufligt en-
samma.
Här är vår i luften trotts
all snön.
Så har jag läst anatomi
och knäckt nötter så jag är
öm i käkarna. Det har varit
omöjligt att få låna någon
nötknäckare. Schäffers har inga
och Björklund har ingen.
Så har jag haft 5 konstut-
ställningar at studera.
Apropos dä, du Hjalmar, så
pågar nu en [överstruket: k] jagtutställning
i jägarhyddan på djurgården
men de ä så jädrigt dyra
.
[Sida 3]
med biljetterna.
Den där stora publikationen,
som jag tänkte få ehop, har
jag fått lägga ånda så
länge. De vill ovillkorligen
ha ut ett nummer till själfva
fästen, ett nummer som blir
nästan lika svårt att åstakom
ma, därför att vi få göra
det själfva. Gud vet om jag
inte får göra det ensam.
Farbror Hilmer är troligen
i stan nu. I går förmiddag
hade jag haft en hel massa
[överskrivna bokstäver] telefonbud och 2 besök, en
herre och en dam. Troligtvis
gick den sedvanliga släktmid-
dagen af staplen i går.
Jag ska gå till Ellen
.
[Sida 4]
i morron för i dag har jag
inte [överstruken stapel på t] haft tillfälle.
Mina fina randiga byxor
äro fullkomligt utslitna i
ändan och i söndags råka-
de jag sätta mig på en
stol med spik i så Gud
vet om det vidare kan bli
några söndagsbyxor af
dem.
Hälsningar till 
alla
John.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-04-03 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med rött bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 3 April
1902
.
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne.
Pappa kom väl lyckligt och 
väl hem utan några vidare
följder af ansträngningarna här
uppe? Jag får hoppas och tro
det, eftersom jag inte fått något
bref, men jag har just ingenting
attt säga angående brefskrifning.
Jag mår bra, och känner
[överstruket: me] [inskrivet: mig] aldeles ovanligt spänstig efter
[överstruket streck över o] påsklofvet. Jag och Lange har
varit ute och gått nästan
hela dagarna i ända, åt alla
.
[Sida 2]
väderstreck, men mäst på
djurgården. Pelle ha rest från
stan och lagt sig i Huddinge
så vi ha varit grufligt en-
samma.
Här är vår i luften trotts
all snön.
Så har jag läst anatomi
och knäckt nötter så jag är
öm i käkarna. Det har varit
omöjligt att få låna någon
nötknäckare. Schäffers har inga
och Björklund har ingen.
Så har jag haft 5 konstut-
ställningar at studera.
Apropos dä, du Hjalmar, så
pågar nu en [överstruket: k] jagtutställning
i jägarhyddan på djurgården
men de ä så jädrigt dyra
.
[Sida 3]
med biljetterna.
Den där stora publikationen,
som jag tänkte få ehop, har
jag fått lägga ånda så
länge. De vill ovillkorligen
ha ut ett nummer till själfva
fästen, ett nummer som blir
nästan lika svårt att åstakom
ma, därför att vi få göra
det själfva. Gud vet om jag
inte får göra det ensam.
Farbror Hilmer är troligen
i stan nu. I går förmiddag
hade jag haft en hel massa
[överskrivna bokstäver] telefonbud och 2 besök, en
herre och en dam. Troligtvis
gick den sedvanliga släktmid-
dagen af staplen i går.
Jag ska gå till Ellen
.
[Sida 4]
i morron för i dag har jag
inte [överstruken stapel på t] haft tillfälle.
Mina fina randiga byxor
äro fullkomligt utslitna i
ändan och i söndags råka-
de jag sätta mig på en
stol med spik i så Gud
vet om det vidare kan bli
några söndagsbyxor af
dem.
Hälsningar till 
alla
John.
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to