• Brefkort 1905-04-19 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram-och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 19 april
1905
Snälla föräldrar och bröder.
Nu är jag brun i [bläckplump över en bokstav (t)] ansiktet
och ser ut som själfva häl-
san. Jag har varit längs
ut vid hafvet på Gillinge,
och äfventyr har jag haft.
Jag inbjöds af [inskrivet: baron] Anders Ceder-
ström till Beatelund. Där var
jag en dag och en dag tog det
att köra på så godt som
inga vägar den 2 ½ mil
långa
.
[Sida 2]
vägen till Ingelsölandets yttersta
udde. Menningen var att ro
därifrån de 2 milen till Gillinge
Vi kommo fram till udden
i skymningen och bonnen
hade ingen båt i sjön och
den som fanns var väder-
sprucken. Vi tätade den med
talg och drog den öfver is-
banden till det öppna vattnet.
Vi vågade inte starta rodden
för vägen till Gillinge var
villsam och vi saknade kom-
pass. Dagen därpa var snö-
storm. Det lättade vid 12 tiden
och då rodde vi. Efter 1 ½ timmes
.
[Sida 3]
rodd och ett ideligen ösande
sågo vi inte 100 meter framför
oss för snöyra och sjön vräkte
hög. Vi vände och tackade
Gud att vi kommo i land på
ungefär samma platts som
vi rodde ut ifrån. Dagen
därpå arbetade vi oss fram
till Gillinge och dagen därpå
sågo vi solen gå upp öfver
[överstruken ring över a] hafvet från de yttersta kob-
barna och alfagel och ejder
och [överskrivet: m] svanar och trutar och
många andra fåglar i hun-
dratal. Dagen därpå kommo
de riktiga jägarna från
Bullerö
.
[Sida 4]
De som äga jakten. Baron Carl
Cerström på Bunn. Viktor Andrén
Axel Sjöberg, och Juvelaren Jansson
Då blef det fästmiddag och [överstruket: g] chan-
pangn och handklaverspel med
gitarrakompangemang.
Det var en resa som jag
aldrig kommer att glömma och
en resa som i sej förrenar allt.
hunger och öfverflöd. Lyx i Riddar
salar och fiskarstugors armod,
Vinter och full vår.
Tack på vexeln Pappa lille.
Nu ska jag ta i och göra en
bra tafla.
John
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brefkort 1905-04-19 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram-och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 19 april
1905
Snälla föräldrar och bröder.
Nu är jag brun i [bläckplump över en bokstav (t)] ansiktet
och ser ut som själfva häl-
san. Jag har varit längs
ut vid hafvet på Gillinge,
och äfventyr har jag haft.
Jag inbjöds af [inskrivet: baron] Anders Ceder-
ström till Beatelund. Där var
jag en dag och en dag tog det
att köra på så godt som
inga vägar den 2 ½ mil
långa
.
[Sida 2]
vägen till Ingelsölandets yttersta
udde. Menningen var att ro
därifrån de 2 milen till Gillinge
Vi kommo fram till udden
i skymningen och bonnen
hade ingen båt i sjön och
den som fanns var väder-
sprucken. Vi tätade den med
talg och drog den öfver is-
banden till det öppna vattnet.
Vi vågade inte starta rodden
för vägen till Gillinge var
villsam och vi saknade kom-
pass. Dagen därpa var snö-
storm. Det lättade vid 12 tiden
och då rodde vi. Efter 1 ½ timmes
.
[Sida 3]
rodd och ett ideligen ösande
sågo vi inte 100 meter framför
oss för snöyra och sjön vräkte
hög. Vi vände och tackade
Gud att vi kommo i land på
ungefär samma platts som
vi rodde ut ifrån. Dagen
därpå arbetade vi oss fram
till Gillinge och dagen därpå
sågo vi solen gå upp öfver
[överstruken ring över a] hafvet från de yttersta kob-
barna och alfagel och ejder
och [överskrivet: m] svanar och trutar och
många andra fåglar i hun-
dratal. Dagen därpå kommo
de riktiga jägarna från
Bullerö
.
[Sida 4]
De som äga jakten. Baron Carl
Cerström på Bunn. Viktor Andrén
Axel Sjöberg, och Juvelaren Jansson
Då blef det fästmiddag och [överstruket: g] chan-
pangn och handklaverspel med
gitarrakompangemang.
Det var en resa som jag
aldrig kommer att glömma och
en resa som i sej förrenar allt.
hunger och öfverflöd. Lyx i Riddar
salar och fiskarstugors armod,
Vinter och full vår.
Tack på vexeln Pappa lille.
Nu ska jag ta i och göra en
bra tafla.
John
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brefkort 1905-04-19 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram-och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 19 april
1905
Snälla föräldrar och bröder.
Nu är jag brun i [bläckplump över en bokstav (t)] ansiktet
och ser ut som själfva häl-
san. Jag har varit längs
ut vid hafvet på Gillinge,
och äfventyr har jag haft.
Jag inbjöds af [inskrivet: baron] Anders Ceder-
ström till Beatelund. Där var
jag en dag och en dag tog det
att köra på så godt som
inga vägar den 2 ½ mil
långa
.
[Sida 2]
vägen till Ingelsölandets yttersta
udde. Menningen var att ro
därifrån de 2 milen till Gillinge
Vi kommo fram till udden
i skymningen och bonnen
hade ingen båt i sjön och
den som fanns var väder-
sprucken. Vi tätade den med
talg och drog den öfver is-
banden till det öppna vattnet.
Vi vågade inte starta rodden
för vägen till Gillinge var
villsam och vi saknade kom-
pass. Dagen därpa var snö-
storm. Det lättade vid 12 tiden
och då rodde vi. Efter 1 ½ timmes
.
[Sida 3]
rodd och ett ideligen ösande
sågo vi inte 100 meter framför
oss för snöyra och sjön vräkte
hög. Vi vände och tackade
Gud att vi kommo i land på
ungefär samma platts som
vi rodde ut ifrån. Dagen
därpå arbetade vi oss fram
till Gillinge och dagen därpå
sågo vi solen gå upp öfver
[överstruken ring över a] hafvet från de yttersta kob-
barna och alfagel och ejder
och [överskrivet: m] svanar och trutar och
många andra fåglar i hun-
dratal. Dagen därpå kommo
de riktiga jägarna från
Bullerö
.
[Sida 4]
De som äga jakten. Baron Carl
Cerström på Bunn. Viktor Andrén
Axel Sjöberg, och Juvelaren Jansson
Då blef det fästmiddag och [överstruket: g] chan-
pangn och handklaverspel med
gitarrakompangemang.
Det var en resa som jag
aldrig kommer att glömma och
en resa som i sej förrenar allt.
hunger och öfverflöd. Lyx i Riddar
salar och fiskarstugors armod,
Vinter och full vår.
Tack på vexeln Pappa lille.
Nu ska jag ta i och göra en
bra tafla.
John
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brefkort 1905-04-19 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram-och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 19 april
1905
Snälla föräldrar och bröder.
Nu är jag brun i [bläckplump över en bokstav (t)] ansiktet
och ser ut som själfva häl-
san. Jag har varit längs
ut vid hafvet på Gillinge,
och äfventyr har jag haft.
Jag inbjöds af [inskrivet: baron] Anders Ceder-
ström till Beatelund. Där var
jag en dag och en dag tog det
att köra på så godt som
inga vägar den 2 ½ mil
långa
.
[Sida 2]
vägen till Ingelsölandets yttersta
udde. Menningen var att ro
därifrån de 2 milen till Gillinge
Vi kommo fram till udden
i skymningen och bonnen
hade ingen båt i sjön och
den som fanns var väder-
sprucken. Vi tätade den med
talg och drog den öfver is-
banden till det öppna vattnet.
Vi vågade inte starta rodden
för vägen till Gillinge var
villsam och vi saknade kom-
pass. Dagen därpa var snö-
storm. Det lättade vid 12 tiden
och då rodde vi. Efter 1 ½ timmes
.
[Sida 3]
rodd och ett ideligen ösande
sågo vi inte 100 meter framför
oss för snöyra och sjön vräkte
hög. Vi vände och tackade
Gud att vi kommo i land på
ungefär samma platts som
vi rodde ut ifrån. Dagen
därpå arbetade vi oss fram
till Gillinge och dagen därpå
sågo vi solen gå upp öfver
[överstruken ring över a] hafvet från de yttersta kob-
barna och alfagel och ejder
och [överskrivet: m] svanar och trutar och
många andra fåglar i hun-
dratal. Dagen därpå kommo
de riktiga jägarna från
Bullerö
.
[Sida 4]
De som äga jakten. Baron Carl
Cerström på Bunn. Viktor Andrén
Axel Sjöberg, och Juvelaren Jansson
Då blef det fästmiddag och [överstruket: g] chan-
pangn och handklaverspel med
gitarrakompangemang.
Det var en resa som jag
aldrig kommer att glömma och
en resa som i sej förrenar allt.
hunger och öfverflöd. Lyx i Riddar
salar och fiskarstugors armod,
Vinter och full vår.
Tack på vexeln Pappa lille.
Nu ska jag ta i och göra en
bra tafla.
John
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to