• Brev 1905-07-11 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram-och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Gässlinge Tisdag 11
Juli 1905
Snälla föräldrar och brödrer.
Det blåser storm här ute
i dag och hafvet vräker och
dånar [överskrivet: f] intensivt och bråtten
öfver grunden äro väldiga
och solen skiner. Det finns
frisk luft att andas härute.
Jag har varit ute i kano-
ten och vätt ned mej
grundligt. I förgår seglade
jag af kanotens sista mast.
(dom andra har gått förut) Det var
.
[Sida 2]
i ett dumt ögonblick. Jag
hade hört själ skälla på
en grunna en bra bit utan-
för yttersta kobben och ligg
med stark sido vind fram
till dem. När jag är dem
på 30 meters afstånd utan
att de i sin lek varsnat
den, går masten. Det blef
ett fasligt plumsande. Hade
inte masten gått hade jag
kommit aldeles inpå dem
Det gick hög sjö och jag
dref ned på grunnan
och klarade med knapp
nöd tygskråfvet. Man
.
[Sida 3]
kommer djur så nära i 
en kanot. Det har nu händt
flera gånger att jag flytit
tvärs igenom sjöfogelkullar.
Tiden går ohyggligt
fort härute
Vi badar och målar och
paddlar och äter och sofver
Jag håller fortfarande
på med lapplandsjobbet.
Så väntar jag småbeställnin
gar från Bonnier. Har
jag talat om att Bonnier
erbjudit mej att välja på 
Heidenstams som. dikter
eller Frödings värmlandsd [överstruket ord]
ikter?
.
[Sida 4]
Men det är såker som
tål att tänka på och som
det gäller att stå eller falla
med. Jag vågar det inte ännu
så länge.
När andan faller på
mej har ni mej hemma
Allt är väl sej likt och
alla må bra?
Här är ett par foto ifrån
utställningen. Man får
en mycke knapp foreställ-
ning om mina saker på
foto. tack vare färgen.
Häls 
John
[inskrivet på tvären längst ner och överstruket: skrif – samt ej överstruket: skrif]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1905-07-11 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram-och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Gässlinge Tisdag 11
Juli 1905
Snälla föräldrar och brödrer.
Det blåser storm här ute
i dag och hafvet vräker och
dånar [överskrivet: f] intensivt och bråtten
öfver grunden äro väldiga
och solen skiner. Det finns
frisk luft att andas härute.
Jag har varit ute i kano-
ten och vätt ned mej
grundligt. I förgår seglade
jag af kanotens sista mast.
(dom andra har gått förut) Det var
.
[Sida 2]
i ett dumt ögonblick. Jag
hade hört själ skälla på
en grunna en bra bit utan-
för yttersta kobben och ligg
med stark sido vind fram
till dem. När jag är dem
på 30 meters afstånd utan
att de i sin lek varsnat
den, går masten. Det blef
ett fasligt plumsande. Hade
inte masten gått hade jag
kommit aldeles inpå dem
Det gick hög sjö och jag
dref ned på grunnan
och klarade med knapp
nöd tygskråfvet. Man
.
[Sida 3]
kommer djur så nära i 
en kanot. Det har nu händt
flera gånger att jag flytit
tvärs igenom sjöfogelkullar.
Tiden går ohyggligt
fort härute
Vi badar och målar och
paddlar och äter och sofver
Jag håller fortfarande
på med lapplandsjobbet.
Så väntar jag småbeställnin
gar från Bonnier. Har
jag talat om att Bonnier
erbjudit mej att välja på 
Heidenstams som. dikter
eller Frödings värmlandsd [överstruket ord]
ikter?
.
[Sida 4]
Men det är såker som
tål att tänka på och som
det gäller att stå eller falla
med. Jag vågar det inte ännu
så länge.
När andan faller på
mej har ni mej hemma
Allt är väl sej likt och
alla må bra?
Här är ett par foto ifrån
utställningen. Man får
en mycke knapp foreställ-
ning om mina saker på
foto. tack vare färgen.
Häls 
John
[inskrivet på tvären längst ner och överstruket: skrif – samt ej överstruket: skrif]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1905-07-11 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram-och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Gässlinge Tisdag 11
Juli 1905
Snälla föräldrar och brödrer.
Det blåser storm här ute
i dag och hafvet vräker och
dånar [överskrivet: f] intensivt och bråtten
öfver grunden äro väldiga
och solen skiner. Det finns
frisk luft att andas härute.
Jag har varit ute i kano-
ten och vätt ned mej
grundligt. I förgår seglade
jag af kanotens sista mast.
(dom andra har gått förut) Det var
.
[Sida 2]
i ett dumt ögonblick. Jag
hade hört själ skälla på
en grunna en bra bit utan-
för yttersta kobben och ligg
med stark sido vind fram
till dem. När jag är dem
på 30 meters afstånd utan
att de i sin lek varsnat
den, går masten. Det blef
ett fasligt plumsande. Hade
inte masten gått hade jag
kommit aldeles inpå dem
Det gick hög sjö och jag
dref ned på grunnan
och klarade med knapp
nöd tygskråfvet. Man
.
[Sida 3]
kommer djur så nära i 
en kanot. Det har nu händt
flera gånger att jag flytit
tvärs igenom sjöfogelkullar.
Tiden går ohyggligt
fort härute
Vi badar och målar och
paddlar och äter och sofver
Jag håller fortfarande
på med lapplandsjobbet.
Så väntar jag småbeställnin
gar från Bonnier. Har
jag talat om att Bonnier
erbjudit mej att välja på 
Heidenstams som. dikter
eller Frödings värmlandsd [överstruket ord]
ikter?
.
[Sida 4]
Men det är såker som
tål att tänka på och som
det gäller att stå eller falla
med. Jag vågar det inte ännu
så länge.
När andan faller på
mej har ni mej hemma
Allt är väl sej likt och
alla må bra?
Här är ett par foto ifrån
utställningen. Man får
en mycke knapp foreställ-
ning om mina saker på
foto. tack vare färgen.
Häls 
John
[inskrivet på tvären längst ner och överstruket: skrif – samt ej överstruket: skrif]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1905-07-11 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram-och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Gässlinge Tisdag 11
Juli 1905
Snälla föräldrar och brödrer.
Det blåser storm här ute
i dag och hafvet vräker och
dånar [överskrivet: f] intensivt och bråtten
öfver grunden äro väldiga
och solen skiner. Det finns
frisk luft att andas härute.
Jag har varit ute i kano-
ten och vätt ned mej
grundligt. I förgår seglade
jag af kanotens sista mast.
(dom andra har gått förut) Det var
.
[Sida 2]
i ett dumt ögonblick. Jag
hade hört själ skälla på
en grunna en bra bit utan-
för yttersta kobben och ligg
med stark sido vind fram
till dem. När jag är dem
på 30 meters afstånd utan
att de i sin lek varsnat
den, går masten. Det blef
ett fasligt plumsande. Hade
inte masten gått hade jag
kommit aldeles inpå dem
Det gick hög sjö och jag
dref ned på grunnan
och klarade med knapp
nöd tygskråfvet. Man
.
[Sida 3]
kommer djur så nära i 
en kanot. Det har nu händt
flera gånger att jag flytit
tvärs igenom sjöfogelkullar.
Tiden går ohyggligt
fort härute
Vi badar och målar och
paddlar och äter och sofver
Jag håller fortfarande
på med lapplandsjobbet.
Så väntar jag småbeställnin
gar från Bonnier. Har
jag talat om att Bonnier
erbjudit mej att välja på 
Heidenstams som. dikter
eller Frödings värmlandsd [överstruket ord]
ikter?
.
[Sida 4]
Men det är såker som
tål att tänka på och som
det gäller att stå eller falla
med. Jag vågar det inte ännu
så länge.
När andan faller på
mej har ni mej hemma
Allt är väl sej likt och
alla må bra?
Här är ett par foto ifrån
utställningen. Man får
en mycke knapp foreställ-
ning om mina saker på
foto. tack vare färgen.
Häls 
John
[inskrivet på tvären längst ner och överstruket: skrif – samt ej överstruket: skrif]
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to