• Mätinstrument i grå lättmetall med rund siffertavla, graderad 1-9. Under glaset märkt: CORDIX 1/10 m/m. Användes för att mäta tjocklek på olika läderkvaliteter för skotillverkning. Proveniens Wiskania Sko AB, Borås.

Historik: 
N.H Ljungberg startade år 1903 en läderaffär på Allégatan i Borås och företaget utvidgades och kom även omfatta partiförsäljning av skodon och galoscher. År 1916 startade Ljungberg läderfabriken vid Gässlösavägen. Fabrikens produktion bestod till en början huvudsakligen av bottenläder men utökades senare till att även innefatta diverse ovanläder och sulläder. Under 1940-talet bildades ett antal dotterbolag till företaget för tillverkning av skor och tofflor. Vid den här tiden fanns det 75 anställda vid fabriken i Borås. Samtliga bolag som var knutna till fabriken samlades senare under företagsnamnet Wiskaniabolagen. År 1969 ingick AB Ljungbergs läderfabrik, AB Ljungbergia, Sko AB Wiskania samt försäljningsbolaget Wiskania AB i bolaget. År 1972 blev Wiskania Sko AB löntagarägt, av drygt 100 anställda gick 92 personer in och blev delägare i bolaget. Verksamheten vid Wiskania Sko AB lades ner under 1991.

En storsäljare ända in i nutid, var skor i allmogestil till folkdans och dylikt.
    Photo: Borås Museum och Textilmuseet
  • Mätinstrument i grå lättmetall med rund siffertavla, graderad 1-9. Under glaset märkt: CORDIX 1/10 m/m. Användes för att mäta tjocklek på olika läderkvaliteter för skotillverkning. Proveniens Wiskania Sko AB, Borås.

Historik: 
N.H Ljungberg startade år 1903 en läderaffär på Allégatan i Borås och företaget utvidgades och kom även omfatta partiförsäljning av skodon och galoscher. År 1916 startade Ljungberg läderfabriken vid Gässlösavägen. Fabrikens produktion bestod till en början huvudsakligen av bottenläder men utökades senare till att även innefatta diverse ovanläder och sulläder. Under 1940-talet bildades ett antal dotterbolag till företaget för tillverkning av skor och tofflor. Vid den här tiden fanns det 75 anställda vid fabriken i Borås. Samtliga bolag som var knutna till fabriken samlades senare under företagsnamnet Wiskaniabolagen. År 1969 ingick AB Ljungbergs läderfabrik, AB Ljungbergia, Sko AB Wiskania samt försäljningsbolaget Wiskania AB i bolaget. År 1972 blev Wiskania Sko AB löntagarägt, av drygt 100 anställda gick 92 personer in och blev delägare i bolaget. Verksamheten vid Wiskania Sko AB lades ner under 1991.

En storsäljare ända in i nutid, var skor i allmogestil till folkdans och dylikt.
    Photo: Borås Museum och Textilmuseet
  • Mätinstrument i grå lättmetall med rund siffertavla, graderad 1-9. Under glaset märkt: CORDIX 1/10 m/m. Användes för att mäta tjocklek på olika läderkvaliteter för skotillverkning. Proveniens Wiskania Sko AB, Borås.

Historik: 
N.H Ljungberg startade år 1903 en läderaffär på Allégatan i Borås och företaget utvidgades och kom även omfatta partiförsäljning av skodon och galoscher. År 1916 startade Ljungberg läderfabriken vid Gässlösavägen. Fabrikens produktion bestod till en början huvudsakligen av bottenläder men utökades senare till att även innefatta diverse ovanläder och sulläder. Under 1940-talet bildades ett antal dotterbolag till företaget för tillverkning av skor och tofflor. Vid den här tiden fanns det 75 anställda vid fabriken i Borås. Samtliga bolag som var knutna till fabriken samlades senare under företagsnamnet Wiskaniabolagen. År 1969 ingick AB Ljungbergs läderfabrik, AB Ljungbergia, Sko AB Wiskania samt försäljningsbolaget Wiskania AB i bolaget. År 1972 blev Wiskania Sko AB löntagarägt, av drygt 100 anställda gick 92 personer in och blev delägare i bolaget. Verksamheten vid Wiskania Sko AB lades ner under 1991.

En storsäljare ända in i nutid, var skor i allmogestil till folkdans och dylikt.
    Photo: Borås Museum och Textilmuseet

Mätinstrument

Share to