Lastningselevator

Gråmålad elevator med Bergmotor. Gummitransportband. "Knivar" som pressar ihop gruset för uppmatning på bandet.

Typ: 4181

Tillverkningsnummer: 118

Share to