• Brev 1908-07-22 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram sidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Villa Marmini
Volterra 22 Juli
08
Snälla föräldrar och
brödrar
Tack för sändningen
af alla tidningarna.
De voro kollosalt väl-
komna. De sista dagar-
na ha vi läst så
vora ögon verker. För
öfrigt må vi utmärkt.
Esther kryar på sig
och äter gröt och 
dricker nymjölkad
mjölk
.
[Sida 2]
Jag har gjort en häng-
matta åt henne, där
hon kan ligga och ta
solbad. Själf prome-
nerar jag naken en
timma hvarje dag i
vår härliga olivlund. na-
turligtvis med en vatten
öfversköljning då och
då. Vårt område ligger
som på en utskjutande
halfö med djup, brant
och lummig dal på
3 sidor. Nere i dalen
ligga de mest idylliska
små landgårdar där
.
[Sida 3]
vinet redan hänger i
tunga klasar. Fikonen
äro mogna och nu tröska
de sin säd. - Det
är gamal grund vi
bo på. Vi ha inte min-
dre än 2 etruskiska grafvar
på vårt omrade. På en
brant klengsig stentrappa
gå man rätt ned i jorden
och djupt där nere är en
sal inhuggen i sandstenen.
Salen är oftast cirkelrund
med en graf pelare i 
midten. Rundt väggarna
äro afsatser där de döda
.
[Sida 4]
hvila i rikt skulpturerade
marmorkistor. Den ena 
grafven är nyligen öpp-
nad - I sirka 3.000 år
ha de döda hvilat ostörda
- Här är 3 foto. Esther
och den ena danskan, Esther 
framför cypresser i [Setingono?]
och så jag. - Jag
önskar ofta Ni alla 
skulle vara här och
se härligheten. Vore inte
resan fullt så lång och 
besvärlig skulle jag absolut
rekommendera en månads
vistelse på Villa Marmini.
Skrif någon gång. Det 
är bref vi saknar
Esther hälsar.
John.
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1908-07-22 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram sidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Villa Marmini
Volterra 22 Juli
08
Snälla föräldrar och
brödrar
Tack för sändningen
af alla tidningarna.
De voro kollosalt väl-
komna. De sista dagar-
na ha vi läst så
vora ögon verker. För
öfrigt må vi utmärkt.
Esther kryar på sig
och äter gröt och 
dricker nymjölkad
mjölk
.
[Sida 2]
Jag har gjort en häng-
matta åt henne, där
hon kan ligga och ta
solbad. Själf prome-
nerar jag naken en
timma hvarje dag i
vår härliga olivlund. na-
turligtvis med en vatten
öfversköljning då och
då. Vårt område ligger
som på en utskjutande
halfö med djup, brant
och lummig dal på
3 sidor. Nere i dalen
ligga de mest idylliska
små landgårdar där
.
[Sida 3]
vinet redan hänger i
tunga klasar. Fikonen
äro mogna och nu tröska
de sin säd. - Det
är gamal grund vi
bo på. Vi ha inte min-
dre än 2 etruskiska grafvar
på vårt omrade. På en
brant klengsig stentrappa
gå man rätt ned i jorden
och djupt där nere är en
sal inhuggen i sandstenen.
Salen är oftast cirkelrund
med en graf pelare i 
midten. Rundt väggarna
äro afsatser där de döda
.
[Sida 4]
hvila i rikt skulpturerade
marmorkistor. Den ena 
grafven är nyligen öpp-
nad - I sirka 3.000 år
ha de döda hvilat ostörda
- Här är 3 foto. Esther
och den ena danskan, Esther 
framför cypresser i [Setingono?]
och så jag. - Jag
önskar ofta Ni alla 
skulle vara här och
se härligheten. Vore inte
resan fullt så lång och 
besvärlig skulle jag absolut
rekommendera en månads
vistelse på Villa Marmini.
Skrif någon gång. Det 
är bref vi saknar
Esther hälsar.
John.
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1908-07-22 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram sidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Villa Marmini
Volterra 22 Juli
08
Snälla föräldrar och
brödrar
Tack för sändningen
af alla tidningarna.
De voro kollosalt väl-
komna. De sista dagar-
na ha vi läst så
vora ögon verker. För
öfrigt må vi utmärkt.
Esther kryar på sig
och äter gröt och 
dricker nymjölkad
mjölk
.
[Sida 2]
Jag har gjort en häng-
matta åt henne, där
hon kan ligga och ta
solbad. Själf prome-
nerar jag naken en
timma hvarje dag i
vår härliga olivlund. na-
turligtvis med en vatten
öfversköljning då och
då. Vårt område ligger
som på en utskjutande
halfö med djup, brant
och lummig dal på
3 sidor. Nere i dalen
ligga de mest idylliska
små landgårdar där
.
[Sida 3]
vinet redan hänger i
tunga klasar. Fikonen
äro mogna och nu tröska
de sin säd. - Det
är gamal grund vi
bo på. Vi ha inte min-
dre än 2 etruskiska grafvar
på vårt omrade. På en
brant klengsig stentrappa
gå man rätt ned i jorden
och djupt där nere är en
sal inhuggen i sandstenen.
Salen är oftast cirkelrund
med en graf pelare i 
midten. Rundt väggarna
äro afsatser där de döda
.
[Sida 4]
hvila i rikt skulpturerade
marmorkistor. Den ena 
grafven är nyligen öpp-
nad - I sirka 3.000 år
ha de döda hvilat ostörda
- Här är 3 foto. Esther
och den ena danskan, Esther 
framför cypresser i [Setingono?]
och så jag. - Jag
önskar ofta Ni alla 
skulle vara här och
se härligheten. Vore inte
resan fullt så lång och 
besvärlig skulle jag absolut
rekommendera en månads
vistelse på Villa Marmini.
Skrif någon gång. Det 
är bref vi saknar
Esther hälsar.
John.
    Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to