• Brevkort 1908-06-10 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta, tunna pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen på samtliga sidor tyder på John Bauer, med underskrift. Längst ned på sidan åtta har Ester skrivit tre rader samt underskrift, tytt av hennes handstil. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
adr. [överstruket: B] Volterra ”ferma in posta” =
posterestante
Siena 10 juni 08
.
Kära föräldrar och brödrar.
.
Det var länge sedan jag skref
nu, men tiden går så fort
och man tappar aldeles bort
den. - Vi ha varit ordentligt
krassliga den sista tiden
både Esther och jag. Det är
klimatet, värmen och maten
som man först och främst
får skylla på. På mej har
magen krånglat härs och
tvärs och snufvan och hufvud-
verken + en otäck slemupp-
.
[Sida 2]
kastning har följt i släp-
tåg. Det är ungefär samma
förhållande med Esther. Jag
var först hos läkare. Jag är 
den olycklige innehafvaren af
en växt innanför näsan.
Den växten frodas aldeles här
ligt i det här klimatet. Jag
hade samtidigt halskatarr
hvarför ingen operation kunde
göras och jag väntar nog med
den tills jag kommer hem.
Jag får hålla växten i styr
med gurglingar och sköljningar
så länge.
Så måste Esther
till läkare. Hon hade mag-
katarr och höggradig blod-
brist.
.
[Sida 3] 
magkatarren skall först botas
innan något kan göras för
blodbristen. Diet, hvila och
järnpiller. - Ja som ni ser
är det idel tråkigheter hvad
oss själfva beträffar - men
herre Gud hvad här finns
att se och hvad vi ha
mycket att lära i det här 
landet. -- Sista tiden
i Florens hade vi mycket
sällskap med Nils Asplund.
Vi bodde vägg om vägg och 
strapatserade tillsammans.
Skulptören Sigrid Blomberg
kom sista tiden också till
sällskapet. Nästan hvarje
.
[Sida 4]
afton foro vi ut till någon
af småbyarna utanför Florens.
Dessa färder om kvällarna
sedan luften något svalnat
voro härliga. Småbyarna äro
Italien i sin prydo. Det skulle
ta för mycket papper och 
krafter att söka beskrifva
något sådant. Små trefliga
tavernor med godt vin och
dålig mat. Klocklang vaxljus
och prosessioner. Så när
mörkret kommer dessa otaliga
eldflygor som blixtrar i dunklet
under oliverna likt stjernor
som tändas och släckas
Vi ha haft kvällar så full-
.
[Sida 5]
lödiga, att de inte kunna glöm-
mas. - 
Vi ha beslutat oss för att ligga
i Volterra (en liten bergstad) under
sommaren. Luften lär vara
hög och tämligen sval där.
Där ska vi försöka ordna
det för oss så att Esther
kan krya till sig. Det
lär också finnas ett danskt
pensionat där - kanske vi
begagna oss af det. -
Vi togo den lilla afstickaren
hit till Siena på väg dit.
Siena är en droplig stad.
12 och 13hundratal på hvarje
.
[Sida 6]
gata. Domen är den vackraste
och rikaste bland alla de kyr-
kor jag sett. Pal. Pubblico
är ett sagoslott. Det känns
märkligt att vandra genom
salar med målning och ut-
smyckning fullt bibehållna
från tider från hvilka vi
hemma i Sverige endast ha
små högar af ruiner. Så
det gamla 13hundratalsmåle-
riet. - Jag har helt enkelt
aldrig förr sett något
så vackert. Där har
jag sannerligen att lära.
Trotts sin primitiva, stilise-
.
[Sida 7] 
rade enkelhet är det förundrans-
värdt hvilket karakteristik
de kunna inlägga i sina
figurer. Deras taflor verkar
som smycken. Det har
aldrig varit deras mening
att måla den realistiska
verklighet. De ha gräft i
en helt annan skönhets-
värld. Det är ju också hufvid-
sakligen helgon och madonnor
de framstält och man för-
står så väl hvilken rike-
dom af religion och skönhet
dessa taflor har skänkt
de människor för hvilka
.
[Sida 8]
de målats. Jag märker nu-
mera allt tydligare att det
är af de äldsta och mest
primitiva konstnärerna
man [överstruket: lär] har att lära till
konstnär -
Ja om några dagar fara
vi till Volterra. Vi få se
hvad lugnet och ron kan
göra åt våra krassliga krop-
par - kanske kunna vi 
också lefva billigt i den stan.
Det billiga Italien för främlingar
lär ha tagit slut för 10 år sedan.
Vi hoppas ni alla må
bra. Häls
John
Men nog länkta vi ibland till Sverige
Det skulle vara bra att
ha Gyllenhammars hafregryn
här nu
Hälsningar Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brevkort 1908-06-10 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta, tunna pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen på samtliga sidor tyder på John Bauer, med underskrift. Längst ned på sidan åtta har Ester skrivit tre rader samt underskrift, tytt av hennes handstil. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
adr. [överstruket: B] Volterra ”ferma in posta” =
posterestante
Siena 10 juni 08
.
Kära föräldrar och brödrar.
.
Det var länge sedan jag skref
nu, men tiden går så fort
och man tappar aldeles bort
den. - Vi ha varit ordentligt
krassliga den sista tiden
både Esther och jag. Det är
klimatet, värmen och maten
som man först och främst
får skylla på. På mej har
magen krånglat härs och
tvärs och snufvan och hufvud-
verken + en otäck slemupp-
.
[Sida 2]
kastning har följt i släp-
tåg. Det är ungefär samma
förhållande med Esther. Jag
var först hos läkare. Jag är 
den olycklige innehafvaren af
en växt innanför näsan.
Den växten frodas aldeles här
ligt i det här klimatet. Jag
hade samtidigt halskatarr
hvarför ingen operation kunde
göras och jag väntar nog med
den tills jag kommer hem.
Jag får hålla växten i styr
med gurglingar och sköljningar
så länge.
Så måste Esther
till läkare. Hon hade mag-
katarr och höggradig blod-
brist.
.
[Sida 3] 
magkatarren skall först botas
innan något kan göras för
blodbristen. Diet, hvila och
järnpiller. - Ja som ni ser
är det idel tråkigheter hvad
oss själfva beträffar - men
herre Gud hvad här finns
att se och hvad vi ha
mycket att lära i det här 
landet. -- Sista tiden
i Florens hade vi mycket
sällskap med Nils Asplund.
Vi bodde vägg om vägg och 
strapatserade tillsammans.
Skulptören Sigrid Blomberg
kom sista tiden också till
sällskapet. Nästan hvarje
.
[Sida 4]
afton foro vi ut till någon
af småbyarna utanför Florens.
Dessa färder om kvällarna
sedan luften något svalnat
voro härliga. Småbyarna äro
Italien i sin prydo. Det skulle
ta för mycket papper och 
krafter att söka beskrifva
något sådant. Små trefliga
tavernor med godt vin och
dålig mat. Klocklang vaxljus
och prosessioner. Så när
mörkret kommer dessa otaliga
eldflygor som blixtrar i dunklet
under oliverna likt stjernor
som tändas och släckas
Vi ha haft kvällar så full-
.
[Sida 5]
lödiga, att de inte kunna glöm-
mas. - 
Vi ha beslutat oss för att ligga
i Volterra (en liten bergstad) under
sommaren. Luften lär vara
hög och tämligen sval där.
Där ska vi försöka ordna
det för oss så att Esther
kan krya till sig. Det
lär också finnas ett danskt
pensionat där - kanske vi
begagna oss af det. -
Vi togo den lilla afstickaren
hit till Siena på väg dit.
Siena är en droplig stad.
12 och 13hundratal på hvarje
.
[Sida 6]
gata. Domen är den vackraste
och rikaste bland alla de kyr-
kor jag sett. Pal. Pubblico
är ett sagoslott. Det känns
märkligt att vandra genom
salar med målning och ut-
smyckning fullt bibehållna
från tider från hvilka vi
hemma i Sverige endast ha
små högar af ruiner. Så
det gamla 13hundratalsmåle-
riet. - Jag har helt enkelt
aldrig förr sett något
så vackert. Där har
jag sannerligen att lära.
Trotts sin primitiva, stilise-
.
[Sida 7] 
rade enkelhet är det förundrans-
värdt hvilket karakteristik
de kunna inlägga i sina
figurer. Deras taflor verkar
som smycken. Det har
aldrig varit deras mening
att måla den realistiska
verklighet. De ha gräft i
en helt annan skönhets-
värld. Det är ju också hufvid-
sakligen helgon och madonnor
de framstält och man för-
står så väl hvilken rike-
dom af religion och skönhet
dessa taflor har skänkt
de människor för hvilka
.
[Sida 8]
de målats. Jag märker nu-
mera allt tydligare att det
är af de äldsta och mest
primitiva konstnärerna
man [överstruket: lär] har att lära till
konstnär -
Ja om några dagar fara
vi till Volterra. Vi få se
hvad lugnet och ron kan
göra åt våra krassliga krop-
par - kanske kunna vi 
också lefva billigt i den stan.
Det billiga Italien för främlingar
lär ha tagit slut för 10 år sedan.
Vi hoppas ni alla må
bra. Häls
John
Men nog länkta vi ibland till Sverige
Det skulle vara bra att
ha Gyllenhammars hafregryn
här nu
Hälsningar Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brevkort 1908-06-10 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta, tunna pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen på samtliga sidor tyder på John Bauer, med underskrift. Längst ned på sidan åtta har Ester skrivit tre rader samt underskrift, tytt av hennes handstil. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
adr. [överstruket: B] Volterra ”ferma in posta” =
posterestante
Siena 10 juni 08
.
Kära föräldrar och brödrar.
.
Det var länge sedan jag skref
nu, men tiden går så fort
och man tappar aldeles bort
den. - Vi ha varit ordentligt
krassliga den sista tiden
både Esther och jag. Det är
klimatet, värmen och maten
som man först och främst
får skylla på. På mej har
magen krånglat härs och
tvärs och snufvan och hufvud-
verken + en otäck slemupp-
.
[Sida 2]
kastning har följt i släp-
tåg. Det är ungefär samma
förhållande med Esther. Jag
var först hos läkare. Jag är 
den olycklige innehafvaren af
en växt innanför näsan.
Den växten frodas aldeles här
ligt i det här klimatet. Jag
hade samtidigt halskatarr
hvarför ingen operation kunde
göras och jag väntar nog med
den tills jag kommer hem.
Jag får hålla växten i styr
med gurglingar och sköljningar
så länge.
Så måste Esther
till läkare. Hon hade mag-
katarr och höggradig blod-
brist.
.
[Sida 3] 
magkatarren skall först botas
innan något kan göras för
blodbristen. Diet, hvila och
järnpiller. - Ja som ni ser
är det idel tråkigheter hvad
oss själfva beträffar - men
herre Gud hvad här finns
att se och hvad vi ha
mycket att lära i det här 
landet. -- Sista tiden
i Florens hade vi mycket
sällskap med Nils Asplund.
Vi bodde vägg om vägg och 
strapatserade tillsammans.
Skulptören Sigrid Blomberg
kom sista tiden också till
sällskapet. Nästan hvarje
.
[Sida 4]
afton foro vi ut till någon
af småbyarna utanför Florens.
Dessa färder om kvällarna
sedan luften något svalnat
voro härliga. Småbyarna äro
Italien i sin prydo. Det skulle
ta för mycket papper och 
krafter att söka beskrifva
något sådant. Små trefliga
tavernor med godt vin och
dålig mat. Klocklang vaxljus
och prosessioner. Så när
mörkret kommer dessa otaliga
eldflygor som blixtrar i dunklet
under oliverna likt stjernor
som tändas och släckas
Vi ha haft kvällar så full-
.
[Sida 5]
lödiga, att de inte kunna glöm-
mas. - 
Vi ha beslutat oss för att ligga
i Volterra (en liten bergstad) under
sommaren. Luften lär vara
hög och tämligen sval där.
Där ska vi försöka ordna
det för oss så att Esther
kan krya till sig. Det
lär också finnas ett danskt
pensionat där - kanske vi
begagna oss af det. -
Vi togo den lilla afstickaren
hit till Siena på väg dit.
Siena är en droplig stad.
12 och 13hundratal på hvarje
.
[Sida 6]
gata. Domen är den vackraste
och rikaste bland alla de kyr-
kor jag sett. Pal. Pubblico
är ett sagoslott. Det känns
märkligt att vandra genom
salar med målning och ut-
smyckning fullt bibehållna
från tider från hvilka vi
hemma i Sverige endast ha
små högar af ruiner. Så
det gamla 13hundratalsmåle-
riet. - Jag har helt enkelt
aldrig förr sett något
så vackert. Där har
jag sannerligen att lära.
Trotts sin primitiva, stilise-
.
[Sida 7] 
rade enkelhet är det förundrans-
värdt hvilket karakteristik
de kunna inlägga i sina
figurer. Deras taflor verkar
som smycken. Det har
aldrig varit deras mening
att måla den realistiska
verklighet. De ha gräft i
en helt annan skönhets-
värld. Det är ju också hufvid-
sakligen helgon och madonnor
de framstält och man för-
står så väl hvilken rike-
dom af religion och skönhet
dessa taflor har skänkt
de människor för hvilka
.
[Sida 8]
de målats. Jag märker nu-
mera allt tydligare att det
är af de äldsta och mest
primitiva konstnärerna
man [överstruket: lär] har att lära till
konstnär -
Ja om några dagar fara
vi till Volterra. Vi få se
hvad lugnet och ron kan
göra åt våra krassliga krop-
par - kanske kunna vi 
också lefva billigt i den stan.
Det billiga Italien för främlingar
lär ha tagit slut för 10 år sedan.
Vi hoppas ni alla må
bra. Häls
John
Men nog länkta vi ibland till Sverige
Det skulle vara bra att
ha Gyllenhammars hafregryn
här nu
Hälsningar Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brevkort 1908-06-10 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta, tunna pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen på samtliga sidor tyder på John Bauer, med underskrift. Längst ned på sidan åtta har Ester skrivit tre rader samt underskrift, tytt av hennes handstil. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
adr. [överstruket: B] Volterra ”ferma in posta” =
posterestante
Siena 10 juni 08
.
Kära föräldrar och brödrar.
.
Det var länge sedan jag skref
nu, men tiden går så fort
och man tappar aldeles bort
den. - Vi ha varit ordentligt
krassliga den sista tiden
både Esther och jag. Det är
klimatet, värmen och maten
som man först och främst
får skylla på. På mej har
magen krånglat härs och
tvärs och snufvan och hufvud-
verken + en otäck slemupp-
.
[Sida 2]
kastning har följt i släp-
tåg. Det är ungefär samma
förhållande med Esther. Jag
var först hos läkare. Jag är 
den olycklige innehafvaren af
en växt innanför näsan.
Den växten frodas aldeles här
ligt i det här klimatet. Jag
hade samtidigt halskatarr
hvarför ingen operation kunde
göras och jag väntar nog med
den tills jag kommer hem.
Jag får hålla växten i styr
med gurglingar och sköljningar
så länge.
Så måste Esther
till läkare. Hon hade mag-
katarr och höggradig blod-
brist.
.
[Sida 3] 
magkatarren skall först botas
innan något kan göras för
blodbristen. Diet, hvila och
järnpiller. - Ja som ni ser
är det idel tråkigheter hvad
oss själfva beträffar - men
herre Gud hvad här finns
att se och hvad vi ha
mycket att lära i det här 
landet. -- Sista tiden
i Florens hade vi mycket
sällskap med Nils Asplund.
Vi bodde vägg om vägg och 
strapatserade tillsammans.
Skulptören Sigrid Blomberg
kom sista tiden också till
sällskapet. Nästan hvarje
.
[Sida 4]
afton foro vi ut till någon
af småbyarna utanför Florens.
Dessa färder om kvällarna
sedan luften något svalnat
voro härliga. Småbyarna äro
Italien i sin prydo. Det skulle
ta för mycket papper och 
krafter att söka beskrifva
något sådant. Små trefliga
tavernor med godt vin och
dålig mat. Klocklang vaxljus
och prosessioner. Så när
mörkret kommer dessa otaliga
eldflygor som blixtrar i dunklet
under oliverna likt stjernor
som tändas och släckas
Vi ha haft kvällar så full-
.
[Sida 5]
lödiga, att de inte kunna glöm-
mas. - 
Vi ha beslutat oss för att ligga
i Volterra (en liten bergstad) under
sommaren. Luften lär vara
hög och tämligen sval där.
Där ska vi försöka ordna
det för oss så att Esther
kan krya till sig. Det
lär också finnas ett danskt
pensionat där - kanske vi
begagna oss af det. -
Vi togo den lilla afstickaren
hit till Siena på väg dit.
Siena är en droplig stad.
12 och 13hundratal på hvarje
.
[Sida 6]
gata. Domen är den vackraste
och rikaste bland alla de kyr-
kor jag sett. Pal. Pubblico
är ett sagoslott. Det känns
märkligt att vandra genom
salar med målning och ut-
smyckning fullt bibehållna
från tider från hvilka vi
hemma i Sverige endast ha
små högar af ruiner. Så
det gamla 13hundratalsmåle-
riet. - Jag har helt enkelt
aldrig förr sett något
så vackert. Där har
jag sannerligen att lära.
Trotts sin primitiva, stilise-
.
[Sida 7] 
rade enkelhet är det förundrans-
värdt hvilket karakteristik
de kunna inlägga i sina
figurer. Deras taflor verkar
som smycken. Det har
aldrig varit deras mening
att måla den realistiska
verklighet. De ha gräft i
en helt annan skönhets-
värld. Det är ju också hufvid-
sakligen helgon och madonnor
de framstält och man för-
står så väl hvilken rike-
dom af religion och skönhet
dessa taflor har skänkt
de människor för hvilka
.
[Sida 8]
de målats. Jag märker nu-
mera allt tydligare att det
är af de äldsta och mest
primitiva konstnärerna
man [överstruket: lär] har att lära till
konstnär -
Ja om några dagar fara
vi till Volterra. Vi få se
hvad lugnet och ron kan
göra åt våra krassliga krop-
par - kanske kunna vi 
också lefva billigt i den stan.
Det billiga Italien för främlingar
lär ha tagit slut för 10 år sedan.
Vi hoppas ni alla må
bra. Häls
John
Men nog länkta vi ibland till Sverige
Det skulle vara bra att
ha Gyllenhammars hafregryn
här nu
Hälsningar Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brevkort 1908-06-10 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta, tunna pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen på samtliga sidor tyder på John Bauer, med underskrift. Längst ned på sidan åtta har Ester skrivit tre rader samt underskrift, tytt av hennes handstil. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
adr. [överstruket: B] Volterra ”ferma in posta” =
posterestante
Siena 10 juni 08
.
Kära föräldrar och brödrar.
.
Det var länge sedan jag skref
nu, men tiden går så fort
och man tappar aldeles bort
den. - Vi ha varit ordentligt
krassliga den sista tiden
både Esther och jag. Det är
klimatet, värmen och maten
som man först och främst
får skylla på. På mej har
magen krånglat härs och
tvärs och snufvan och hufvud-
verken + en otäck slemupp-
.
[Sida 2]
kastning har följt i släp-
tåg. Det är ungefär samma
förhållande med Esther. Jag
var först hos läkare. Jag är 
den olycklige innehafvaren af
en växt innanför näsan.
Den växten frodas aldeles här
ligt i det här klimatet. Jag
hade samtidigt halskatarr
hvarför ingen operation kunde
göras och jag väntar nog med
den tills jag kommer hem.
Jag får hålla växten i styr
med gurglingar och sköljningar
så länge.
Så måste Esther
till läkare. Hon hade mag-
katarr och höggradig blod-
brist.
.
[Sida 3] 
magkatarren skall först botas
innan något kan göras för
blodbristen. Diet, hvila och
järnpiller. - Ja som ni ser
är det idel tråkigheter hvad
oss själfva beträffar - men
herre Gud hvad här finns
att se och hvad vi ha
mycket att lära i det här 
landet. -- Sista tiden
i Florens hade vi mycket
sällskap med Nils Asplund.
Vi bodde vägg om vägg och 
strapatserade tillsammans.
Skulptören Sigrid Blomberg
kom sista tiden också till
sällskapet. Nästan hvarje
.
[Sida 4]
afton foro vi ut till någon
af småbyarna utanför Florens.
Dessa färder om kvällarna
sedan luften något svalnat
voro härliga. Småbyarna äro
Italien i sin prydo. Det skulle
ta för mycket papper och 
krafter att söka beskrifva
något sådant. Små trefliga
tavernor med godt vin och
dålig mat. Klocklang vaxljus
och prosessioner. Så när
mörkret kommer dessa otaliga
eldflygor som blixtrar i dunklet
under oliverna likt stjernor
som tändas och släckas
Vi ha haft kvällar så full-
.
[Sida 5]
lödiga, att de inte kunna glöm-
mas. - 
Vi ha beslutat oss för att ligga
i Volterra (en liten bergstad) under
sommaren. Luften lär vara
hög och tämligen sval där.
Där ska vi försöka ordna
det för oss så att Esther
kan krya till sig. Det
lär också finnas ett danskt
pensionat där - kanske vi
begagna oss af det. -
Vi togo den lilla afstickaren
hit till Siena på väg dit.
Siena är en droplig stad.
12 och 13hundratal på hvarje
.
[Sida 6]
gata. Domen är den vackraste
och rikaste bland alla de kyr-
kor jag sett. Pal. Pubblico
är ett sagoslott. Det känns
märkligt att vandra genom
salar med målning och ut-
smyckning fullt bibehållna
från tider från hvilka vi
hemma i Sverige endast ha
små högar af ruiner. Så
det gamla 13hundratalsmåle-
riet. - Jag har helt enkelt
aldrig förr sett något
så vackert. Där har
jag sannerligen att lära.
Trotts sin primitiva, stilise-
.
[Sida 7] 
rade enkelhet är det förundrans-
värdt hvilket karakteristik
de kunna inlägga i sina
figurer. Deras taflor verkar
som smycken. Det har
aldrig varit deras mening
att måla den realistiska
verklighet. De ha gräft i
en helt annan skönhets-
värld. Det är ju också hufvid-
sakligen helgon och madonnor
de framstält och man för-
står så väl hvilken rike-
dom af religion och skönhet
dessa taflor har skänkt
de människor för hvilka
.
[Sida 8]
de målats. Jag märker nu-
mera allt tydligare att det
är af de äldsta och mest
primitiva konstnärerna
man [överstruket: lär] har att lära till
konstnär -
Ja om några dagar fara
vi till Volterra. Vi få se
hvad lugnet och ron kan
göra åt våra krassliga krop-
par - kanske kunna vi 
också lefva billigt i den stan.
Det billiga Italien för främlingar
lär ha tagit slut för 10 år sedan.
Vi hoppas ni alla må
bra. Häls
John
Men nog länkta vi ibland till Sverige
Det skulle vara bra att
ha Gyllenhammars hafregryn
här nu
Hälsningar Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brevkort 1908-06-10 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta, tunna pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen på samtliga sidor tyder på John Bauer, med underskrift. Längst ned på sidan åtta har Ester skrivit tre rader samt underskrift, tytt av hennes handstil. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
adr. [överstruket: B] Volterra ”ferma in posta” =
posterestante
Siena 10 juni 08
.
Kära föräldrar och brödrar.
.
Det var länge sedan jag skref
nu, men tiden går så fort
och man tappar aldeles bort
den. - Vi ha varit ordentligt
krassliga den sista tiden
både Esther och jag. Det är
klimatet, värmen och maten
som man först och främst
får skylla på. På mej har
magen krånglat härs och
tvärs och snufvan och hufvud-
verken + en otäck slemupp-
.
[Sida 2]
kastning har följt i släp-
tåg. Det är ungefär samma
förhållande med Esther. Jag
var först hos läkare. Jag är 
den olycklige innehafvaren af
en växt innanför näsan.
Den växten frodas aldeles här
ligt i det här klimatet. Jag
hade samtidigt halskatarr
hvarför ingen operation kunde
göras och jag väntar nog med
den tills jag kommer hem.
Jag får hålla växten i styr
med gurglingar och sköljningar
så länge.
Så måste Esther
till läkare. Hon hade mag-
katarr och höggradig blod-
brist.
.
[Sida 3] 
magkatarren skall först botas
innan något kan göras för
blodbristen. Diet, hvila och
järnpiller. - Ja som ni ser
är det idel tråkigheter hvad
oss själfva beträffar - men
herre Gud hvad här finns
att se och hvad vi ha
mycket att lära i det här 
landet. -- Sista tiden
i Florens hade vi mycket
sällskap med Nils Asplund.
Vi bodde vägg om vägg och 
strapatserade tillsammans.
Skulptören Sigrid Blomberg
kom sista tiden också till
sällskapet. Nästan hvarje
.
[Sida 4]
afton foro vi ut till någon
af småbyarna utanför Florens.
Dessa färder om kvällarna
sedan luften något svalnat
voro härliga. Småbyarna äro
Italien i sin prydo. Det skulle
ta för mycket papper och 
krafter att söka beskrifva
något sådant. Små trefliga
tavernor med godt vin och
dålig mat. Klocklang vaxljus
och prosessioner. Så när
mörkret kommer dessa otaliga
eldflygor som blixtrar i dunklet
under oliverna likt stjernor
som tändas och släckas
Vi ha haft kvällar så full-
.
[Sida 5]
lödiga, att de inte kunna glöm-
mas. - 
Vi ha beslutat oss för att ligga
i Volterra (en liten bergstad) under
sommaren. Luften lär vara
hög och tämligen sval där.
Där ska vi försöka ordna
det för oss så att Esther
kan krya till sig. Det
lär också finnas ett danskt
pensionat där - kanske vi
begagna oss af det. -
Vi togo den lilla afstickaren
hit till Siena på väg dit.
Siena är en droplig stad.
12 och 13hundratal på hvarje
.
[Sida 6]
gata. Domen är den vackraste
och rikaste bland alla de kyr-
kor jag sett. Pal. Pubblico
är ett sagoslott. Det känns
märkligt att vandra genom
salar med målning och ut-
smyckning fullt bibehållna
från tider från hvilka vi
hemma i Sverige endast ha
små högar af ruiner. Så
det gamla 13hundratalsmåle-
riet. - Jag har helt enkelt
aldrig förr sett något
så vackert. Där har
jag sannerligen att lära.
Trotts sin primitiva, stilise-
.
[Sida 7] 
rade enkelhet är det förundrans-
värdt hvilket karakteristik
de kunna inlägga i sina
figurer. Deras taflor verkar
som smycken. Det har
aldrig varit deras mening
att måla den realistiska
verklighet. De ha gräft i
en helt annan skönhets-
värld. Det är ju också hufvid-
sakligen helgon och madonnor
de framstält och man för-
står så väl hvilken rike-
dom af religion och skönhet
dessa taflor har skänkt
de människor för hvilka
.
[Sida 8]
de målats. Jag märker nu-
mera allt tydligare att det
är af de äldsta och mest
primitiva konstnärerna
man [överstruket: lär] har att lära till
konstnär -
Ja om några dagar fara
vi till Volterra. Vi få se
hvad lugnet och ron kan
göra åt våra krassliga krop-
par - kanske kunna vi 
också lefva billigt i den stan.
Det billiga Italien för främlingar
lär ha tagit slut för 10 år sedan.
Vi hoppas ni alla må
bra. Häls
John
Men nog länkta vi ibland till Sverige
Det skulle vara bra att
ha Gyllenhammars hafregryn
här nu
Hälsningar Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brevkort 1908-06-10 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta, tunna pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen på samtliga sidor tyder på John Bauer, med underskrift. Längst ned på sidan åtta har Ester skrivit tre rader samt underskrift, tytt av hennes handstil. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
adr. [överstruket: B] Volterra ”ferma in posta” =
posterestante
Siena 10 juni 08
.
Kära föräldrar och brödrar.
.
Det var länge sedan jag skref
nu, men tiden går så fort
och man tappar aldeles bort
den. - Vi ha varit ordentligt
krassliga den sista tiden
både Esther och jag. Det är
klimatet, värmen och maten
som man först och främst
får skylla på. På mej har
magen krånglat härs och
tvärs och snufvan och hufvud-
verken + en otäck slemupp-
.
[Sida 2]
kastning har följt i släp-
tåg. Det är ungefär samma
förhållande med Esther. Jag
var först hos läkare. Jag är 
den olycklige innehafvaren af
en växt innanför näsan.
Den växten frodas aldeles här
ligt i det här klimatet. Jag
hade samtidigt halskatarr
hvarför ingen operation kunde
göras och jag väntar nog med
den tills jag kommer hem.
Jag får hålla växten i styr
med gurglingar och sköljningar
så länge.
Så måste Esther
till läkare. Hon hade mag-
katarr och höggradig blod-
brist.
.
[Sida 3] 
magkatarren skall först botas
innan något kan göras för
blodbristen. Diet, hvila och
järnpiller. - Ja som ni ser
är det idel tråkigheter hvad
oss själfva beträffar - men
herre Gud hvad här finns
att se och hvad vi ha
mycket att lära i det här 
landet. -- Sista tiden
i Florens hade vi mycket
sällskap med Nils Asplund.
Vi bodde vägg om vägg och 
strapatserade tillsammans.
Skulptören Sigrid Blomberg
kom sista tiden också till
sällskapet. Nästan hvarje
.
[Sida 4]
afton foro vi ut till någon
af småbyarna utanför Florens.
Dessa färder om kvällarna
sedan luften något svalnat
voro härliga. Småbyarna äro
Italien i sin prydo. Det skulle
ta för mycket papper och 
krafter att söka beskrifva
något sådant. Små trefliga
tavernor med godt vin och
dålig mat. Klocklang vaxljus
och prosessioner. Så när
mörkret kommer dessa otaliga
eldflygor som blixtrar i dunklet
under oliverna likt stjernor
som tändas och släckas
Vi ha haft kvällar så full-
.
[Sida 5]
lödiga, att de inte kunna glöm-
mas. - 
Vi ha beslutat oss för att ligga
i Volterra (en liten bergstad) under
sommaren. Luften lär vara
hög och tämligen sval där.
Där ska vi försöka ordna
det för oss så att Esther
kan krya till sig. Det
lär också finnas ett danskt
pensionat där - kanske vi
begagna oss af det. -
Vi togo den lilla afstickaren
hit till Siena på väg dit.
Siena är en droplig stad.
12 och 13hundratal på hvarje
.
[Sida 6]
gata. Domen är den vackraste
och rikaste bland alla de kyr-
kor jag sett. Pal. Pubblico
är ett sagoslott. Det känns
märkligt att vandra genom
salar med målning och ut-
smyckning fullt bibehållna
från tider från hvilka vi
hemma i Sverige endast ha
små högar af ruiner. Så
det gamla 13hundratalsmåle-
riet. - Jag har helt enkelt
aldrig förr sett något
så vackert. Där har
jag sannerligen att lära.
Trotts sin primitiva, stilise-
.
[Sida 7] 
rade enkelhet är det förundrans-
värdt hvilket karakteristik
de kunna inlägga i sina
figurer. Deras taflor verkar
som smycken. Det har
aldrig varit deras mening
att måla den realistiska
verklighet. De ha gräft i
en helt annan skönhets-
värld. Det är ju också hufvid-
sakligen helgon och madonnor
de framstält och man för-
står så väl hvilken rike-
dom af religion och skönhet
dessa taflor har skänkt
de människor för hvilka
.
[Sida 8]
de målats. Jag märker nu-
mera allt tydligare att det
är af de äldsta och mest
primitiva konstnärerna
man [överstruket: lär] har att lära till
konstnär -
Ja om några dagar fara
vi till Volterra. Vi få se
hvad lugnet och ron kan
göra åt våra krassliga krop-
par - kanske kunna vi 
också lefva billigt i den stan.
Det billiga Italien för främlingar
lär ha tagit slut för 10 år sedan.
Vi hoppas ni alla må
bra. Häls
John
Men nog länkta vi ibland till Sverige
Det skulle vara bra att
ha Gyllenhammars hafregryn
här nu
Hälsningar Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brevkort 1908-06-10 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta, tunna pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen på samtliga sidor tyder på John Bauer, med underskrift. Längst ned på sidan åtta har Ester skrivit tre rader samt underskrift, tytt av hennes handstil. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
adr. [överstruket: B] Volterra ”ferma in posta” =
posterestante
Siena 10 juni 08
.
Kära föräldrar och brödrar.
.
Det var länge sedan jag skref
nu, men tiden går så fort
och man tappar aldeles bort
den. - Vi ha varit ordentligt
krassliga den sista tiden
både Esther och jag. Det är
klimatet, värmen och maten
som man först och främst
får skylla på. På mej har
magen krånglat härs och
tvärs och snufvan och hufvud-
verken + en otäck slemupp-
.
[Sida 2]
kastning har följt i släp-
tåg. Det är ungefär samma
förhållande med Esther. Jag
var först hos läkare. Jag är 
den olycklige innehafvaren af
en växt innanför näsan.
Den växten frodas aldeles här
ligt i det här klimatet. Jag
hade samtidigt halskatarr
hvarför ingen operation kunde
göras och jag väntar nog med
den tills jag kommer hem.
Jag får hålla växten i styr
med gurglingar och sköljningar
så länge.
Så måste Esther
till läkare. Hon hade mag-
katarr och höggradig blod-
brist.
.
[Sida 3] 
magkatarren skall först botas
innan något kan göras för
blodbristen. Diet, hvila och
järnpiller. - Ja som ni ser
är det idel tråkigheter hvad
oss själfva beträffar - men
herre Gud hvad här finns
att se och hvad vi ha
mycket att lära i det här 
landet. -- Sista tiden
i Florens hade vi mycket
sällskap med Nils Asplund.
Vi bodde vägg om vägg och 
strapatserade tillsammans.
Skulptören Sigrid Blomberg
kom sista tiden också till
sällskapet. Nästan hvarje
.
[Sida 4]
afton foro vi ut till någon
af småbyarna utanför Florens.
Dessa färder om kvällarna
sedan luften något svalnat
voro härliga. Småbyarna äro
Italien i sin prydo. Det skulle
ta för mycket papper och 
krafter att söka beskrifva
något sådant. Små trefliga
tavernor med godt vin och
dålig mat. Klocklang vaxljus
och prosessioner. Så när
mörkret kommer dessa otaliga
eldflygor som blixtrar i dunklet
under oliverna likt stjernor
som tändas och släckas
Vi ha haft kvällar så full-
.
[Sida 5]
lödiga, att de inte kunna glöm-
mas. - 
Vi ha beslutat oss för att ligga
i Volterra (en liten bergstad) under
sommaren. Luften lär vara
hög och tämligen sval där.
Där ska vi försöka ordna
det för oss så att Esther
kan krya till sig. Det
lär också finnas ett danskt
pensionat där - kanske vi
begagna oss af det. -
Vi togo den lilla afstickaren
hit till Siena på väg dit.
Siena är en droplig stad.
12 och 13hundratal på hvarje
.
[Sida 6]
gata. Domen är den vackraste
och rikaste bland alla de kyr-
kor jag sett. Pal. Pubblico
är ett sagoslott. Det känns
märkligt att vandra genom
salar med målning och ut-
smyckning fullt bibehållna
från tider från hvilka vi
hemma i Sverige endast ha
små högar af ruiner. Så
det gamla 13hundratalsmåle-
riet. - Jag har helt enkelt
aldrig förr sett något
så vackert. Där har
jag sannerligen att lära.
Trotts sin primitiva, stilise-
.
[Sida 7] 
rade enkelhet är det förundrans-
värdt hvilket karakteristik
de kunna inlägga i sina
figurer. Deras taflor verkar
som smycken. Det har
aldrig varit deras mening
att måla den realistiska
verklighet. De ha gräft i
en helt annan skönhets-
värld. Det är ju också hufvid-
sakligen helgon och madonnor
de framstält och man för-
står så väl hvilken rike-
dom af religion och skönhet
dessa taflor har skänkt
de människor för hvilka
.
[Sida 8]
de målats. Jag märker nu-
mera allt tydligare att det
är af de äldsta och mest
primitiva konstnärerna
man [överstruket: lär] har att lära till
konstnär -
Ja om några dagar fara
vi till Volterra. Vi få se
hvad lugnet och ron kan
göra åt våra krassliga krop-
par - kanske kunna vi 
också lefva billigt i den stan.
Det billiga Italien för främlingar
lär ha tagit slut för 10 år sedan.
Vi hoppas ni alla må
bra. Häls
John
Men nog länkta vi ibland till Sverige
Det skulle vara bra att
ha Gyllenhammars hafregryn
här nu
Hälsningar Esther
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to