• Brev 1909-02-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma 7.2. 09
Snälla föräldrar och brödrar.
Tack för bref och foto.
Det är snält af dig
Hjalmar att du skrifver
men hvarför skall bara 
du skrifva Ni äro
skrifkunniga alle sam-
man – äfven [understruket: Mamma].
Det är nu snart ett
är och ej en rad
har Mamma skrifvit
Perchè?? xx (Italienska och betyder
Hvarför?)
.
[Sida 2]
Tack för Pappas kort. Inte
kan man kalla det bra
men jag blef sannerligen
glad när jag såg det.
Pappa ser ju så innerligt
nöjd och belåten ut med
sin verld - men Pappa
skall i alla fall akta 
sej för dåligt sällskap,
unga skådespelare o.d.
Hör en god sons goda
råd. - Det var också
roligt att få se Pappas
horn - det är storslaget
och passar fullkomligt
i ett förmak.
.
[Sida 3]
Då och då tänker jag 
på Sjövik. Det käns
underligt att jag aldrig
mer skall få gå ge-
nom de gamla rum-
men hemma. Det hem-
met var [överskrivet: n] nästan för-
gammalt för att kun-
na försvinna - men
det är nästan lika un-
derligt att vår stuga
i Bunn för alltid är
borta. - Om ni visste
hur vi kunna se på
foton. därifrån, hur vi
drömma oss dit och 
.
[Sida 4]
lefva där med Spinken
och katten - men också
det är ju borta. Det finns
inget gamalt för oss
att komma till när
vi komma - vi få
göra nytt.
Jag har varit krasslig
de sista dagarna för-
kylt mej - legat i
säng 4 dar. I dag har
jag varit ute och kän-
ner mej ganska kry.
Det var nog influensa
2 grundliga svettbad
ha kurerat mej - Här
.
[Sida 5]
växlar sommar och vin-
ter från dag till dag.
Vi hade ju t.o.m. snö,
som ni antagligen läst
i tidningarna. Under de
soliga dagarna är solen
så god och varm och 
frestar till oförsiktighe-
ter, fölgden är att hvar-
annan människa är för-
kyld. 
Här några i framkallning
-gen fördärfvade bilder.
Bob Busk firade för 
nogon tid sedan sin
2dra bröllopsdag. Det är
.
[Sida 6]
det eleganta brudparet
med sina eleganta gäster
som synes å ena foton.
2 äro tagna under en
utflykt till [överstruket: albo---] Albanobergen
och det fjärde foreställer
fontenen framför franska
akademien här i Rom.
Det är ett bland de 
vackraste ställen jag vet.
Ja - Hälsa alla
och skrif snart.
Hälsa Johan och Lotta
så hjärtligt fran mej
du Hjalmar, jag skall för-
söka komma ihåg att sända
dem ett kort
John.
Hälsningar från Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-02-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma 7.2. 09
Snälla föräldrar och brödrar.
Tack för bref och foto.
Det är snält af dig
Hjalmar att du skrifver
men hvarför skall bara 
du skrifva Ni äro
skrifkunniga alle sam-
man – äfven [understruket: Mamma].
Det är nu snart ett
är och ej en rad
har Mamma skrifvit
Perchè?? xx (Italienska och betyder
Hvarför?)
.
[Sida 2]
Tack för Pappas kort. Inte
kan man kalla det bra
men jag blef sannerligen
glad när jag såg det.
Pappa ser ju så innerligt
nöjd och belåten ut med
sin verld - men Pappa
skall i alla fall akta 
sej för dåligt sällskap,
unga skådespelare o.d.
Hör en god sons goda
råd. - Det var också
roligt att få se Pappas
horn - det är storslaget
och passar fullkomligt
i ett förmak.
.
[Sida 3]
Då och då tänker jag 
på Sjövik. Det käns
underligt att jag aldrig
mer skall få gå ge-
nom de gamla rum-
men hemma. Det hem-
met var [överskrivet: n] nästan för-
gammalt för att kun-
na försvinna - men
det är nästan lika un-
derligt att vår stuga
i Bunn för alltid är
borta. - Om ni visste
hur vi kunna se på
foton. därifrån, hur vi
drömma oss dit och 
.
[Sida 4]
lefva där med Spinken
och katten - men också
det är ju borta. Det finns
inget gamalt för oss
att komma till när
vi komma - vi få
göra nytt.
Jag har varit krasslig
de sista dagarna för-
kylt mej - legat i
säng 4 dar. I dag har
jag varit ute och kän-
ner mej ganska kry.
Det var nog influensa
2 grundliga svettbad
ha kurerat mej - Här
.
[Sida 5]
växlar sommar och vin-
ter från dag till dag.
Vi hade ju t.o.m. snö,
som ni antagligen läst
i tidningarna. Under de
soliga dagarna är solen
så god och varm och 
frestar till oförsiktighe-
ter, fölgden är att hvar-
annan människa är för-
kyld. 
Här några i framkallning
-gen fördärfvade bilder.
Bob Busk firade för 
nogon tid sedan sin
2dra bröllopsdag. Det är
.
[Sida 6]
det eleganta brudparet
med sina eleganta gäster
som synes å ena foton.
2 äro tagna under en
utflykt till [överstruket: albo---] Albanobergen
och det fjärde foreställer
fontenen framför franska
akademien här i Rom.
Det är ett bland de 
vackraste ställen jag vet.
Ja - Hälsa alla
och skrif snart.
Hälsa Johan och Lotta
så hjärtligt fran mej
du Hjalmar, jag skall för-
söka komma ihåg att sända
dem ett kort
John.
Hälsningar från Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-02-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma 7.2. 09
Snälla föräldrar och brödrar.
Tack för bref och foto.
Det är snält af dig
Hjalmar att du skrifver
men hvarför skall bara 
du skrifva Ni äro
skrifkunniga alle sam-
man – äfven [understruket: Mamma].
Det är nu snart ett
är och ej en rad
har Mamma skrifvit
Perchè?? xx (Italienska och betyder
Hvarför?)
.
[Sida 2]
Tack för Pappas kort. Inte
kan man kalla det bra
men jag blef sannerligen
glad när jag såg det.
Pappa ser ju så innerligt
nöjd och belåten ut med
sin verld - men Pappa
skall i alla fall akta 
sej för dåligt sällskap,
unga skådespelare o.d.
Hör en god sons goda
råd. - Det var också
roligt att få se Pappas
horn - det är storslaget
och passar fullkomligt
i ett förmak.
.
[Sida 3]
Då och då tänker jag 
på Sjövik. Det käns
underligt att jag aldrig
mer skall få gå ge-
nom de gamla rum-
men hemma. Det hem-
met var [överskrivet: n] nästan för-
gammalt för att kun-
na försvinna - men
det är nästan lika un-
derligt att vår stuga
i Bunn för alltid är
borta. - Om ni visste
hur vi kunna se på
foton. därifrån, hur vi
drömma oss dit och 
.
[Sida 4]
lefva där med Spinken
och katten - men också
det är ju borta. Det finns
inget gamalt för oss
att komma till när
vi komma - vi få
göra nytt.
Jag har varit krasslig
de sista dagarna för-
kylt mej - legat i
säng 4 dar. I dag har
jag varit ute och kän-
ner mej ganska kry.
Det var nog influensa
2 grundliga svettbad
ha kurerat mej - Här
.
[Sida 5]
växlar sommar och vin-
ter från dag till dag.
Vi hade ju t.o.m. snö,
som ni antagligen läst
i tidningarna. Under de
soliga dagarna är solen
så god och varm och 
frestar till oförsiktighe-
ter, fölgden är att hvar-
annan människa är för-
kyld. 
Här några i framkallning
-gen fördärfvade bilder.
Bob Busk firade för 
nogon tid sedan sin
2dra bröllopsdag. Det är
.
[Sida 6]
det eleganta brudparet
med sina eleganta gäster
som synes å ena foton.
2 äro tagna under en
utflykt till [överstruket: albo---] Albanobergen
och det fjärde foreställer
fontenen framför franska
akademien här i Rom.
Det är ett bland de 
vackraste ställen jag vet.
Ja - Hälsa alla
och skrif snart.
Hälsa Johan och Lotta
så hjärtligt fran mej
du Hjalmar, jag skall för-
söka komma ihåg att sända
dem ett kort
John.
Hälsningar från Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-02-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma 7.2. 09
Snälla föräldrar och brödrar.
Tack för bref och foto.
Det är snält af dig
Hjalmar att du skrifver
men hvarför skall bara 
du skrifva Ni äro
skrifkunniga alle sam-
man – äfven [understruket: Mamma].
Det är nu snart ett
är och ej en rad
har Mamma skrifvit
Perchè?? xx (Italienska och betyder
Hvarför?)
.
[Sida 2]
Tack för Pappas kort. Inte
kan man kalla det bra
men jag blef sannerligen
glad när jag såg det.
Pappa ser ju så innerligt
nöjd och belåten ut med
sin verld - men Pappa
skall i alla fall akta 
sej för dåligt sällskap,
unga skådespelare o.d.
Hör en god sons goda
råd. - Det var också
roligt att få se Pappas
horn - det är storslaget
och passar fullkomligt
i ett förmak.
.
[Sida 3]
Då och då tänker jag 
på Sjövik. Det käns
underligt att jag aldrig
mer skall få gå ge-
nom de gamla rum-
men hemma. Det hem-
met var [överskrivet: n] nästan för-
gammalt för att kun-
na försvinna - men
det är nästan lika un-
derligt att vår stuga
i Bunn för alltid är
borta. - Om ni visste
hur vi kunna se på
foton. därifrån, hur vi
drömma oss dit och 
.
[Sida 4]
lefva där med Spinken
och katten - men också
det är ju borta. Det finns
inget gamalt för oss
att komma till när
vi komma - vi få
göra nytt.
Jag har varit krasslig
de sista dagarna för-
kylt mej - legat i
säng 4 dar. I dag har
jag varit ute och kän-
ner mej ganska kry.
Det var nog influensa
2 grundliga svettbad
ha kurerat mej - Här
.
[Sida 5]
växlar sommar och vin-
ter från dag till dag.
Vi hade ju t.o.m. snö,
som ni antagligen läst
i tidningarna. Under de
soliga dagarna är solen
så god och varm och 
frestar till oförsiktighe-
ter, fölgden är att hvar-
annan människa är för-
kyld. 
Här några i framkallning
-gen fördärfvade bilder.
Bob Busk firade för 
nogon tid sedan sin
2dra bröllopsdag. Det är
.
[Sida 6]
det eleganta brudparet
med sina eleganta gäster
som synes å ena foton.
2 äro tagna under en
utflykt till [överstruket: albo---] Albanobergen
och det fjärde foreställer
fontenen framför franska
akademien här i Rom.
Det är ett bland de 
vackraste ställen jag vet.
Ja - Hälsa alla
och skrif snart.
Hälsa Johan och Lotta
så hjärtligt fran mej
du Hjalmar, jag skall för-
söka komma ihåg att sända
dem ett kort
John.
Hälsningar från Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-02-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma 7.2. 09
Snälla föräldrar och brödrar.
Tack för bref och foto.
Det är snält af dig
Hjalmar att du skrifver
men hvarför skall bara 
du skrifva Ni äro
skrifkunniga alle sam-
man – äfven [understruket: Mamma].
Det är nu snart ett
är och ej en rad
har Mamma skrifvit
Perchè?? xx (Italienska och betyder
Hvarför?)
.
[Sida 2]
Tack för Pappas kort. Inte
kan man kalla det bra
men jag blef sannerligen
glad när jag såg det.
Pappa ser ju så innerligt
nöjd och belåten ut med
sin verld - men Pappa
skall i alla fall akta 
sej för dåligt sällskap,
unga skådespelare o.d.
Hör en god sons goda
råd. - Det var också
roligt att få se Pappas
horn - det är storslaget
och passar fullkomligt
i ett förmak.
.
[Sida 3]
Då och då tänker jag 
på Sjövik. Det käns
underligt att jag aldrig
mer skall få gå ge-
nom de gamla rum-
men hemma. Det hem-
met var [överskrivet: n] nästan för-
gammalt för att kun-
na försvinna - men
det är nästan lika un-
derligt att vår stuga
i Bunn för alltid är
borta. - Om ni visste
hur vi kunna se på
foton. därifrån, hur vi
drömma oss dit och 
.
[Sida 4]
lefva där med Spinken
och katten - men också
det är ju borta. Det finns
inget gamalt för oss
att komma till när
vi komma - vi få
göra nytt.
Jag har varit krasslig
de sista dagarna för-
kylt mej - legat i
säng 4 dar. I dag har
jag varit ute och kän-
ner mej ganska kry.
Det var nog influensa
2 grundliga svettbad
ha kurerat mej - Här
.
[Sida 5]
växlar sommar och vin-
ter från dag till dag.
Vi hade ju t.o.m. snö,
som ni antagligen läst
i tidningarna. Under de
soliga dagarna är solen
så god och varm och 
frestar till oförsiktighe-
ter, fölgden är att hvar-
annan människa är för-
kyld. 
Här några i framkallning
-gen fördärfvade bilder.
Bob Busk firade för 
nogon tid sedan sin
2dra bröllopsdag. Det är
.
[Sida 6]
det eleganta brudparet
med sina eleganta gäster
som synes å ena foton.
2 äro tagna under en
utflykt till [överstruket: albo---] Albanobergen
och det fjärde foreställer
fontenen framför franska
akademien här i Rom.
Det är ett bland de 
vackraste ställen jag vet.
Ja - Hälsa alla
och skrif snart.
Hälsa Johan och Lotta
så hjärtligt fran mej
du Hjalmar, jag skall för-
söka komma ihåg att sända
dem ett kort
John.
Hälsningar från Esther
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-02-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma 7.2. 09
Snälla föräldrar och brödrar.
Tack för bref och foto.
Det är snält af dig
Hjalmar att du skrifver
men hvarför skall bara 
du skrifva Ni äro
skrifkunniga alle sam-
man – äfven [understruket: Mamma].
Det är nu snart ett
är och ej en rad
har Mamma skrifvit
Perchè?? xx (Italienska och betyder
Hvarför?)
.
[Sida 2]
Tack för Pappas kort. Inte
kan man kalla det bra
men jag blef sannerligen
glad när jag såg det.
Pappa ser ju så innerligt
nöjd och belåten ut med
sin verld - men Pappa
skall i alla fall akta 
sej för dåligt sällskap,
unga skådespelare o.d.
Hör en god sons goda
råd. - Det var också
roligt att få se Pappas
horn - det är storslaget
och passar fullkomligt
i ett förmak.
.
[Sida 3]
Då och då tänker jag 
på Sjövik. Det käns
underligt att jag aldrig
mer skall få gå ge-
nom de gamla rum-
men hemma. Det hem-
met var [överskrivet: n] nästan för-
gammalt för att kun-
na försvinna - men
det är nästan lika un-
derligt att vår stuga
i Bunn för alltid är
borta. - Om ni visste
hur vi kunna se på
foton. därifrån, hur vi
drömma oss dit och 
.
[Sida 4]
lefva där med Spinken
och katten - men också
det är ju borta. Det finns
inget gamalt för oss
att komma till när
vi komma - vi få
göra nytt.
Jag har varit krasslig
de sista dagarna för-
kylt mej - legat i
säng 4 dar. I dag har
jag varit ute och kän-
ner mej ganska kry.
Det var nog influensa
2 grundliga svettbad
ha kurerat mej - Här
.
[Sida 5]
växlar sommar och vin-
ter från dag till dag.
Vi hade ju t.o.m. snö,
som ni antagligen läst
i tidningarna. Under de
soliga dagarna är solen
så god och varm och 
frestar till oförsiktighe-
ter, fölgden är att hvar-
annan människa är för-
kyld. 
Här några i framkallning
-gen fördärfvade bilder.
Bob Busk firade för 
nogon tid sedan sin
2dra bröllopsdag. Det är
.
[Sida 6]
det eleganta brudparet
med sina eleganta gäster
som synes å ena foton.
2 äro tagna under en
utflykt till [överstruket: albo---] Albanobergen
och det fjärde foreställer
fontenen framför franska
akademien här i Rom.
Det är ett bland de 
vackraste ställen jag vet.
Ja - Hälsa alla
och skrif snart.
Hälsa Johan och Lotta
så hjärtligt fran mej
du Hjalmar, jag skall för-
söka komma ihåg att sända
dem ett kort
John.
Hälsningar från Esther
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to