• Brev 1909-03 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma.
Söndag.
mars.
09
Kära föräldrar och brödrar
Vi äro midt i 
fastan. Solen ski-
ner och haglen
smattra om hvart-
annat. Det är med
andra ord det värsta
aprilväder jag varit
med om. Esther,
alla andra män-
niskor och jag med
.
[Sida 2]
äro krassliga, gå
och hänga hufvude-
na och ha dålig
aptit. Den italien-
ska födan börjar
bli enformig. Som
väl är finns ”das
grosse Vaterland über
alles” och omväxling
förnöjer. [streck]
Min sista fluga
äro gammelkristliga
mosaiker. Dem be-
söker jag flitigt,
(nästan lika flitigt
som biograferna)
.
[Sida 3]
och har på sista
tiden upptäckt en 
hel del nya skön-
heter på området.
De äro bland det
mäst prakt och
själfulla man kan 
få skåda. [streck] Vi ha
de sista veckorna
stått i begrepp att
lämna Rom för
någon kort tid.
Till någon af små-
städerna här om-
kring. Men tack
vare det ostadiga
.
[Sida 4]
vädret och ett par
större teckningar, som
jag hållet på med,
har det undan
för undan blifvit
[överskrivet: uj] uppskjutet. I mor-
gon skall jag upp 
i bergen tillsammans 
med en norsk må-
lare, men någon
af de närmaste da-
garna fara vi nog.
Det skall nog inte
skada oss att få
lite omväxling på
luft och komma
.
[Sida 5]
ifrån det här för-
bannade rummet.
Gud skall veta att
vi inte ha som
hemskap. Rummet
är för litet för
en [streck] det är bara
sängen som är
stor, men där är
vi också två. Det
är rent otäckt hvad 
man kan bli led 
vid ett hyrt rum
[streck] Och Mamma
som flyttar. Hur
känns det? Jag 
.
[Sida 6]
försöker i andanom
möblera Sjöviks-
rummet med de 
gamla möblerna, för
att tänka mej
hur där skall se
ut, när vi kom-
ma hem. Är det
gjorda några större
förändringar i den
öfre våningen? Jag
menar att ett 
rum till däruppe
skulle nog inte
skadat och plats
finns ju. Men 
.
[Sida 7]
det är också bra
som det är. Det finns
ju rum för mej ett
par månader i som-
mar. Jag vill ligga
på Sjövik och rita
sagoboken och Esther
skall till Sjömans på
Viddinge. Under tiden
får jag se mig om
efter ett hus i en
skogsbacke att bo
i när vintern kom-
mer. [streck] I främmande
land är nog bra
på många sätt, 
.
[Sida 8]
men hemma är bäst.
Esther får alltid tå-
rar i ögonen när
jag talar om en skogs-
backe. Här gå också
så många pängar
trotts allt snåleri
och alla försakelser.
De sista pängarna
på kreditbrefvet tog
jag upp här om dagen.
Jag har skrifvit till
Göteborg efter 1000 kr.
som jag hade där. får
se huru länge de
räcka. Tack för 
brefvet du Hjalmar
och häls.
John
[inskrivet på tvären i vänster marginal: Hälsningar Esther]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma.
Söndag.
mars.
09
Kära föräldrar och brödrar
Vi äro midt i 
fastan. Solen ski-
ner och haglen
smattra om hvart-
annat. Det är med
andra ord det värsta
aprilväder jag varit
med om. Esther,
alla andra män-
niskor och jag med
.
[Sida 2]
äro krassliga, gå
och hänga hufvude-
na och ha dålig
aptit. Den italien-
ska födan börjar
bli enformig. Som
väl är finns ”das
grosse Vaterland über
alles” och omväxling
förnöjer. [streck]
Min sista fluga
äro gammelkristliga
mosaiker. Dem be-
söker jag flitigt,
(nästan lika flitigt
som biograferna)
.
[Sida 3]
och har på sista
tiden upptäckt en 
hel del nya skön-
heter på området.
De äro bland det
mäst prakt och
själfulla man kan 
få skåda. [streck] Vi ha
de sista veckorna
stått i begrepp att
lämna Rom för
någon kort tid.
Till någon af små-
städerna här om-
kring. Men tack
vare det ostadiga
.
[Sida 4]
vädret och ett par
större teckningar, som
jag hållet på med,
har det undan
för undan blifvit
[överskrivet: uj] uppskjutet. I mor-
gon skall jag upp 
i bergen tillsammans 
med en norsk må-
lare, men någon
af de närmaste da-
garna fara vi nog.
Det skall nog inte
skada oss att få
lite omväxling på
luft och komma
.
[Sida 5]
ifrån det här för-
bannade rummet.
Gud skall veta att
vi inte ha som
hemskap. Rummet
är för litet för
en [streck] det är bara
sängen som är
stor, men där är
vi också två. Det
är rent otäckt hvad 
man kan bli led 
vid ett hyrt rum
[streck] Och Mamma
som flyttar. Hur
känns det? Jag 
.
[Sida 6]
försöker i andanom
möblera Sjöviks-
rummet med de 
gamla möblerna, för
att tänka mej
hur där skall se
ut, när vi kom-
ma hem. Är det
gjorda några större
förändringar i den
öfre våningen? Jag
menar att ett 
rum till däruppe
skulle nog inte
skadat och plats
finns ju. Men 
.
[Sida 7]
det är också bra
som det är. Det finns
ju rum för mej ett
par månader i som-
mar. Jag vill ligga
på Sjövik och rita
sagoboken och Esther
skall till Sjömans på
Viddinge. Under tiden
får jag se mig om
efter ett hus i en
skogsbacke att bo
i när vintern kom-
mer. [streck] I främmande
land är nog bra
på många sätt, 
.
[Sida 8]
men hemma är bäst.
Esther får alltid tå-
rar i ögonen när
jag talar om en skogs-
backe. Här gå också
så många pängar
trotts allt snåleri
och alla försakelser.
De sista pängarna
på kreditbrefvet tog
jag upp här om dagen.
Jag har skrifvit till
Göteborg efter 1000 kr.
som jag hade där. får
se huru länge de
räcka. Tack för 
brefvet du Hjalmar
och häls.
John
[inskrivet på tvären i vänster marginal: Hälsningar Esther]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma.
Söndag.
mars.
09
Kära föräldrar och brödrar
Vi äro midt i 
fastan. Solen ski-
ner och haglen
smattra om hvart-
annat. Det är med
andra ord det värsta
aprilväder jag varit
med om. Esther,
alla andra män-
niskor och jag med
.
[Sida 2]
äro krassliga, gå
och hänga hufvude-
na och ha dålig
aptit. Den italien-
ska födan börjar
bli enformig. Som
väl är finns ”das
grosse Vaterland über
alles” och omväxling
förnöjer. [streck]
Min sista fluga
äro gammelkristliga
mosaiker. Dem be-
söker jag flitigt,
(nästan lika flitigt
som biograferna)
.
[Sida 3]
och har på sista
tiden upptäckt en 
hel del nya skön-
heter på området.
De äro bland det
mäst prakt och
själfulla man kan 
få skåda. [streck] Vi ha
de sista veckorna
stått i begrepp att
lämna Rom för
någon kort tid.
Till någon af små-
städerna här om-
kring. Men tack
vare det ostadiga
.
[Sida 4]
vädret och ett par
större teckningar, som
jag hållet på med,
har det undan
för undan blifvit
[överskrivet: uj] uppskjutet. I mor-
gon skall jag upp 
i bergen tillsammans 
med en norsk må-
lare, men någon
af de närmaste da-
garna fara vi nog.
Det skall nog inte
skada oss att få
lite omväxling på
luft och komma
.
[Sida 5]
ifrån det här för-
bannade rummet.
Gud skall veta att
vi inte ha som
hemskap. Rummet
är för litet för
en [streck] det är bara
sängen som är
stor, men där är
vi också två. Det
är rent otäckt hvad 
man kan bli led 
vid ett hyrt rum
[streck] Och Mamma
som flyttar. Hur
känns det? Jag 
.
[Sida 6]
försöker i andanom
möblera Sjöviks-
rummet med de 
gamla möblerna, för
att tänka mej
hur där skall se
ut, när vi kom-
ma hem. Är det
gjorda några större
förändringar i den
öfre våningen? Jag
menar att ett 
rum till däruppe
skulle nog inte
skadat och plats
finns ju. Men 
.
[Sida 7]
det är också bra
som det är. Det finns
ju rum för mej ett
par månader i som-
mar. Jag vill ligga
på Sjövik och rita
sagoboken och Esther
skall till Sjömans på
Viddinge. Under tiden
får jag se mig om
efter ett hus i en
skogsbacke att bo
i när vintern kom-
mer. [streck] I främmande
land är nog bra
på många sätt, 
.
[Sida 8]
men hemma är bäst.
Esther får alltid tå-
rar i ögonen när
jag talar om en skogs-
backe. Här gå också
så många pängar
trotts allt snåleri
och alla försakelser.
De sista pängarna
på kreditbrefvet tog
jag upp här om dagen.
Jag har skrifvit till
Göteborg efter 1000 kr.
som jag hade där. får
se huru länge de
räcka. Tack för 
brefvet du Hjalmar
och häls.
John
[inskrivet på tvären i vänster marginal: Hälsningar Esther]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma.
Söndag.
mars.
09
Kära föräldrar och brödrar
Vi äro midt i 
fastan. Solen ski-
ner och haglen
smattra om hvart-
annat. Det är med
andra ord det värsta
aprilväder jag varit
med om. Esther,
alla andra män-
niskor och jag med
.
[Sida 2]
äro krassliga, gå
och hänga hufvude-
na och ha dålig
aptit. Den italien-
ska födan börjar
bli enformig. Som
väl är finns ”das
grosse Vaterland über
alles” och omväxling
förnöjer. [streck]
Min sista fluga
äro gammelkristliga
mosaiker. Dem be-
söker jag flitigt,
(nästan lika flitigt
som biograferna)
.
[Sida 3]
och har på sista
tiden upptäckt en 
hel del nya skön-
heter på området.
De äro bland det
mäst prakt och
själfulla man kan 
få skåda. [streck] Vi ha
de sista veckorna
stått i begrepp att
lämna Rom för
någon kort tid.
Till någon af små-
städerna här om-
kring. Men tack
vare det ostadiga
.
[Sida 4]
vädret och ett par
större teckningar, som
jag hållet på med,
har det undan
för undan blifvit
[överskrivet: uj] uppskjutet. I mor-
gon skall jag upp 
i bergen tillsammans 
med en norsk må-
lare, men någon
af de närmaste da-
garna fara vi nog.
Det skall nog inte
skada oss att få
lite omväxling på
luft och komma
.
[Sida 5]
ifrån det här för-
bannade rummet.
Gud skall veta att
vi inte ha som
hemskap. Rummet
är för litet för
en [streck] det är bara
sängen som är
stor, men där är
vi också två. Det
är rent otäckt hvad 
man kan bli led 
vid ett hyrt rum
[streck] Och Mamma
som flyttar. Hur
känns det? Jag 
.
[Sida 6]
försöker i andanom
möblera Sjöviks-
rummet med de 
gamla möblerna, för
att tänka mej
hur där skall se
ut, när vi kom-
ma hem. Är det
gjorda några större
förändringar i den
öfre våningen? Jag
menar att ett 
rum till däruppe
skulle nog inte
skadat och plats
finns ju. Men 
.
[Sida 7]
det är också bra
som det är. Det finns
ju rum för mej ett
par månader i som-
mar. Jag vill ligga
på Sjövik och rita
sagoboken och Esther
skall till Sjömans på
Viddinge. Under tiden
får jag se mig om
efter ett hus i en
skogsbacke att bo
i när vintern kom-
mer. [streck] I främmande
land är nog bra
på många sätt, 
.
[Sida 8]
men hemma är bäst.
Esther får alltid tå-
rar i ögonen när
jag talar om en skogs-
backe. Här gå också
så många pängar
trotts allt snåleri
och alla försakelser.
De sista pängarna
på kreditbrefvet tog
jag upp här om dagen.
Jag har skrifvit till
Göteborg efter 1000 kr.
som jag hade där. får
se huru länge de
räcka. Tack för 
brefvet du Hjalmar
och häls.
John
[inskrivet på tvären i vänster marginal: Hälsningar Esther]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma.
Söndag.
mars.
09
Kära föräldrar och brödrar
Vi äro midt i 
fastan. Solen ski-
ner och haglen
smattra om hvart-
annat. Det är med
andra ord det värsta
aprilväder jag varit
med om. Esther,
alla andra män-
niskor och jag med
.
[Sida 2]
äro krassliga, gå
och hänga hufvude-
na och ha dålig
aptit. Den italien-
ska födan börjar
bli enformig. Som
väl är finns ”das
grosse Vaterland über
alles” och omväxling
förnöjer. [streck]
Min sista fluga
äro gammelkristliga
mosaiker. Dem be-
söker jag flitigt,
(nästan lika flitigt
som biograferna)
.
[Sida 3]
och har på sista
tiden upptäckt en 
hel del nya skön-
heter på området.
De äro bland det
mäst prakt och
själfulla man kan 
få skåda. [streck] Vi ha
de sista veckorna
stått i begrepp att
lämna Rom för
någon kort tid.
Till någon af små-
städerna här om-
kring. Men tack
vare det ostadiga
.
[Sida 4]
vädret och ett par
större teckningar, som
jag hållet på med,
har det undan
för undan blifvit
[överskrivet: uj] uppskjutet. I mor-
gon skall jag upp 
i bergen tillsammans 
med en norsk må-
lare, men någon
af de närmaste da-
garna fara vi nog.
Det skall nog inte
skada oss att få
lite omväxling på
luft och komma
.
[Sida 5]
ifrån det här för-
bannade rummet.
Gud skall veta att
vi inte ha som
hemskap. Rummet
är för litet för
en [streck] det är bara
sängen som är
stor, men där är
vi också två. Det
är rent otäckt hvad 
man kan bli led 
vid ett hyrt rum
[streck] Och Mamma
som flyttar. Hur
känns det? Jag 
.
[Sida 6]
försöker i andanom
möblera Sjöviks-
rummet med de 
gamla möblerna, för
att tänka mej
hur där skall se
ut, när vi kom-
ma hem. Är det
gjorda några större
förändringar i den
öfre våningen? Jag
menar att ett 
rum till däruppe
skulle nog inte
skadat och plats
finns ju. Men 
.
[Sida 7]
det är också bra
som det är. Det finns
ju rum för mej ett
par månader i som-
mar. Jag vill ligga
på Sjövik och rita
sagoboken och Esther
skall till Sjömans på
Viddinge. Under tiden
får jag se mig om
efter ett hus i en
skogsbacke att bo
i när vintern kom-
mer. [streck] I främmande
land är nog bra
på många sätt, 
.
[Sida 8]
men hemma är bäst.
Esther får alltid tå-
rar i ögonen när
jag talar om en skogs-
backe. Här gå också
så många pängar
trotts allt snåleri
och alla försakelser.
De sista pängarna
på kreditbrefvet tog
jag upp här om dagen.
Jag har skrifvit till
Göteborg efter 1000 kr.
som jag hade där. får
se huru länge de
räcka. Tack för 
brefvet du Hjalmar
och häls.
John
[inskrivet på tvären i vänster marginal: Hälsningar Esther]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark, Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som skribent, med en hälsning av Ester. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Roma.
Söndag.
mars.
09
Kära föräldrar och brödrar
Vi äro midt i 
fastan. Solen ski-
ner och haglen
smattra om hvart-
annat. Det är med
andra ord det värsta
aprilväder jag varit
med om. Esther,
alla andra män-
niskor och jag med
.
[Sida 2]
äro krassliga, gå
och hänga hufvude-
na och ha dålig
aptit. Den italien-
ska födan börjar
bli enformig. Som
väl är finns ”das
grosse Vaterland über
alles” och omväxling
förnöjer. [streck]
Min sista fluga
äro gammelkristliga
mosaiker. Dem be-
söker jag flitigt,
(nästan lika flitigt
som biograferna)
.
[Sida 3]
och har på sista
tiden upptäckt en 
hel del nya skön-
heter på området.
De äro bland det
mäst prakt och
själfulla man kan 
få skåda. [streck] Vi ha
de sista veckorna
stått i begrepp att
lämna Rom för
någon kort tid.
Till någon af små-
städerna här om-
kring. Men tack
vare det ostadiga
.
[Sida 4]
vädret och ett par
större teckningar, som
jag hållet på med,
har det undan
för undan blifvit
[överskrivet: uj] uppskjutet. I mor-
gon skall jag upp 
i bergen tillsammans 
med en norsk må-
lare, men någon
af de närmaste da-
garna fara vi nog.
Det skall nog inte
skada oss att få
lite omväxling på
luft och komma
.
[Sida 5]
ifrån det här för-
bannade rummet.
Gud skall veta att
vi inte ha som
hemskap. Rummet
är för litet för
en [streck] det är bara
sängen som är
stor, men där är
vi också två. Det
är rent otäckt hvad 
man kan bli led 
vid ett hyrt rum
[streck] Och Mamma
som flyttar. Hur
känns det? Jag 
.
[Sida 6]
försöker i andanom
möblera Sjöviks-
rummet med de 
gamla möblerna, för
att tänka mej
hur där skall se
ut, när vi kom-
ma hem. Är det
gjorda några större
förändringar i den
öfre våningen? Jag
menar att ett 
rum till däruppe
skulle nog inte
skadat och plats
finns ju. Men 
.
[Sida 7]
det är också bra
som det är. Det finns
ju rum för mej ett
par månader i som-
mar. Jag vill ligga
på Sjövik och rita
sagoboken och Esther
skall till Sjömans på
Viddinge. Under tiden
får jag se mig om
efter ett hus i en
skogsbacke att bo
i när vintern kom-
mer. [streck] I främmande
land är nog bra
på många sätt, 
.
[Sida 8]
men hemma är bäst.
Esther får alltid tå-
rar i ögonen när
jag talar om en skogs-
backe. Här gå också
så många pängar
trotts allt snåleri
och alla försakelser.
De sista pängarna
på kreditbrefvet tog
jag upp här om dagen.
Jag har skrifvit till
Göteborg efter 1000 kr.
som jag hade där. får
se huru länge de
räcka. Tack för 
brefvet du Hjalmar
och häls.
John
[inskrivet på tvären i vänster marginal: Hälsningar Esther]
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to