• Brev 1903-10-11 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm
Lördag den 11 okt
1903
Jag mår bra och trifs
utmärkt i min lill-
kammare, trotts att jag fångar
3 – 4 loppor om dygnet.
Det kan ju ingen hjälpa att
de finnas. det är i alla fall
en viss glädje med dem, ty
man blir alltid så inner-
ligt glad när man får fatt
i någon syndare.
Nu har jag fått en fotogen-
kamin så det är skapligt
varmt.
Så har jag den sorgliga
.
[Sida 2]
2  3
pligten tillkännagifva att
min tanke på prisämnesmålning
fatt ett snöpligt slut.
Jag anade det genast som jag
kom hit upp. Gamla prissar
som jag aldrig haft en aning
om att de skulle [överskrivet
: k] söka, sökte
och fick naturligtvis. Men
sådant får man sätta sig
öfver. Det afgörande
sammanträdet var först
i går.
Förofrigt är här förfärligt
ligt sig. Allting går i sina
gamla vanliga kuggar. Jag
blef i det närmsta enhälligt
återvald till tidningsman
men jag ämnar vid nästa 
sammanträde anhålla om
2 koleger. Det fordras minst
.
[Sida 3]
3 att kunna indrifva några
bidrag.
Så har jag gjordt 6 små
teckningar åt Bonnier, 50 kr.
Så har jag varit uppe och 
bockat mig för en fröken
Kvint, redaktör för Julklappen
och Folkets barntidning. Jag vän-
tar dagligen [överstruket: b] manuskript
för [överstruket: den] tidningen likaså
från Barnbiblioteket Saga
och Evangeliska fosterlandsstif-
telsen.
Ja Det är allt hvad jag
har att skrifva
Hälsningar till alla
John.
P.S. Ni kan gärna skicka
.
[Sida 4]
min Susannastudie sam-
tidigt som mina kläder
och tobakspåsen. D.S.
Tack ska du ha för
kortet Enne!
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1903-10-11 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm
Lördag den 11 okt
1903
Jag mår bra och trifs
utmärkt i min lill-
kammare, trotts att jag fångar
3 – 4 loppor om dygnet.
Det kan ju ingen hjälpa att
de finnas. det är i alla fall
en viss glädje med dem, ty
man blir alltid så inner-
ligt glad när man får fatt
i någon syndare.
Nu har jag fått en fotogen-
kamin så det är skapligt
varmt.
Så har jag den sorgliga
.
[Sida 2]
2  3
pligten tillkännagifva att
min tanke på prisämnesmålning
fatt ett snöpligt slut.
Jag anade det genast som jag
kom hit upp. Gamla prissar
som jag aldrig haft en aning
om att de skulle [överskrivet
: k] söka, sökte
och fick naturligtvis. Men
sådant får man sätta sig
öfver. Det afgörande
sammanträdet var först
i går.
Förofrigt är här förfärligt
ligt sig. Allting går i sina
gamla vanliga kuggar. Jag
blef i det närmsta enhälligt
återvald till tidningsman
men jag ämnar vid nästa 
sammanträde anhålla om
2 koleger. Det fordras minst
.
[Sida 3]
3 att kunna indrifva några
bidrag.
Så har jag gjordt 6 små
teckningar åt Bonnier, 50 kr.
Så har jag varit uppe och 
bockat mig för en fröken
Kvint, redaktör för Julklappen
och Folkets barntidning. Jag vän-
tar dagligen [överstruket: b] manuskript
för [överstruket: den] tidningen likaså
från Barnbiblioteket Saga
och Evangeliska fosterlandsstif-
telsen.
Ja Det är allt hvad jag
har att skrifva
Hälsningar till alla
John.
P.S. Ni kan gärna skicka
.
[Sida 4]
min Susannastudie sam-
tidigt som mina kläder
och tobakspåsen. D.S.
Tack ska du ha för
kortet Enne!
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1903-10-11 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm
Lördag den 11 okt
1903
Jag mår bra och trifs
utmärkt i min lill-
kammare, trotts att jag fångar
3 – 4 loppor om dygnet.
Det kan ju ingen hjälpa att
de finnas. det är i alla fall
en viss glädje med dem, ty
man blir alltid så inner-
ligt glad när man får fatt
i någon syndare.
Nu har jag fått en fotogen-
kamin så det är skapligt
varmt.
Så har jag den sorgliga
.
[Sida 2]
2  3
pligten tillkännagifva att
min tanke på prisämnesmålning
fatt ett snöpligt slut.
Jag anade det genast som jag
kom hit upp. Gamla prissar
som jag aldrig haft en aning
om att de skulle [överskrivet
: k] söka, sökte
och fick naturligtvis. Men
sådant får man sätta sig
öfver. Det afgörande
sammanträdet var först
i går.
Förofrigt är här förfärligt
ligt sig. Allting går i sina
gamla vanliga kuggar. Jag
blef i det närmsta enhälligt
återvald till tidningsman
men jag ämnar vid nästa 
sammanträde anhålla om
2 koleger. Det fordras minst
.
[Sida 3]
3 att kunna indrifva några
bidrag.
Så har jag gjordt 6 små
teckningar åt Bonnier, 50 kr.
Så har jag varit uppe och 
bockat mig för en fröken
Kvint, redaktör för Julklappen
och Folkets barntidning. Jag vän-
tar dagligen [överstruket: b] manuskript
för [överstruket: den] tidningen likaså
från Barnbiblioteket Saga
och Evangeliska fosterlandsstif-
telsen.
Ja Det är allt hvad jag
har att skrifva
Hälsningar till alla
John.
P.S. Ni kan gärna skicka
.
[Sida 4]
min Susannastudie sam-
tidigt som mina kläder
och tobakspåsen. D.S.
Tack ska du ha för
kortet Enne!
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1903-10-11 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm
Lördag den 11 okt
1903
Jag mår bra och trifs
utmärkt i min lill-
kammare, trotts att jag fångar
3 – 4 loppor om dygnet.
Det kan ju ingen hjälpa att
de finnas. det är i alla fall
en viss glädje med dem, ty
man blir alltid så inner-
ligt glad när man får fatt
i någon syndare.
Nu har jag fått en fotogen-
kamin så det är skapligt
varmt.
Så har jag den sorgliga
.
[Sida 2]
2  3
pligten tillkännagifva att
min tanke på prisämnesmålning
fatt ett snöpligt slut.
Jag anade det genast som jag
kom hit upp. Gamla prissar
som jag aldrig haft en aning
om att de skulle [överskrivet
: k] söka, sökte
och fick naturligtvis. Men
sådant får man sätta sig
öfver. Det afgörande
sammanträdet var först
i går.
Förofrigt är här förfärligt
ligt sig. Allting går i sina
gamla vanliga kuggar. Jag
blef i det närmsta enhälligt
återvald till tidningsman
men jag ämnar vid nästa 
sammanträde anhålla om
2 koleger. Det fordras minst
.
[Sida 3]
3 att kunna indrifva några
bidrag.
Så har jag gjordt 6 små
teckningar åt Bonnier, 50 kr.
Så har jag varit uppe och 
bockat mig för en fröken
Kvint, redaktör för Julklappen
och Folkets barntidning. Jag vän-
tar dagligen [överstruket: b] manuskript
för [överstruket: den] tidningen likaså
från Barnbiblioteket Saga
och Evangeliska fosterlandsstif-
telsen.
Ja Det är allt hvad jag
har att skrifva
Hälsningar till alla
John.
P.S. Ni kan gärna skicka
.
[Sida 4]
min Susannastudie sam-
tidigt som mina kläder
och tobakspåsen. D.S.
Tack ska du ha för
kortet Enne!
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to