• Brev 1911-06-17 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida]
[Poststämpel: GRENNA 18 6 1911]
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke: Sverige 10 öre, svag poststämpel SUN--- -- 1911]
Konstnärinnan
Fru Ester Bauer
Björkudden
Grenna
.
[Sida 1]
Dufbo den 17 juni 1911.
Kära lilla Ester!
Tack för ditt bref som jag erhöll, jag kan
hälsa ifrån Gerda, jag fick bref i måndags
hon trifs mycket bra, herr och Fru Janson är
mycket snälla, och barnen äro äfven glada
vid henne, spelar med flickorna 2 timmar
om dagen, och hade sytt 2 klädningar till
den minsta och möser till de två större flick-
= erna i föra veckan och för öfrigt hjelpt till 
med hushållet, och hon känner sig aldrig trött
nu som förr, var hon alltid trött. Så ännu är
.
[Sida 2]
hon mycket belåten. För öfrigt är der 
så många små djur, kycklingar o lamm o kalfvar
kid ja ännu fler räknade hon upp, tiden
går så fort der säger hon. Jag [överstruken bokstav i slutet: har] sett
efter våningar i tidningarna med de är
gerna på 5 o 6 rum. Ja vist får du bo
hemma om du vill och ni båda två det
vore bäst tycker jag, det är ju icke
als långt att resa in till staden när ni
det ville, det skulle bli mycket bel – gare
för er, och äfven trefligare än vara så der
en främling igen, det skulle väl icke John
vilja, vercken för engen del eller för din
tycker jag, icke tror jag helre att han
köper och bygger i Varmland det vil
jag se förän jag tror det. För min del
tycker jag att ni skall samråda och göra
det så trefligt för er som möjligt. Jag kan
helsa ifrån Ernst Bauer, jag råkade
honom i Stockholm uppe hoss Oscar.
.
[Sida 3]
Vi hafva haft mycket kalt nu en åtta dagar
Gurgor böner o potatis och ännu mer [inskrivet: fryser bort] vi
hade fått mycket gjorgubbar men äfven de
hafva fått skada utaf kylden, få vi icke
regn så få vi ingen ting är jag rädd in=
get vatten har vi att vattna med ej heller
så det ser besvärligt ut nu, men jag hoppas
på att Gud hjelper med regn i rätt tid.
Ja nu har jag icke mer att omtala än att 
jag har icke fått bref ifrån Selma sen
jul, jag har skrifvit men ej fått svar.
jag kan ej förstå hur det är med henne
jag är nästan bekymradt, men jag får
väl ändå lugna mig, ibland tycker jag
att tiden är så lång, hade jag ej trägården
att gå ut och possla i så vore det odrägligt.
I morgon är det Carins föddelsedag så reser
jag väl till stan, Nu vet jag ej mer för
denna gång än tusen varmma helsningar
till eder helsa John, tecknar din
Moder
[streck]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1911-06-17 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida]
[Poststämpel: GRENNA 18 6 1911]
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke: Sverige 10 öre, svag poststämpel SUN--- -- 1911]
Konstnärinnan
Fru Ester Bauer
Björkudden
Grenna
.
[Sida 1]
Dufbo den 17 juni 1911.
Kära lilla Ester!
Tack för ditt bref som jag erhöll, jag kan
hälsa ifrån Gerda, jag fick bref i måndags
hon trifs mycket bra, herr och Fru Janson är
mycket snälla, och barnen äro äfven glada
vid henne, spelar med flickorna 2 timmar
om dagen, och hade sytt 2 klädningar till
den minsta och möser till de två större flick-
= erna i föra veckan och för öfrigt hjelpt till 
med hushållet, och hon känner sig aldrig trött
nu som förr, var hon alltid trött. Så ännu är
.
[Sida 2]
hon mycket belåten. För öfrigt är der 
så många små djur, kycklingar o lamm o kalfvar
kid ja ännu fler räknade hon upp, tiden
går så fort der säger hon. Jag [överstruken bokstav i slutet: har] sett
efter våningar i tidningarna med de är
gerna på 5 o 6 rum. Ja vist får du bo
hemma om du vill och ni båda två det
vore bäst tycker jag, det är ju icke
als långt att resa in till staden när ni
det ville, det skulle bli mycket bel – gare
för er, och äfven trefligare än vara så der
en främling igen, det skulle väl icke John
vilja, vercken för engen del eller för din
tycker jag, icke tror jag helre att han
köper och bygger i Varmland det vil
jag se förän jag tror det. För min del
tycker jag att ni skall samråda och göra
det så trefligt för er som möjligt. Jag kan
helsa ifrån Ernst Bauer, jag råkade
honom i Stockholm uppe hoss Oscar.
.
[Sida 3]
Vi hafva haft mycket kalt nu en åtta dagar
Gurgor böner o potatis och ännu mer [inskrivet: fryser bort] vi
hade fått mycket gjorgubbar men äfven de
hafva fått skada utaf kylden, få vi icke
regn så få vi ingen ting är jag rädd in=
get vatten har vi att vattna med ej heller
så det ser besvärligt ut nu, men jag hoppas
på att Gud hjelper med regn i rätt tid.
Ja nu har jag icke mer att omtala än att 
jag har icke fått bref ifrån Selma sen
jul, jag har skrifvit men ej fått svar.
jag kan ej förstå hur det är med henne
jag är nästan bekymradt, men jag får
väl ändå lugna mig, ibland tycker jag
att tiden är så lång, hade jag ej trägården
att gå ut och possla i så vore det odrägligt.
I morgon är det Carins föddelsedag så reser
jag väl till stan, Nu vet jag ej mer för
denna gång än tusen varmma helsningar
till eder helsa John, tecknar din
Moder
[streck]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1911-06-17 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida]
[Poststämpel: GRENNA 18 6 1911]
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke: Sverige 10 öre, svag poststämpel SUN--- -- 1911]
Konstnärinnan
Fru Ester Bauer
Björkudden
Grenna
.
[Sida 1]
Dufbo den 17 juni 1911.
Kära lilla Ester!
Tack för ditt bref som jag erhöll, jag kan
hälsa ifrån Gerda, jag fick bref i måndags
hon trifs mycket bra, herr och Fru Janson är
mycket snälla, och barnen äro äfven glada
vid henne, spelar med flickorna 2 timmar
om dagen, och hade sytt 2 klädningar till
den minsta och möser till de två större flick-
= erna i föra veckan och för öfrigt hjelpt till 
med hushållet, och hon känner sig aldrig trött
nu som förr, var hon alltid trött. Så ännu är
.
[Sida 2]
hon mycket belåten. För öfrigt är der 
så många små djur, kycklingar o lamm o kalfvar
kid ja ännu fler räknade hon upp, tiden
går så fort der säger hon. Jag [överstruken bokstav i slutet: har] sett
efter våningar i tidningarna med de är
gerna på 5 o 6 rum. Ja vist får du bo
hemma om du vill och ni båda två det
vore bäst tycker jag, det är ju icke
als långt att resa in till staden när ni
det ville, det skulle bli mycket bel – gare
för er, och äfven trefligare än vara så der
en främling igen, det skulle väl icke John
vilja, vercken för engen del eller för din
tycker jag, icke tror jag helre att han
köper och bygger i Varmland det vil
jag se förän jag tror det. För min del
tycker jag att ni skall samråda och göra
det så trefligt för er som möjligt. Jag kan
helsa ifrån Ernst Bauer, jag råkade
honom i Stockholm uppe hoss Oscar.
.
[Sida 3]
Vi hafva haft mycket kalt nu en åtta dagar
Gurgor böner o potatis och ännu mer [inskrivet: fryser bort] vi
hade fått mycket gjorgubbar men äfven de
hafva fått skada utaf kylden, få vi icke
regn så få vi ingen ting är jag rädd in=
get vatten har vi att vattna med ej heller
så det ser besvärligt ut nu, men jag hoppas
på att Gud hjelper med regn i rätt tid.
Ja nu har jag icke mer att omtala än att 
jag har icke fått bref ifrån Selma sen
jul, jag har skrifvit men ej fått svar.
jag kan ej förstå hur det är med henne
jag är nästan bekymradt, men jag får
väl ändå lugna mig, ibland tycker jag
att tiden är så lång, hade jag ej trägården
att gå ut och possla i så vore det odrägligt.
I morgon är det Carins föddelsedag så reser
jag väl till stan, Nu vet jag ej mer för
denna gång än tusen varmma helsningar
till eder helsa John, tecknar din
Moder
[streck]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1911-06-17 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida]
[Poststämpel: GRENNA 18 6 1911]
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke: Sverige 10 öre, svag poststämpel SUN--- -- 1911]
Konstnärinnan
Fru Ester Bauer
Björkudden
Grenna
.
[Sida 1]
Dufbo den 17 juni 1911.
Kära lilla Ester!
Tack för ditt bref som jag erhöll, jag kan
hälsa ifrån Gerda, jag fick bref i måndags
hon trifs mycket bra, herr och Fru Janson är
mycket snälla, och barnen äro äfven glada
vid henne, spelar med flickorna 2 timmar
om dagen, och hade sytt 2 klädningar till
den minsta och möser till de två större flick-
= erna i föra veckan och för öfrigt hjelpt till 
med hushållet, och hon känner sig aldrig trött
nu som förr, var hon alltid trött. Så ännu är
.
[Sida 2]
hon mycket belåten. För öfrigt är der 
så många små djur, kycklingar o lamm o kalfvar
kid ja ännu fler räknade hon upp, tiden
går så fort der säger hon. Jag [överstruken bokstav i slutet: har] sett
efter våningar i tidningarna med de är
gerna på 5 o 6 rum. Ja vist får du bo
hemma om du vill och ni båda två det
vore bäst tycker jag, det är ju icke
als långt att resa in till staden när ni
det ville, det skulle bli mycket bel – gare
för er, och äfven trefligare än vara så der
en främling igen, det skulle väl icke John
vilja, vercken för engen del eller för din
tycker jag, icke tror jag helre att han
köper och bygger i Varmland det vil
jag se förän jag tror det. För min del
tycker jag att ni skall samråda och göra
det så trefligt för er som möjligt. Jag kan
helsa ifrån Ernst Bauer, jag råkade
honom i Stockholm uppe hoss Oscar.
.
[Sida 3]
Vi hafva haft mycket kalt nu en åtta dagar
Gurgor böner o potatis och ännu mer [inskrivet: fryser bort] vi
hade fått mycket gjorgubbar men äfven de
hafva fått skada utaf kylden, få vi icke
regn så få vi ingen ting är jag rädd in=
get vatten har vi att vattna med ej heller
så det ser besvärligt ut nu, men jag hoppas
på att Gud hjelper med regn i rätt tid.
Ja nu har jag icke mer att omtala än att 
jag har icke fått bref ifrån Selma sen
jul, jag har skrifvit men ej fått svar.
jag kan ej förstå hur det är med henne
jag är nästan bekymradt, men jag får
väl ändå lugna mig, ibland tycker jag
att tiden är så lång, hade jag ej trägården
att gå ut och possla i så vore det odrägligt.
I morgon är det Carins föddelsedag så reser
jag väl till stan, Nu vet jag ej mer för
denna gång än tusen varmma helsningar
till eder helsa John, tecknar din
Moder
[streck]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1911-06-17 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida]
[Poststämpel: GRENNA 18 6 1911]
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke: Sverige 10 öre, svag poststämpel SUN--- -- 1911]
Konstnärinnan
Fru Ester Bauer
Björkudden
Grenna
.
[Sida 1]
Dufbo den 17 juni 1911.
Kära lilla Ester!
Tack för ditt bref som jag erhöll, jag kan
hälsa ifrån Gerda, jag fick bref i måndags
hon trifs mycket bra, herr och Fru Janson är
mycket snälla, och barnen äro äfven glada
vid henne, spelar med flickorna 2 timmar
om dagen, och hade sytt 2 klädningar till
den minsta och möser till de två större flick-
= erna i föra veckan och för öfrigt hjelpt till 
med hushållet, och hon känner sig aldrig trött
nu som förr, var hon alltid trött. Så ännu är
.
[Sida 2]
hon mycket belåten. För öfrigt är der 
så många små djur, kycklingar o lamm o kalfvar
kid ja ännu fler räknade hon upp, tiden
går så fort der säger hon. Jag [överstruken bokstav i slutet: har] sett
efter våningar i tidningarna med de är
gerna på 5 o 6 rum. Ja vist får du bo
hemma om du vill och ni båda två det
vore bäst tycker jag, det är ju icke
als långt att resa in till staden när ni
det ville, det skulle bli mycket bel – gare
för er, och äfven trefligare än vara så der
en främling igen, det skulle väl icke John
vilja, vercken för engen del eller för din
tycker jag, icke tror jag helre att han
köper och bygger i Varmland det vil
jag se förän jag tror det. För min del
tycker jag att ni skall samråda och göra
det så trefligt för er som möjligt. Jag kan
helsa ifrån Ernst Bauer, jag råkade
honom i Stockholm uppe hoss Oscar.
.
[Sida 3]
Vi hafva haft mycket kalt nu en åtta dagar
Gurgor böner o potatis och ännu mer [inskrivet: fryser bort] vi
hade fått mycket gjorgubbar men äfven de
hafva fått skada utaf kylden, få vi icke
regn så få vi ingen ting är jag rädd in=
get vatten har vi att vattna med ej heller
så det ser besvärligt ut nu, men jag hoppas
på att Gud hjelper med regn i rätt tid.
Ja nu har jag icke mer att omtala än att 
jag har icke fått bref ifrån Selma sen
jul, jag har skrifvit men ej fått svar.
jag kan ej förstå hur det är med henne
jag är nästan bekymradt, men jag får
väl ändå lugna mig, ibland tycker jag
att tiden är så lång, hade jag ej trägården
att gå ut och possla i så vore det odrägligt.
I morgon är det Carins föddelsedag så reser
jag väl till stan, Nu vet jag ej mer för
denna gång än tusen varmma helsningar
till eder helsa John, tecknar din
Moder
[streck]
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to