Textil

På avigsidan på den breda nedvikningen en märkning instickad. Masktäthet: 10 på 1 cm.

Share to