• Brev 1912-02-28 från Ester Bauer till Joseph Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 28 . 2 1912
Kära Pappa.
Vi må utmärkt. Vädret
är grått, det har regnat
ett par dagar. John är
i stan i dag och då
passar jag på att skrifva
ett bref till pappa som
gäller honom.
Det resterande på kom-
munalskatten som pappa
betalade är ju ganska
rätt d.v.s. 40 kr. 75 öre
.
[Sida 2]
skulle betalas i sept.
1911 och pappa betalade
visst 48 kr. 15 öre, hvar
de fått de 8 kr. ifrån
förstår jag inte.
I går betalade jag
kommunalskatten till
Grenna för 1911 56, 63 kr
(med min julklapp som jag
fick af pappa.) John ville
att vi skulle vänta och
låta polisen ta ut den
i sinom tid, men det
tycker jag är tråkigt
och så sände jag
.
[Sida 3]
pengar på eget bevåg.
Nu ämnar jag ha pappa
om hjälp att ordna
Johns ekonomi. Det är
ju ändå alltid pappa
som får göra det till
slut. John har en
konstig slags stolthet,
han låter förr sina
fodringsägare på laga
väg ta ut sin fodran
än att han i [understruket: rätt] tid
vänder sej till pappa.
Men att få besök af
polis och hot om 
.
[Sida 4]
sådant är inte roligt.
(polis har varit och tagit
kronoskatt för 1911. John
har ju visserligen aldrig
fått någon debetsedel,
men den ska man visst 
hämta själf i Grenna.)
Det är naturligtvis demo-
raliserande för John
att aldrig ha någon
fast eller bestämd
inkomst och dels
hindrar det honom i
hans utveckling som 
konstnär. Jag är öfver-
tygad om att pappa
gärna ger John på
.
[Sida 5]
2
[understruket: regelbundna] tider (t.ex)
kvartalsvis) utdelningen
på de axier John skattar
för. Det gör väl pappa 
prisis det samma, och
John skulle det göra
så oändligt godt. Han
sluppe då att så ofta
vara vid dåligt humör
och han kunde arbeta
mera i lugn och, hvilket
som nästan är det allra
viktigaste, han skulle 
känna sej ha fast
mark att bygga på
han skulle få mera
.
[Sida 6]
ryggrad och mera
värde i egna ögon
och det behöfver John.
Pappa blir väl inte
ond för att jag lägger
mej i hvad som strängt
taget inte rör mej,
men jag menar ju
endast godt för John
och jag tycker så mycket
om honom och sätter
honom så högt som
konstnär att jag vill
att han i lugn skulle
kunna få utveckla sej.
.
[Sida 7]
Om pappa kan göra 
detta för John så
skrif det till honom
och då blir han så
gränslöst glad, men
nämn [understruket: intet] [överstruket: det] om mitt
bref utan [understruket: bränn det
så att John inte får
tag i det.] Han har ju 
sin konstiga stolthet.
För några år sen
talade jag med Hjalmar
om samma sak och
han lofvade att tala 
med pappa om det,
kanske Hjalmar 
.
[Sida 8]
glömde det sedan
men jag talade då
om för John att han
kanske skulle få det
så och det var röran-
de att se hur glad 
han blef.
John arbetar mycket
nu, utaf ritboken äro
6 häften färdiga. De
böckerna rita vi i båda
två. Jag målar min
svägerskas porträtt, blir
det bra ska jag söka
stipendium på det i vår.
John ämnar visst också
söka stipendium
Många hälsningar till er alla
från Ester.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-02-28 från Ester Bauer till Joseph Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 28 . 2 1912
Kära Pappa.
Vi må utmärkt. Vädret
är grått, det har regnat
ett par dagar. John är
i stan i dag och då
passar jag på att skrifva
ett bref till pappa som
gäller honom.
Det resterande på kom-
munalskatten som pappa
betalade är ju ganska
rätt d.v.s. 40 kr. 75 öre
.
[Sida 2]
skulle betalas i sept.
1911 och pappa betalade
visst 48 kr. 15 öre, hvar
de fått de 8 kr. ifrån
förstår jag inte.
I går betalade jag
kommunalskatten till
Grenna för 1911 56, 63 kr
(med min julklapp som jag
fick af pappa.) John ville
att vi skulle vänta och
låta polisen ta ut den
i sinom tid, men det
tycker jag är tråkigt
och så sände jag
.
[Sida 3]
pengar på eget bevåg.
Nu ämnar jag ha pappa
om hjälp att ordna
Johns ekonomi. Det är
ju ändå alltid pappa
som får göra det till
slut. John har en
konstig slags stolthet,
han låter förr sina
fodringsägare på laga
väg ta ut sin fodran
än att han i [understruket: rätt] tid
vänder sej till pappa.
Men att få besök af
polis och hot om 
.
[Sida 4]
sådant är inte roligt.
(polis har varit och tagit
kronoskatt för 1911. John
har ju visserligen aldrig
fått någon debetsedel,
men den ska man visst 
hämta själf i Grenna.)
Det är naturligtvis demo-
raliserande för John
att aldrig ha någon
fast eller bestämd
inkomst och dels
hindrar det honom i
hans utveckling som 
konstnär. Jag är öfver-
tygad om att pappa
gärna ger John på
.
[Sida 5]
2
[understruket: regelbundna] tider (t.ex)
kvartalsvis) utdelningen
på de axier John skattar
för. Det gör väl pappa 
prisis det samma, och
John skulle det göra
så oändligt godt. Han
sluppe då att så ofta
vara vid dåligt humör
och han kunde arbeta
mera i lugn och, hvilket
som nästan är det allra
viktigaste, han skulle 
känna sej ha fast
mark att bygga på
han skulle få mera
.
[Sida 6]
ryggrad och mera
värde i egna ögon
och det behöfver John.
Pappa blir väl inte
ond för att jag lägger
mej i hvad som strängt
taget inte rör mej,
men jag menar ju
endast godt för John
och jag tycker så mycket
om honom och sätter
honom så högt som
konstnär att jag vill
att han i lugn skulle
kunna få utveckla sej.
.
[Sida 7]
Om pappa kan göra 
detta för John så
skrif det till honom
och då blir han så
gränslöst glad, men
nämn [understruket: intet] [överstruket: det] om mitt
bref utan [understruket: bränn det
så att John inte får
tag i det.] Han har ju 
sin konstiga stolthet.
För några år sen
talade jag med Hjalmar
om samma sak och
han lofvade att tala 
med pappa om det,
kanske Hjalmar 
.
[Sida 8]
glömde det sedan
men jag talade då
om för John att han
kanske skulle få det
så och det var röran-
de att se hur glad 
han blef.
John arbetar mycket
nu, utaf ritboken äro
6 häften färdiga. De
böckerna rita vi i båda
två. Jag målar min
svägerskas porträtt, blir
det bra ska jag söka
stipendium på det i vår.
John ämnar visst också
söka stipendium
Många hälsningar till er alla
från Ester.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-02-28 från Ester Bauer till Joseph Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 28 . 2 1912
Kära Pappa.
Vi må utmärkt. Vädret
är grått, det har regnat
ett par dagar. John är
i stan i dag och då
passar jag på att skrifva
ett bref till pappa som
gäller honom.
Det resterande på kom-
munalskatten som pappa
betalade är ju ganska
rätt d.v.s. 40 kr. 75 öre
.
[Sida 2]
skulle betalas i sept.
1911 och pappa betalade
visst 48 kr. 15 öre, hvar
de fått de 8 kr. ifrån
förstår jag inte.
I går betalade jag
kommunalskatten till
Grenna för 1911 56, 63 kr
(med min julklapp som jag
fick af pappa.) John ville
att vi skulle vänta och
låta polisen ta ut den
i sinom tid, men det
tycker jag är tråkigt
och så sände jag
.
[Sida 3]
pengar på eget bevåg.
Nu ämnar jag ha pappa
om hjälp att ordna
Johns ekonomi. Det är
ju ändå alltid pappa
som får göra det till
slut. John har en
konstig slags stolthet,
han låter förr sina
fodringsägare på laga
väg ta ut sin fodran
än att han i [understruket: rätt] tid
vänder sej till pappa.
Men att få besök af
polis och hot om 
.
[Sida 4]
sådant är inte roligt.
(polis har varit och tagit
kronoskatt för 1911. John
har ju visserligen aldrig
fått någon debetsedel,
men den ska man visst 
hämta själf i Grenna.)
Det är naturligtvis demo-
raliserande för John
att aldrig ha någon
fast eller bestämd
inkomst och dels
hindrar det honom i
hans utveckling som 
konstnär. Jag är öfver-
tygad om att pappa
gärna ger John på
.
[Sida 5]
2
[understruket: regelbundna] tider (t.ex)
kvartalsvis) utdelningen
på de axier John skattar
för. Det gör väl pappa 
prisis det samma, och
John skulle det göra
så oändligt godt. Han
sluppe då att så ofta
vara vid dåligt humör
och han kunde arbeta
mera i lugn och, hvilket
som nästan är det allra
viktigaste, han skulle 
känna sej ha fast
mark att bygga på
han skulle få mera
.
[Sida 6]
ryggrad och mera
värde i egna ögon
och det behöfver John.
Pappa blir väl inte
ond för att jag lägger
mej i hvad som strängt
taget inte rör mej,
men jag menar ju
endast godt för John
och jag tycker så mycket
om honom och sätter
honom så högt som
konstnär att jag vill
att han i lugn skulle
kunna få utveckla sej.
.
[Sida 7]
Om pappa kan göra 
detta för John så
skrif det till honom
och då blir han så
gränslöst glad, men
nämn [understruket: intet] [överstruket: det] om mitt
bref utan [understruket: bränn det
så att John inte får
tag i det.] Han har ju 
sin konstiga stolthet.
För några år sen
talade jag med Hjalmar
om samma sak och
han lofvade att tala 
med pappa om det,
kanske Hjalmar 
.
[Sida 8]
glömde det sedan
men jag talade då
om för John att han
kanske skulle få det
så och det var röran-
de att se hur glad 
han blef.
John arbetar mycket
nu, utaf ritboken äro
6 häften färdiga. De
böckerna rita vi i båda
två. Jag målar min
svägerskas porträtt, blir
det bra ska jag söka
stipendium på det i vår.
John ämnar visst också
söka stipendium
Många hälsningar till er alla
från Ester.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-02-28 från Ester Bauer till Joseph Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 28 . 2 1912
Kära Pappa.
Vi må utmärkt. Vädret
är grått, det har regnat
ett par dagar. John är
i stan i dag och då
passar jag på att skrifva
ett bref till pappa som
gäller honom.
Det resterande på kom-
munalskatten som pappa
betalade är ju ganska
rätt d.v.s. 40 kr. 75 öre
.
[Sida 2]
skulle betalas i sept.
1911 och pappa betalade
visst 48 kr. 15 öre, hvar
de fått de 8 kr. ifrån
förstår jag inte.
I går betalade jag
kommunalskatten till
Grenna för 1911 56, 63 kr
(med min julklapp som jag
fick af pappa.) John ville
att vi skulle vänta och
låta polisen ta ut den
i sinom tid, men det
tycker jag är tråkigt
och så sände jag
.
[Sida 3]
pengar på eget bevåg.
Nu ämnar jag ha pappa
om hjälp att ordna
Johns ekonomi. Det är
ju ändå alltid pappa
som får göra det till
slut. John har en
konstig slags stolthet,
han låter förr sina
fodringsägare på laga
väg ta ut sin fodran
än att han i [understruket: rätt] tid
vänder sej till pappa.
Men att få besök af
polis och hot om 
.
[Sida 4]
sådant är inte roligt.
(polis har varit och tagit
kronoskatt för 1911. John
har ju visserligen aldrig
fått någon debetsedel,
men den ska man visst 
hämta själf i Grenna.)
Det är naturligtvis demo-
raliserande för John
att aldrig ha någon
fast eller bestämd
inkomst och dels
hindrar det honom i
hans utveckling som 
konstnär. Jag är öfver-
tygad om att pappa
gärna ger John på
.
[Sida 5]
2
[understruket: regelbundna] tider (t.ex)
kvartalsvis) utdelningen
på de axier John skattar
för. Det gör väl pappa 
prisis det samma, och
John skulle det göra
så oändligt godt. Han
sluppe då att så ofta
vara vid dåligt humör
och han kunde arbeta
mera i lugn och, hvilket
som nästan är det allra
viktigaste, han skulle 
känna sej ha fast
mark att bygga på
han skulle få mera
.
[Sida 6]
ryggrad och mera
värde i egna ögon
och det behöfver John.
Pappa blir väl inte
ond för att jag lägger
mej i hvad som strängt
taget inte rör mej,
men jag menar ju
endast godt för John
och jag tycker så mycket
om honom och sätter
honom så högt som
konstnär att jag vill
att han i lugn skulle
kunna få utveckla sej.
.
[Sida 7]
Om pappa kan göra 
detta för John så
skrif det till honom
och då blir han så
gränslöst glad, men
nämn [understruket: intet] [överstruket: det] om mitt
bref utan [understruket: bränn det
så att John inte får
tag i det.] Han har ju 
sin konstiga stolthet.
För några år sen
talade jag med Hjalmar
om samma sak och
han lofvade att tala 
med pappa om det,
kanske Hjalmar 
.
[Sida 8]
glömde det sedan
men jag talade då
om för John att han
kanske skulle få det
så och det var röran-
de att se hur glad 
han blef.
John arbetar mycket
nu, utaf ritboken äro
6 häften färdiga. De
böckerna rita vi i båda
två. Jag målar min
svägerskas porträtt, blir
det bra ska jag söka
stipendium på det i vår.
John ämnar visst också
söka stipendium
Många hälsningar till er alla
från Ester.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-02-28 från Ester Bauer till Joseph Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 28 . 2 1912
Kära Pappa.
Vi må utmärkt. Vädret
är grått, det har regnat
ett par dagar. John är
i stan i dag och då
passar jag på att skrifva
ett bref till pappa som
gäller honom.
Det resterande på kom-
munalskatten som pappa
betalade är ju ganska
rätt d.v.s. 40 kr. 75 öre
.
[Sida 2]
skulle betalas i sept.
1911 och pappa betalade
visst 48 kr. 15 öre, hvar
de fått de 8 kr. ifrån
förstår jag inte.
I går betalade jag
kommunalskatten till
Grenna för 1911 56, 63 kr
(med min julklapp som jag
fick af pappa.) John ville
att vi skulle vänta och
låta polisen ta ut den
i sinom tid, men det
tycker jag är tråkigt
och så sände jag
.
[Sida 3]
pengar på eget bevåg.
Nu ämnar jag ha pappa
om hjälp att ordna
Johns ekonomi. Det är
ju ändå alltid pappa
som får göra det till
slut. John har en
konstig slags stolthet,
han låter förr sina
fodringsägare på laga
väg ta ut sin fodran
än att han i [understruket: rätt] tid
vänder sej till pappa.
Men att få besök af
polis och hot om 
.
[Sida 4]
sådant är inte roligt.
(polis har varit och tagit
kronoskatt för 1911. John
har ju visserligen aldrig
fått någon debetsedel,
men den ska man visst 
hämta själf i Grenna.)
Det är naturligtvis demo-
raliserande för John
att aldrig ha någon
fast eller bestämd
inkomst och dels
hindrar det honom i
hans utveckling som 
konstnär. Jag är öfver-
tygad om att pappa
gärna ger John på
.
[Sida 5]
2
[understruket: regelbundna] tider (t.ex)
kvartalsvis) utdelningen
på de axier John skattar
för. Det gör väl pappa 
prisis det samma, och
John skulle det göra
så oändligt godt. Han
sluppe då att så ofta
vara vid dåligt humör
och han kunde arbeta
mera i lugn och, hvilket
som nästan är det allra
viktigaste, han skulle 
känna sej ha fast
mark att bygga på
han skulle få mera
.
[Sida 6]
ryggrad och mera
värde i egna ögon
och det behöfver John.
Pappa blir väl inte
ond för att jag lägger
mej i hvad som strängt
taget inte rör mej,
men jag menar ju
endast godt för John
och jag tycker så mycket
om honom och sätter
honom så högt som
konstnär att jag vill
att han i lugn skulle
kunna få utveckla sej.
.
[Sida 7]
Om pappa kan göra 
detta för John så
skrif det till honom
och då blir han så
gränslöst glad, men
nämn [understruket: intet] [överstruket: det] om mitt
bref utan [understruket: bränn det
så att John inte får
tag i det.] Han har ju 
sin konstiga stolthet.
För några år sen
talade jag med Hjalmar
om samma sak och
han lofvade att tala 
med pappa om det,
kanske Hjalmar 
.
[Sida 8]
glömde det sedan
men jag talade då
om för John att han
kanske skulle få det
så och det var röran-
de att se hur glad 
han blef.
John arbetar mycket
nu, utaf ritboken äro
6 häften färdiga. De
böckerna rita vi i båda
två. Jag målar min
svägerskas porträtt, blir
det bra ska jag söka
stipendium på det i vår.
John ämnar visst också
söka stipendium
Många hälsningar till er alla
från Ester.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-02-28 från Ester Bauer till Joseph Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 28 . 2 1912
Kära Pappa.
Vi må utmärkt. Vädret
är grått, det har regnat
ett par dagar. John är
i stan i dag och då
passar jag på att skrifva
ett bref till pappa som
gäller honom.
Det resterande på kom-
munalskatten som pappa
betalade är ju ganska
rätt d.v.s. 40 kr. 75 öre
.
[Sida 2]
skulle betalas i sept.
1911 och pappa betalade
visst 48 kr. 15 öre, hvar
de fått de 8 kr. ifrån
förstår jag inte.
I går betalade jag
kommunalskatten till
Grenna för 1911 56, 63 kr
(med min julklapp som jag
fick af pappa.) John ville
att vi skulle vänta och
låta polisen ta ut den
i sinom tid, men det
tycker jag är tråkigt
och så sände jag
.
[Sida 3]
pengar på eget bevåg.
Nu ämnar jag ha pappa
om hjälp att ordna
Johns ekonomi. Det är
ju ändå alltid pappa
som får göra det till
slut. John har en
konstig slags stolthet,
han låter förr sina
fodringsägare på laga
väg ta ut sin fodran
än att han i [understruket: rätt] tid
vänder sej till pappa.
Men att få besök af
polis och hot om 
.
[Sida 4]
sådant är inte roligt.
(polis har varit och tagit
kronoskatt för 1911. John
har ju visserligen aldrig
fått någon debetsedel,
men den ska man visst 
hämta själf i Grenna.)
Det är naturligtvis demo-
raliserande för John
att aldrig ha någon
fast eller bestämd
inkomst och dels
hindrar det honom i
hans utveckling som 
konstnär. Jag är öfver-
tygad om att pappa
gärna ger John på
.
[Sida 5]
2
[understruket: regelbundna] tider (t.ex)
kvartalsvis) utdelningen
på de axier John skattar
för. Det gör väl pappa 
prisis det samma, och
John skulle det göra
så oändligt godt. Han
sluppe då att så ofta
vara vid dåligt humör
och han kunde arbeta
mera i lugn och, hvilket
som nästan är det allra
viktigaste, han skulle 
känna sej ha fast
mark att bygga på
han skulle få mera
.
[Sida 6]
ryggrad och mera
värde i egna ögon
och det behöfver John.
Pappa blir väl inte
ond för att jag lägger
mej i hvad som strängt
taget inte rör mej,
men jag menar ju
endast godt för John
och jag tycker så mycket
om honom och sätter
honom så högt som
konstnär att jag vill
att han i lugn skulle
kunna få utveckla sej.
.
[Sida 7]
Om pappa kan göra 
detta för John så
skrif det till honom
och då blir han så
gränslöst glad, men
nämn [understruket: intet] [överstruket: det] om mitt
bref utan [understruket: bränn det
så att John inte får
tag i det.] Han har ju 
sin konstiga stolthet.
För några år sen
talade jag med Hjalmar
om samma sak och
han lofvade att tala 
med pappa om det,
kanske Hjalmar 
.
[Sida 8]
glömde det sedan
men jag talade då
om för John att han
kanske skulle få det
så och det var röran-
de att se hur glad 
han blef.
John arbetar mycket
nu, utaf ritboken äro
6 häften färdiga. De
böckerna rita vi i båda
två. Jag målar min
svägerskas porträtt, blir
det bra ska jag söka
stipendium på det i vår.
John ämnar visst också
söka stipendium
Många hälsningar till er alla
från Ester.
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to