• Brev 1912-04-22 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt sidonummer i blyerts.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 22 april
1912
Käre Pappa.
Jag hade i går ett
sammanträffande
med Oscar Ellqvist.
Vexeln förfaller med
denna månaden. Oscar
kan ej betala den, som
ju knappast var att
vänta, och nu mås-
te den ju omäsättas
Emellertid har jag
fått 2 inteckningar
(å hvardera 1000 kr)
.
[Sida 2]
på villan i Dufbo som
säkerhet och jag
sänder dem här till
Pappa samtidigt
med en ny vexel
på 1900 kr.
Om pappa sänder
dessa pängar (med 
ränteafdrag) till [understruket: mej]
(Lidingö-Brevik) så skall
jag och Oscar med
dem [överstruket: omsätta] [inskrivet: betala] den
gamla vexeln. Han
kan denna gången
inte klara mer än
200 kr och räntan
men Pappa får inte 
.
[Sida 3]
bli lessen - nästa
gång har han godt
hopp om att göra
större afbetalning.
Ja, det var de
tråkiga äffärerna -
annars må vi bra
Esther och jag. Vi ä
inte just så flitiga
brefskrifvare, men det
ä ni inte där hemma
heller. Vi få så
sällan några bref
numera. Vi ha nästan
glömt att post finns
- om vi inte räkna
de bref vi få från
.
[Sida 4]
fröken Gustafson vid Bunn.
Hon sänder oss vän-
liga omvändelsebref
och kristliga små-
skrifter - hennes
omtanke är rent rö-
rande.
Villan här har nu 
bytt ägare. Det 
är en mycket snäll
gammal herre med
sin fru och dotter
som köpt den och
som nu blir våra
grannar. - Ombyte
förnöjer, heter det
och detta ombytet
.
[Sida 5]
2.
skall bli mycke
nöjsamt
allt är väl godt
och väl på Sjövik?
Här har brännvinet
tagit slut, [överstruket och] men
pappa vet ju hvad
det är för brännvin
jag tycker om - snar
hjälp är dubbel hjälp.
Jag började för
någon tid sedan att
äta ”sanatogen” - folk
säger att det skall
vara så bra för ner-
verna - Jag har blifvit
tjock och fet, men
.
[Sida 6] 
nervös är jag så
det kryper i kroppen
imellanåt - och ändå
är jag ju en sån
skötsam ung man.
Här är grannt
nu på vårsidan
och här är ofantligt
godt om sångfågel
särskildt trastar är
det godt om och 
musiken är storartad
i solnedgången - Kom
hit skall mamma
få höra
Esther hälsar så
mycke. John.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-04-22 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt sidonummer i blyerts.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 22 april
1912
Käre Pappa.
Jag hade i går ett
sammanträffande
med Oscar Ellqvist.
Vexeln förfaller med
denna månaden. Oscar
kan ej betala den, som
ju knappast var att
vänta, och nu mås-
te den ju omäsättas
Emellertid har jag
fått 2 inteckningar
(å hvardera 1000 kr)
.
[Sida 2]
på villan i Dufbo som
säkerhet och jag
sänder dem här till
Pappa samtidigt
med en ny vexel
på 1900 kr.
Om pappa sänder
dessa pängar (med 
ränteafdrag) till [understruket: mej]
(Lidingö-Brevik) så skall
jag och Oscar med
dem [överstruket: omsätta] [inskrivet: betala] den
gamla vexeln. Han
kan denna gången
inte klara mer än
200 kr och räntan
men Pappa får inte 
.
[Sida 3]
bli lessen - nästa
gång har han godt
hopp om att göra
större afbetalning.
Ja, det var de
tråkiga äffärerna -
annars må vi bra
Esther och jag. Vi ä
inte just så flitiga
brefskrifvare, men det
ä ni inte där hemma
heller. Vi få så
sällan några bref
numera. Vi ha nästan
glömt att post finns
- om vi inte räkna
de bref vi få från
.
[Sida 4]
fröken Gustafson vid Bunn.
Hon sänder oss vän-
liga omvändelsebref
och kristliga små-
skrifter - hennes
omtanke är rent rö-
rande.
Villan här har nu 
bytt ägare. Det 
är en mycket snäll
gammal herre med
sin fru och dotter
som köpt den och
som nu blir våra
grannar. - Ombyte
förnöjer, heter det
och detta ombytet
.
[Sida 5]
2.
skall bli mycke
nöjsamt
allt är väl godt
och väl på Sjövik?
Här har brännvinet
tagit slut, [överstruket och] men
pappa vet ju hvad
det är för brännvin
jag tycker om - snar
hjälp är dubbel hjälp.
Jag började för
någon tid sedan att
äta ”sanatogen” - folk
säger att det skall
vara så bra för ner-
verna - Jag har blifvit
tjock och fet, men
.
[Sida 6] 
nervös är jag så
det kryper i kroppen
imellanåt - och ändå
är jag ju en sån
skötsam ung man.
Här är grannt
nu på vårsidan
och här är ofantligt
godt om sångfågel
särskildt trastar är
det godt om och 
musiken är storartad
i solnedgången - Kom
hit skall mamma
få höra
Esther hälsar så
mycke. John.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-04-22 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt sidonummer i blyerts.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 22 april
1912
Käre Pappa.
Jag hade i går ett
sammanträffande
med Oscar Ellqvist.
Vexeln förfaller med
denna månaden. Oscar
kan ej betala den, som
ju knappast var att
vänta, och nu mås-
te den ju omäsättas
Emellertid har jag
fått 2 inteckningar
(å hvardera 1000 kr)
.
[Sida 2]
på villan i Dufbo som
säkerhet och jag
sänder dem här till
Pappa samtidigt
med en ny vexel
på 1900 kr.
Om pappa sänder
dessa pängar (med 
ränteafdrag) till [understruket: mej]
(Lidingö-Brevik) så skall
jag och Oscar med
dem [överstruket: omsätta] [inskrivet: betala] den
gamla vexeln. Han
kan denna gången
inte klara mer än
200 kr och räntan
men Pappa får inte 
.
[Sida 3]
bli lessen - nästa
gång har han godt
hopp om att göra
större afbetalning.
Ja, det var de
tråkiga äffärerna -
annars må vi bra
Esther och jag. Vi ä
inte just så flitiga
brefskrifvare, men det
ä ni inte där hemma
heller. Vi få så
sällan några bref
numera. Vi ha nästan
glömt att post finns
- om vi inte räkna
de bref vi få från
.
[Sida 4]
fröken Gustafson vid Bunn.
Hon sänder oss vän-
liga omvändelsebref
och kristliga små-
skrifter - hennes
omtanke är rent rö-
rande.
Villan här har nu 
bytt ägare. Det 
är en mycket snäll
gammal herre med
sin fru och dotter
som köpt den och
som nu blir våra
grannar. - Ombyte
förnöjer, heter det
och detta ombytet
.
[Sida 5]
2.
skall bli mycke
nöjsamt
allt är väl godt
och väl på Sjövik?
Här har brännvinet
tagit slut, [överstruket och] men
pappa vet ju hvad
det är för brännvin
jag tycker om - snar
hjälp är dubbel hjälp.
Jag började för
någon tid sedan att
äta ”sanatogen” - folk
säger att det skall
vara så bra för ner-
verna - Jag har blifvit
tjock och fet, men
.
[Sida 6] 
nervös är jag så
det kryper i kroppen
imellanåt - och ändå
är jag ju en sån
skötsam ung man.
Här är grannt
nu på vårsidan
och här är ofantligt
godt om sångfågel
särskildt trastar är
det godt om och 
musiken är storartad
i solnedgången - Kom
hit skall mamma
få höra
Esther hälsar så
mycke. John.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-04-22 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt sidonummer i blyerts.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 22 april
1912
Käre Pappa.
Jag hade i går ett
sammanträffande
med Oscar Ellqvist.
Vexeln förfaller med
denna månaden. Oscar
kan ej betala den, som
ju knappast var att
vänta, och nu mås-
te den ju omäsättas
Emellertid har jag
fått 2 inteckningar
(å hvardera 1000 kr)
.
[Sida 2]
på villan i Dufbo som
säkerhet och jag
sänder dem här till
Pappa samtidigt
med en ny vexel
på 1900 kr.
Om pappa sänder
dessa pängar (med 
ränteafdrag) till [understruket: mej]
(Lidingö-Brevik) så skall
jag och Oscar med
dem [överstruket: omsätta] [inskrivet: betala] den
gamla vexeln. Han
kan denna gången
inte klara mer än
200 kr och räntan
men Pappa får inte 
.
[Sida 3]
bli lessen - nästa
gång har han godt
hopp om att göra
större afbetalning.
Ja, det var de
tråkiga äffärerna -
annars må vi bra
Esther och jag. Vi ä
inte just så flitiga
brefskrifvare, men det
ä ni inte där hemma
heller. Vi få så
sällan några bref
numera. Vi ha nästan
glömt att post finns
- om vi inte räkna
de bref vi få från
.
[Sida 4]
fröken Gustafson vid Bunn.
Hon sänder oss vän-
liga omvändelsebref
och kristliga små-
skrifter - hennes
omtanke är rent rö-
rande.
Villan här har nu 
bytt ägare. Det 
är en mycket snäll
gammal herre med
sin fru och dotter
som köpt den och
som nu blir våra
grannar. - Ombyte
förnöjer, heter det
och detta ombytet
.
[Sida 5]
2.
skall bli mycke
nöjsamt
allt är väl godt
och väl på Sjövik?
Här har brännvinet
tagit slut, [överstruket och] men
pappa vet ju hvad
det är för brännvin
jag tycker om - snar
hjälp är dubbel hjälp.
Jag började för
någon tid sedan att
äta ”sanatogen” - folk
säger att det skall
vara så bra för ner-
verna - Jag har blifvit
tjock och fet, men
.
[Sida 6] 
nervös är jag så
det kryper i kroppen
imellanåt - och ändå
är jag ju en sån
skötsam ung man.
Här är grannt
nu på vårsidan
och här är ofantligt
godt om sångfågel
särskildt trastar är
det godt om och 
musiken är storartad
i solnedgången - Kom
hit skall mamma
få höra
Esther hälsar så
mycke. John.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-04-22 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt sidonummer i blyerts.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 22 april
1912
Käre Pappa.
Jag hade i går ett
sammanträffande
med Oscar Ellqvist.
Vexeln förfaller med
denna månaden. Oscar
kan ej betala den, som
ju knappast var att
vänta, och nu mås-
te den ju omäsättas
Emellertid har jag
fått 2 inteckningar
(å hvardera 1000 kr)
.
[Sida 2]
på villan i Dufbo som
säkerhet och jag
sänder dem här till
Pappa samtidigt
med en ny vexel
på 1900 kr.
Om pappa sänder
dessa pängar (med 
ränteafdrag) till [understruket: mej]
(Lidingö-Brevik) så skall
jag och Oscar med
dem [överstruket: omsätta] [inskrivet: betala] den
gamla vexeln. Han
kan denna gången
inte klara mer än
200 kr och räntan
men Pappa får inte 
.
[Sida 3]
bli lessen - nästa
gång har han godt
hopp om att göra
större afbetalning.
Ja, det var de
tråkiga äffärerna -
annars må vi bra
Esther och jag. Vi ä
inte just så flitiga
brefskrifvare, men det
ä ni inte där hemma
heller. Vi få så
sällan några bref
numera. Vi ha nästan
glömt att post finns
- om vi inte räkna
de bref vi få från
.
[Sida 4]
fröken Gustafson vid Bunn.
Hon sänder oss vän-
liga omvändelsebref
och kristliga små-
skrifter - hennes
omtanke är rent rö-
rande.
Villan här har nu 
bytt ägare. Det 
är en mycket snäll
gammal herre med
sin fru och dotter
som köpt den och
som nu blir våra
grannar. - Ombyte
förnöjer, heter det
och detta ombytet
.
[Sida 5]
2.
skall bli mycke
nöjsamt
allt är väl godt
och väl på Sjövik?
Här har brännvinet
tagit slut, [överstruket och] men
pappa vet ju hvad
det är för brännvin
jag tycker om - snar
hjälp är dubbel hjälp.
Jag började för
någon tid sedan att
äta ”sanatogen” - folk
säger att det skall
vara så bra för ner-
verna - Jag har blifvit
tjock och fet, men
.
[Sida 6] 
nervös är jag så
det kryper i kroppen
imellanåt - och ändå
är jag ju en sån
skötsam ung man.
Här är grannt
nu på vårsidan
och här är ofantligt
godt om sångfågel
särskildt trastar är
det godt om och 
musiken är storartad
i solnedgången - Kom
hit skall mamma
få höra
Esther hälsar så
mycke. John.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-04-22 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt sidonummer i blyerts.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Lidingö Brevik 22 april
1912
Käre Pappa.
Jag hade i går ett
sammanträffande
med Oscar Ellqvist.
Vexeln förfaller med
denna månaden. Oscar
kan ej betala den, som
ju knappast var att
vänta, och nu mås-
te den ju omäsättas
Emellertid har jag
fått 2 inteckningar
(å hvardera 1000 kr)
.
[Sida 2]
på villan i Dufbo som
säkerhet och jag
sänder dem här till
Pappa samtidigt
med en ny vexel
på 1900 kr.
Om pappa sänder
dessa pängar (med 
ränteafdrag) till [understruket: mej]
(Lidingö-Brevik) så skall
jag och Oscar med
dem [överstruket: omsätta] [inskrivet: betala] den
gamla vexeln. Han
kan denna gången
inte klara mer än
200 kr och räntan
men Pappa får inte 
.
[Sida 3]
bli lessen - nästa
gång har han godt
hopp om att göra
större afbetalning.
Ja, det var de
tråkiga äffärerna -
annars må vi bra
Esther och jag. Vi ä
inte just så flitiga
brefskrifvare, men det
ä ni inte där hemma
heller. Vi få så
sällan några bref
numera. Vi ha nästan
glömt att post finns
- om vi inte räkna
de bref vi få från
.
[Sida 4]
fröken Gustafson vid Bunn.
Hon sänder oss vän-
liga omvändelsebref
och kristliga små-
skrifter - hennes
omtanke är rent rö-
rande.
Villan här har nu 
bytt ägare. Det 
är en mycket snäll
gammal herre med
sin fru och dotter
som köpt den och
som nu blir våra
grannar. - Ombyte
förnöjer, heter det
och detta ombytet
.
[Sida 5]
2.
skall bli mycke
nöjsamt
allt är väl godt
och väl på Sjövik?
Här har brännvinet
tagit slut, [överstruket och] men
pappa vet ju hvad
det är för brännvin
jag tycker om - snar
hjälp är dubbel hjälp.
Jag började för
någon tid sedan att
äta ”sanatogen” - folk
säger att det skall
vara så bra för ner-
verna - Jag har blifvit
tjock och fet, men
.
[Sida 6] 
nervös är jag så
det kryper i kroppen
imellanåt - och ändå
är jag ju en sån
skötsam ung man.
Här är grannt
nu på vårsidan
och här är ofantligt
godt om sångfågel
särskildt trastar är
det godt om och 
musiken är storartad
i solnedgången - Kom
hit skall mamma
få höra
Esther hälsar så
mycke. John.
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to