• Brev 1912-05-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph och Hjalmar Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt Esters hälsning i blyerts. Handstilarna tyder på John Bauer som skribent av samtliga sidor, med en hälsning på tvären av Ester Bauer. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal längst upp: Hälsningar Ester]
Lidingö-Brevik 12 maj
1912
Kära Pappa och Mamma
och Hjalmar.
Tack för lådan. Den
blef så välkomna
och tack för bref.
Det kom mej att
längta ordentligt
till Sjövik på ett
par dar men det
får väl vara till
framåt sommaren
Ni har det allt 
bra fridfullt och 
.
[Sida 2]
godt men mamma
får lof att friska
på sig. Esther och 
jag må så där täm-
ligen och båda två
äta vi sanatogen lite
smått Det hör till
nu för tiden alla
människor äta sanatogen.
Det är en sabla tid
vi lefva.
Vår jungfru reste
till hushållskola på
Öland 1 maj så vi
ha varit ensamma
sedan dess Det går
ganska bra men
.
[Sida 3]
Esther har nu fått
korn på en liten flicka
som hon tänker ta
som hjälp 
Jag har nu börjat
med kompositionerna
till årets ”Tomtar och Troll”
som skall göras i 24 
akvareller De bli svåra
i år och kommer nog
att ta tid Antagligen
kommer jag också att
göra Akademiens [överstruket: -ing] utställnings-
affisch till i sommar.
De ha bett mej om
det och jag håller just
nu på att känna
mej för
.
[Sida 4]
Jag har väl förut talat 
om automobilresan som
Åkerlund bjuder på. Den
har nu blifvit framflyt-
tad och ändra-. Vi
starta här i Stockholm
2 juli och så hålla vi 
på i 12 dagar en väl-
dig sväng uppåt norr-
land så det blir nog
trefligt och bra. 
Jag hade tänkt sända
en öfversättning af Picas
skrifveri men den är
så svåröfversatt och 
nu har jag glömt bort
det mästa. Den innehåller
igentligen endast en [överstruket streck över a, bläckplump över s]
oöfversättliga berömmande glosor.
[skrivet upp och ner längst upp: Välkommen hit du Hjalmar
och häls. John]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-05-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph och Hjalmar Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt Esters hälsning i blyerts. Handstilarna tyder på John Bauer som skribent av samtliga sidor, med en hälsning på tvären av Ester Bauer. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal längst upp: Hälsningar Ester]
Lidingö-Brevik 12 maj
1912
Kära Pappa och Mamma
och Hjalmar.
Tack för lådan. Den
blef så välkomna
och tack för bref.
Det kom mej att
längta ordentligt
till Sjövik på ett
par dar men det
får väl vara till
framåt sommaren
Ni har det allt 
bra fridfullt och 
.
[Sida 2]
godt men mamma
får lof att friska
på sig. Esther och 
jag må så där täm-
ligen och båda två
äta vi sanatogen lite
smått Det hör till
nu för tiden alla
människor äta sanatogen.
Det är en sabla tid
vi lefva.
Vår jungfru reste
till hushållskola på
Öland 1 maj så vi
ha varit ensamma
sedan dess Det går
ganska bra men
.
[Sida 3]
Esther har nu fått
korn på en liten flicka
som hon tänker ta
som hjälp 
Jag har nu börjat
med kompositionerna
till årets ”Tomtar och Troll”
som skall göras i 24 
akvareller De bli svåra
i år och kommer nog
att ta tid Antagligen
kommer jag också att
göra Akademiens [överstruket: -ing] utställnings-
affisch till i sommar.
De ha bett mej om
det och jag håller just
nu på att känna
mej för
.
[Sida 4]
Jag har väl förut talat 
om automobilresan som
Åkerlund bjuder på. Den
har nu blifvit framflyt-
tad och ändra-. Vi
starta här i Stockholm
2 juli och så hålla vi 
på i 12 dagar en väl-
dig sväng uppåt norr-
land så det blir nog
trefligt och bra. 
Jag hade tänkt sända
en öfversättning af Picas
skrifveri men den är
så svåröfversatt och 
nu har jag glömt bort
det mästa. Den innehåller
igentligen endast en [överstruket streck över a, bläckplump över s]
oöfversättliga berömmande glosor.
[skrivet upp och ner längst upp: Välkommen hit du Hjalmar
och häls. John]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-05-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph och Hjalmar Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt Esters hälsning i blyerts. Handstilarna tyder på John Bauer som skribent av samtliga sidor, med en hälsning på tvären av Ester Bauer. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal längst upp: Hälsningar Ester]
Lidingö-Brevik 12 maj
1912
Kära Pappa och Mamma
och Hjalmar.
Tack för lådan. Den
blef så välkomna
och tack för bref.
Det kom mej att
längta ordentligt
till Sjövik på ett
par dar men det
får väl vara till
framåt sommaren
Ni har det allt 
bra fridfullt och 
.
[Sida 2]
godt men mamma
får lof att friska
på sig. Esther och 
jag må så där täm-
ligen och båda två
äta vi sanatogen lite
smått Det hör till
nu för tiden alla
människor äta sanatogen.
Det är en sabla tid
vi lefva.
Vår jungfru reste
till hushållskola på
Öland 1 maj så vi
ha varit ensamma
sedan dess Det går
ganska bra men
.
[Sida 3]
Esther har nu fått
korn på en liten flicka
som hon tänker ta
som hjälp 
Jag har nu börjat
med kompositionerna
till årets ”Tomtar och Troll”
som skall göras i 24 
akvareller De bli svåra
i år och kommer nog
att ta tid Antagligen
kommer jag också att
göra Akademiens [överstruket: -ing] utställnings-
affisch till i sommar.
De ha bett mej om
det och jag håller just
nu på att känna
mej för
.
[Sida 4]
Jag har väl förut talat 
om automobilresan som
Åkerlund bjuder på. Den
har nu blifvit framflyt-
tad och ändra-. Vi
starta här i Stockholm
2 juli och så hålla vi 
på i 12 dagar en väl-
dig sväng uppåt norr-
land så det blir nog
trefligt och bra. 
Jag hade tänkt sända
en öfversättning af Picas
skrifveri men den är
så svåröfversatt och 
nu har jag glömt bort
det mästa. Den innehåller
igentligen endast en [överstruket streck över a, bläckplump över s]
oöfversättliga berömmande glosor.
[skrivet upp och ner längst upp: Välkommen hit du Hjalmar
och häls. John]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-05-07 från John och Ester Bauer till Emma, Joseph och Hjalmar Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck samt Esters hälsning i blyerts. Handstilarna tyder på John Bauer som skribent av samtliga sidor, med en hälsning på tvären av Ester Bauer. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal längst upp: Hälsningar Ester]
Lidingö-Brevik 12 maj
1912
Kära Pappa och Mamma
och Hjalmar.
Tack för lådan. Den
blef så välkomna
och tack för bref.
Det kom mej att
längta ordentligt
till Sjövik på ett
par dar men det
får väl vara till
framåt sommaren
Ni har det allt 
bra fridfullt och 
.
[Sida 2]
godt men mamma
får lof att friska
på sig. Esther och 
jag må så där täm-
ligen och båda två
äta vi sanatogen lite
smått Det hör till
nu för tiden alla
människor äta sanatogen.
Det är en sabla tid
vi lefva.
Vår jungfru reste
till hushållskola på
Öland 1 maj så vi
ha varit ensamma
sedan dess Det går
ganska bra men
.
[Sida 3]
Esther har nu fått
korn på en liten flicka
som hon tänker ta
som hjälp 
Jag har nu börjat
med kompositionerna
till årets ”Tomtar och Troll”
som skall göras i 24 
akvareller De bli svåra
i år och kommer nog
att ta tid Antagligen
kommer jag också att
göra Akademiens [överstruket: -ing] utställnings-
affisch till i sommar.
De ha bett mej om
det och jag håller just
nu på att känna
mej för
.
[Sida 4]
Jag har väl förut talat 
om automobilresan som
Åkerlund bjuder på. Den
har nu blifvit framflyt-
tad och ändra-. Vi
starta här i Stockholm
2 juli och så hålla vi 
på i 12 dagar en väl-
dig sväng uppåt norr-
land så det blir nog
trefligt och bra. 
Jag hade tänkt sända
en öfversättning af Picas
skrifveri men den är
så svåröfversatt och 
nu har jag glömt bort
det mästa. Den innehåller
igentligen endast en [överstruket streck över a, bläckplump över s]
oöfversättliga berömmande glosor.
[skrivet upp och ner längst upp: Välkommen hit du Hjalmar
och häls. John]
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to