• Brev 1912-11-12 från Ester Bauer till Emma, Joseph och Hjalmar Bauer, bestående av fyra sidor skna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[Skrivet längst upp till vänster, på tvären: 
Just nu fick vi 2 st Kronodebetsedlar
summa tillsammans 159 kr 33 öre, är
det inte väl mycket då John endast
är uppskattade till 4.900 kr?
Man borde
egentligen
sätta sej in
i allt sådant
och själf kontrolera
det.
till höger: John hälsar,
men han har 
inte fått läsa detta 
brefvet, han är
så nyfiken. Han
ber mej säga att han
sänder några slags
kuponger i morron,
han förklarade inte
vidare, men pappa o
Hjalmar förstå väl.]
.
Brevik 12-11 1912
Kära Mamma Pappa och Hjalmar.
Tack för ankan och fillén och haren.
Jag har en jungfru som ska vara fullt
kunnig i matlagning, när hon fick se
den fina fillén föreslog hon genast att
koka kallops på den. (Jag har inte
haft henne längre än sen den 1 nov, så det 
var det första snilledrag jag sett af henne.)
John arbetar intensivt. han förkortar 
sitt lif på detta sätt. Nu sist har
han gjort skiss till en altartafla
och väntar endast på bönndernas 
medgifvande att få göra den.
Så har han fått inbjudan att
[överstruket: ut] vara med på en utställning
.
[Sida 2]
i München och då blir det att
stå i på nytt för han har ju inga
dukar kvar. Jag ska också börja
måla nu, så här blir ett sabla målan-
de. Vilhelm Smith (snart professor) var här
och såg mina målningar och uppmuntra-
de mej så intensivt till fortsatt värksam-
het som målarinna så jag måste allt
försöka ett tag till.
I torsdags voro vi på konstnärsklubben
på familjefäst, det var riktigt roligt,
mänskorna voro så öfversvallande
vänliga. Schultsbergs bjöd oss upp till
Dalarna att hälsa på honom och Carl
Larsson.
Nu är det snart jul. Vill pappa ge
John ett skrifbord till julklapp?
Jag ämnar göra iordning Johns rum
som nu står i det närmaste omöb-
lerat. Ett skrifbord har han behöft
länge, sin korrespondens har han
i byrålådan och kragaskar och lite
hvarstans. Jag ville gärna försöka
få lite [överstruket: i] ordning i John tillhörigheter.
.
[Sida 3]
En matta tänker jag köpa honom.
Genom att vara utan jungfru i förra
 månaden har jag förtjenat 50 kr.
(noggrant räknat) och för det kan jag
få en bra kokosmatta. Men om
Pappa vill ge John ett skrifbord så
skrif det inte till honom, utan låt
mej sköta om det. Han har nu
två olika gånger fått 100 kr. til en
klocka men ännu har han ingen
köpt. John tänker numera aldrig
på något annat än sitt arbete,
allt annat får jag lof att ta hand
om och det gör jag ju gärna.
Att få John till Paris tycks vara
omöjligt, kanske går det bättre till
våren.
Kisse har fått barn, hennes
moderslycka är förtjusande att se
på. Pojken måtte tro att han
är pappa till dem för han hjälper
Kisse att hålla barnen rena och
när här kommer främmande
.
[Sida 4]
visar han på barnen med sådan
stolthet.
Ska inte pappa och mamma
komma hit till oss före Jul?
Jag tycker att pappa borde komma hit
och köpa en tomt åt Joohn. Här är
nu en erbjuden åt John, förmånliga
villkor, ganska billigt och bland de
vackraste tomterna på hela ön, det är
en vän till oss, en arkitekt som sett
ut den till oss. Det vore så skönt för
oss om vi hade eget hem och John en
ateljer. Hela lifvet skulle få mera värde
och vi skulle kunna arbeta med lugn.
Men John kommer [understruket: aldrig] att själf
bestämma sej. Blir han inte med
våld påtvingad ett hem, så kom-
mer han att få gå och längta efter
ett sådant i hela sitt lif. Därför
pappa, kom upp och titta på möj-
ligheterna och se hvad som är bäst
för oss. Att John bör stanna i St. närhet
tror jag nästan att han själf inser nu,
det är bara det afgörande steget han har 
så svårt för att ta, och som han förresten
aldrig själf tar. Skrif till mej snart
hvad pappa tänker och tycker om skrif- frågan
och om pappa kommer hit. Hälsningar Ester-Lisa.
[skrivet på tvären i vänster marginal: Ernst skref för en tid sedan och så svarade jag
med några beaktansvärda ord, sen har han inte 
skrifvit vidare.]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-11-12 från Ester Bauer till Emma, Joseph och Hjalmar Bauer, bestående av fyra sidor skna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[Skrivet längst upp till vänster, på tvären: 
Just nu fick vi 2 st Kronodebetsedlar
summa tillsammans 159 kr 33 öre, är
det inte väl mycket då John endast
är uppskattade till 4.900 kr?
Man borde
egentligen
sätta sej in
i allt sådant
och själf kontrolera
det.
till höger: John hälsar,
men han har 
inte fått läsa detta 
brefvet, han är
så nyfiken. Han
ber mej säga att han
sänder några slags
kuponger i morron,
han förklarade inte
vidare, men pappa o
Hjalmar förstå väl.]
.
Brevik 12-11 1912
Kära Mamma Pappa och Hjalmar.
Tack för ankan och fillén och haren.
Jag har en jungfru som ska vara fullt
kunnig i matlagning, när hon fick se
den fina fillén föreslog hon genast att
koka kallops på den. (Jag har inte
haft henne längre än sen den 1 nov, så det 
var det första snilledrag jag sett af henne.)
John arbetar intensivt. han förkortar 
sitt lif på detta sätt. Nu sist har
han gjort skiss till en altartafla
och väntar endast på bönndernas 
medgifvande att få göra den.
Så har han fått inbjudan att
[överstruket: ut] vara med på en utställning
.
[Sida 2]
i München och då blir det att
stå i på nytt för han har ju inga
dukar kvar. Jag ska också börja
måla nu, så här blir ett sabla målan-
de. Vilhelm Smith (snart professor) var här
och såg mina målningar och uppmuntra-
de mej så intensivt till fortsatt värksam-
het som målarinna så jag måste allt
försöka ett tag till.
I torsdags voro vi på konstnärsklubben
på familjefäst, det var riktigt roligt,
mänskorna voro så öfversvallande
vänliga. Schultsbergs bjöd oss upp till
Dalarna att hälsa på honom och Carl
Larsson.
Nu är det snart jul. Vill pappa ge
John ett skrifbord till julklapp?
Jag ämnar göra iordning Johns rum
som nu står i det närmaste omöb-
lerat. Ett skrifbord har han behöft
länge, sin korrespondens har han
i byrålådan och kragaskar och lite
hvarstans. Jag ville gärna försöka
få lite [överstruket: i] ordning i John tillhörigheter.
.
[Sida 3]
En matta tänker jag köpa honom.
Genom att vara utan jungfru i förra
 månaden har jag förtjenat 50 kr.
(noggrant räknat) och för det kan jag
få en bra kokosmatta. Men om
Pappa vill ge John ett skrifbord så
skrif det inte till honom, utan låt
mej sköta om det. Han har nu
två olika gånger fått 100 kr. til en
klocka men ännu har han ingen
köpt. John tänker numera aldrig
på något annat än sitt arbete,
allt annat får jag lof att ta hand
om och det gör jag ju gärna.
Att få John till Paris tycks vara
omöjligt, kanske går det bättre till
våren.
Kisse har fått barn, hennes
moderslycka är förtjusande att se
på. Pojken måtte tro att han
är pappa till dem för han hjälper
Kisse att hålla barnen rena och
när här kommer främmande
.
[Sida 4]
visar han på barnen med sådan
stolthet.
Ska inte pappa och mamma
komma hit till oss före Jul?
Jag tycker att pappa borde komma hit
och köpa en tomt åt Joohn. Här är
nu en erbjuden åt John, förmånliga
villkor, ganska billigt och bland de
vackraste tomterna på hela ön, det är
en vän till oss, en arkitekt som sett
ut den till oss. Det vore så skönt för
oss om vi hade eget hem och John en
ateljer. Hela lifvet skulle få mera värde
och vi skulle kunna arbeta med lugn.
Men John kommer [understruket: aldrig] att själf
bestämma sej. Blir han inte med
våld påtvingad ett hem, så kom-
mer han att få gå och längta efter
ett sådant i hela sitt lif. Därför
pappa, kom upp och titta på möj-
ligheterna och se hvad som är bäst
för oss. Att John bör stanna i St. närhet
tror jag nästan att han själf inser nu,
det är bara det afgörande steget han har 
så svårt för att ta, och som han förresten
aldrig själf tar. Skrif till mej snart
hvad pappa tänker och tycker om skrif- frågan
och om pappa kommer hit. Hälsningar Ester-Lisa.
[skrivet på tvären i vänster marginal: Ernst skref för en tid sedan och så svarade jag
med några beaktansvärda ord, sen har han inte 
skrifvit vidare.]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-11-12 från Ester Bauer till Emma, Joseph och Hjalmar Bauer, bestående av fyra sidor skna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[Skrivet längst upp till vänster, på tvären: 
Just nu fick vi 2 st Kronodebetsedlar
summa tillsammans 159 kr 33 öre, är
det inte väl mycket då John endast
är uppskattade till 4.900 kr?
Man borde
egentligen
sätta sej in
i allt sådant
och själf kontrolera
det.
till höger: John hälsar,
men han har 
inte fått läsa detta 
brefvet, han är
så nyfiken. Han
ber mej säga att han
sänder några slags
kuponger i morron,
han förklarade inte
vidare, men pappa o
Hjalmar förstå väl.]
.
Brevik 12-11 1912
Kära Mamma Pappa och Hjalmar.
Tack för ankan och fillén och haren.
Jag har en jungfru som ska vara fullt
kunnig i matlagning, när hon fick se
den fina fillén föreslog hon genast att
koka kallops på den. (Jag har inte
haft henne längre än sen den 1 nov, så det 
var det första snilledrag jag sett af henne.)
John arbetar intensivt. han förkortar 
sitt lif på detta sätt. Nu sist har
han gjort skiss till en altartafla
och väntar endast på bönndernas 
medgifvande att få göra den.
Så har han fått inbjudan att
[överstruket: ut] vara med på en utställning
.
[Sida 2]
i München och då blir det att
stå i på nytt för han har ju inga
dukar kvar. Jag ska också börja
måla nu, så här blir ett sabla målan-
de. Vilhelm Smith (snart professor) var här
och såg mina målningar och uppmuntra-
de mej så intensivt till fortsatt värksam-
het som målarinna så jag måste allt
försöka ett tag till.
I torsdags voro vi på konstnärsklubben
på familjefäst, det var riktigt roligt,
mänskorna voro så öfversvallande
vänliga. Schultsbergs bjöd oss upp till
Dalarna att hälsa på honom och Carl
Larsson.
Nu är det snart jul. Vill pappa ge
John ett skrifbord till julklapp?
Jag ämnar göra iordning Johns rum
som nu står i det närmaste omöb-
lerat. Ett skrifbord har han behöft
länge, sin korrespondens har han
i byrålådan och kragaskar och lite
hvarstans. Jag ville gärna försöka
få lite [överstruket: i] ordning i John tillhörigheter.
.
[Sida 3]
En matta tänker jag köpa honom.
Genom att vara utan jungfru i förra
 månaden har jag förtjenat 50 kr.
(noggrant räknat) och för det kan jag
få en bra kokosmatta. Men om
Pappa vill ge John ett skrifbord så
skrif det inte till honom, utan låt
mej sköta om det. Han har nu
två olika gånger fått 100 kr. til en
klocka men ännu har han ingen
köpt. John tänker numera aldrig
på något annat än sitt arbete,
allt annat får jag lof att ta hand
om och det gör jag ju gärna.
Att få John till Paris tycks vara
omöjligt, kanske går det bättre till
våren.
Kisse har fått barn, hennes
moderslycka är förtjusande att se
på. Pojken måtte tro att han
är pappa till dem för han hjälper
Kisse att hålla barnen rena och
när här kommer främmande
.
[Sida 4]
visar han på barnen med sådan
stolthet.
Ska inte pappa och mamma
komma hit till oss före Jul?
Jag tycker att pappa borde komma hit
och köpa en tomt åt Joohn. Här är
nu en erbjuden åt John, förmånliga
villkor, ganska billigt och bland de
vackraste tomterna på hela ön, det är
en vän till oss, en arkitekt som sett
ut den till oss. Det vore så skönt för
oss om vi hade eget hem och John en
ateljer. Hela lifvet skulle få mera värde
och vi skulle kunna arbeta med lugn.
Men John kommer [understruket: aldrig] att själf
bestämma sej. Blir han inte med
våld påtvingad ett hem, så kom-
mer han att få gå och längta efter
ett sådant i hela sitt lif. Därför
pappa, kom upp och titta på möj-
ligheterna och se hvad som är bäst
för oss. Att John bör stanna i St. närhet
tror jag nästan att han själf inser nu,
det är bara det afgörande steget han har 
så svårt för att ta, och som han förresten
aldrig själf tar. Skrif till mej snart
hvad pappa tänker och tycker om skrif- frågan
och om pappa kommer hit. Hälsningar Ester-Lisa.
[skrivet på tvären i vänster marginal: Ernst skref för en tid sedan och så svarade jag
med några beaktansvärda ord, sen har han inte 
skrifvit vidare.]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1912-11-12 från Ester Bauer till Emma, Joseph och Hjalmar Bauer, bestående av fyra sidor skna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[Skrivet längst upp till vänster, på tvären: 
Just nu fick vi 2 st Kronodebetsedlar
summa tillsammans 159 kr 33 öre, är
det inte väl mycket då John endast
är uppskattade till 4.900 kr?
Man borde
egentligen
sätta sej in
i allt sådant
och själf kontrolera
det.
till höger: John hälsar,
men han har 
inte fått läsa detta 
brefvet, han är
så nyfiken. Han
ber mej säga att han
sänder några slags
kuponger i morron,
han förklarade inte
vidare, men pappa o
Hjalmar förstå väl.]
.
Brevik 12-11 1912
Kära Mamma Pappa och Hjalmar.
Tack för ankan och fillén och haren.
Jag har en jungfru som ska vara fullt
kunnig i matlagning, när hon fick se
den fina fillén föreslog hon genast att
koka kallops på den. (Jag har inte
haft henne längre än sen den 1 nov, så det 
var det första snilledrag jag sett af henne.)
John arbetar intensivt. han förkortar 
sitt lif på detta sätt. Nu sist har
han gjort skiss till en altartafla
och väntar endast på bönndernas 
medgifvande att få göra den.
Så har han fått inbjudan att
[överstruket: ut] vara med på en utställning
.
[Sida 2]
i München och då blir det att
stå i på nytt för han har ju inga
dukar kvar. Jag ska också börja
måla nu, så här blir ett sabla målan-
de. Vilhelm Smith (snart professor) var här
och såg mina målningar och uppmuntra-
de mej så intensivt till fortsatt värksam-
het som målarinna så jag måste allt
försöka ett tag till.
I torsdags voro vi på konstnärsklubben
på familjefäst, det var riktigt roligt,
mänskorna voro så öfversvallande
vänliga. Schultsbergs bjöd oss upp till
Dalarna att hälsa på honom och Carl
Larsson.
Nu är det snart jul. Vill pappa ge
John ett skrifbord till julklapp?
Jag ämnar göra iordning Johns rum
som nu står i det närmaste omöb-
lerat. Ett skrifbord har han behöft
länge, sin korrespondens har han
i byrålådan och kragaskar och lite
hvarstans. Jag ville gärna försöka
få lite [överstruket: i] ordning i John tillhörigheter.
.
[Sida 3]
En matta tänker jag köpa honom.
Genom att vara utan jungfru i förra
 månaden har jag förtjenat 50 kr.
(noggrant räknat) och för det kan jag
få en bra kokosmatta. Men om
Pappa vill ge John ett skrifbord så
skrif det inte till honom, utan låt
mej sköta om det. Han har nu
två olika gånger fått 100 kr. til en
klocka men ännu har han ingen
köpt. John tänker numera aldrig
på något annat än sitt arbete,
allt annat får jag lof att ta hand
om och det gör jag ju gärna.
Att få John till Paris tycks vara
omöjligt, kanske går det bättre till
våren.
Kisse har fått barn, hennes
moderslycka är förtjusande att se
på. Pojken måtte tro att han
är pappa till dem för han hjälper
Kisse att hålla barnen rena och
när här kommer främmande
.
[Sida 4]
visar han på barnen med sådan
stolthet.
Ska inte pappa och mamma
komma hit till oss före Jul?
Jag tycker att pappa borde komma hit
och köpa en tomt åt Joohn. Här är
nu en erbjuden åt John, förmånliga
villkor, ganska billigt och bland de
vackraste tomterna på hela ön, det är
en vän till oss, en arkitekt som sett
ut den till oss. Det vore så skönt för
oss om vi hade eget hem och John en
ateljer. Hela lifvet skulle få mera värde
och vi skulle kunna arbeta med lugn.
Men John kommer [understruket: aldrig] att själf
bestämma sej. Blir han inte med
våld påtvingad ett hem, så kom-
mer han att få gå och längta efter
ett sådant i hela sitt lif. Därför
pappa, kom upp och titta på möj-
ligheterna och se hvad som är bäst
för oss. Att John bör stanna i St. närhet
tror jag nästan att han själf inser nu,
det är bara det afgörande steget han har 
så svårt för att ta, och som han förresten
aldrig själf tar. Skrif till mej snart
hvad pappa tänker och tycker om skrif- frågan
och om pappa kommer hit. Hälsningar Ester-Lisa.
[skrivet på tvären i vänster marginal: Ernst skref för en tid sedan och så svarade jag
med några beaktansvärda ord, sen har han inte 
skrifvit vidare.]
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to