• Tekla Swedlund var sjukgymnast och gymnastiklärare. Hon introducerade basketen i Sverige.
    (Public Domain-märke (PDM))

Swedlund, Tekla (1871 - 1948)

Tekla Swedlund var sjukgymnast och gymnastiklärare. Hon introducerade basketen i Sverige.

114 objects

Share to