Marie Cederschiöld (1815-1892) var en pionjär inom diakonin i Sverige och den första föreståndarinnan för Diakonissanstalten i Stockholm, numera Ersta Diakoni. Marie Cederschiöld högskola är uppkallad efter henne.

Share to