Magnus Sellæg ble født i Kristiania 9. juni 1885. Han tok realartium i Drammen i 1903, tjenestegjorde på feltartelerilinjen ved Krigsskolen 1903-04. Etter dette begynte han på maskinlinjen i Trondheim (TTL), uteksaminert 1907 som maskiningeniør. I 1908 ble han ansatt ved Rjukan Salpeterfabrikker avdeling Oslo. På høsten 1909 ble han overført til avdelingen på Notodden og på våren 1910 ble han overført til avdelingen på Rjukan.

Share to