• Gösta Florman född 1831 i Uppsala, inskrevs som kadett på Carlberg 1849. Vid avskedstagandet från det militära 1872 erhöll han kaptens rang. Redan 1863 gav han sig in på 'det borgerliga förvärfvets väg' och öppnade fotografiatelier i Kristinehamn. År 1867 flyttades ateljén till Karlstad och 1871 till Stockholm där den förblev. Flormans  tekniskt utmärkta arbete erövrade Stockholm. Den högre societeten och kungahuset hörde till hans fasta kundkrets. Han var med och startade Svenska fotografers förbund 1895, där han även var ordförande i många år.
    (Public Domain-märke (PDM))

Florman, Gösta (1831 - 1900)

Gösta Florman född 1831 i Uppsala, inskrevs som kadett på Carlberg 1849. Vid avskedstagandet från det militära 1872 erhöll han kaptens rang. Redan 1863 gav han sig in på 'det borgerliga förvärfvets väg' och öppnade fotografiatelier i Kristinehamn. År 1867 flyttades ateljén till Karlstad och 1871 till Stockholm där den förblev. Flormans tekniskt utmärkta arbete erövrade Stockholm. Den högre societeten och kungahuset hörde till hans fasta kundkrets. Han var med och startade Svenska fotografers förbund 1895, där han även var ordförande i många år.

738 objects

Share to