• Bernhard Hakelier (1848-1910) var född i Lettland och rysk medborgare. Han var verksam som fotograf i Örebro, dit han inflyttade 1871.
    (Public Domain-märke (PDM))

Hakelier, Bernhard (1848 - 1910)

Bernhard Hakelier (1848-1910) var född i Lettland och rysk medborgare. Han var verksam som fotograf i Örebro, dit han inflyttade 1871.

341 objects

Share to