129 objects

Porträtt på Axel Qvarnström. född 1857 och död år 1890.

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Godsägare Albert Wiederheim - Paul

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Waldemar Jacobsén

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Maka till Sjökaptenen från Göteborg. Hon var engelska till börden.

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Porträtt man

Porträtt på Otto Mosén. År 1864 till år 1866.

Visitkortsporträtt av okänd man. Fotografiet sitter i fotoalbum som tillhört Gertrud Zachau. Fotografiet sitter på sida 16.

Porträtt på Herman Nikolaus Lundin. Född 3 januari år 1860 död 31 maj år 1908. Landskamrer i Göteborg.

Porträtt av Gustaf Mark, officersaspirant vid Livregementets husarer.

Porträtt av Axel Lindgren, underlöjtnant vid Norrlands dragonregemente.

Porträtt av Edvard Leuhusen, löjtnant vid Norrlands dragonregemente.

Rudolf Nissen som kommendörkapten

Porträtt av Carl Grönvall, överste vid Göta artilleriregemente.

Porträtt på Clara Hjorth född Strandberg. Gift med läroverksadjunk Carl Hjorth.

Porträtt på Hertzman, Stockholm.

Porträtt på Carl Hellberg.

Porträtt på Höckert, Alma Fredrika Paulina

Porträtt på Wilhelmina (Willy) Hugosson född Enander, Jönköping. Född år 1835 död 1891 29 maj i Vara.

Porträtt på Aurora Elgkvist.

Porträtt på Löjtnant Gustaf Ekstedt.

Share to